Wake-up call voor het onderwijs: 15 minuten per dag lezen

Met iedere dag 15 minuten lezen, gaat het leesniveau omhoog en wordt begrijpend lezen veel makkelijker. Jan Paul Schutten geeft een wake-up call aan leerkrachten. ‘Voer een leeskwartier in’.

Leeskwartier

De aanleiding voor de wake-up call is een onderzoek dat Cito uitvoerde in opdracht van het initiatief Kwartiermakers. Honderd scholen deden mee aan pilot waarin ze het leeskwartier invoerden in alle klassen. De conclusies van het onderzoek waren duidelijk: het begrijpend lezen en de leesontwikkeling van de leerlingen verbeterden. Alle leerkrachten wilden het leeskwartier behouden.

Het leeskwartier zorgt ook voor meer betrokkenheid bij het lezen voor leerlingen en leerkrachten. De schoolbibliotheek werd vaak ook up to date gebracht en uitgebreid.

Het budget blijkt voor scholen vaak een probleem om de schoolbibliotheek aan te pakken. Maar je kunt er natuurlijk ook speciaal een actie voor organiseren, zoals een boekenbeurs of een sponsorloop.

15 minuten per dag lezen heeft veel effect, dus lezen lezen lezen maar!