Wat je moet weten als er een leerling met ADHD in de klas komt

Wat je moet weten als er een leerling met ADHD in de klas komt

(Door Hellen) Een leerling met ADHD vraagt een investering van tijd en energie. Wat je moet weten als er een leerling met ADHD in de klas komt 

Wat je moet weten als er een leerling met ADHD in de klas komt

Een leerling met ADHD vraagt een investering van tijd en energie

En dit is meer dan bij een gemiddelde leerling. Dit gaat echter zijn vruchten afwerpen, voor de rest van het schooljaar. Een bewuste start zonder vooroordelen kan bepalend zijn voor een heel schooljaar.

Lees ook: ADHD EN TIJDSBESEF. HOE LANG IS 5 MINUTEN?!

Wees als leerkracht er bewust van dat een leerling met ADHD zich bij elke leerkracht (of ondersteunend personeel) anders kan gedragen


Tips voor de ene leerkracht over het gedrag van een leerling met ADHD kunnen dus bij de ander totaal niet werken.

Vaak staan er in een overdracht over het gedrag van leerlingen met ADHD, subjectieve conclusies. In welke mate de leerkracht problemen ervaart met het gedrag van de leerling, zou geen uitgangspunt moeten zijn tijdens een overdracht. Probeer dus zo objectief mogelijk te blijven.

Lees ook: TOEN WAS DAAR INEENS DÉ ADHD DIAGNOSE

Investeren in contact

De investering begint al bij het allereerste contact tussen de leerkracht en de leerling. Dat moment kan ook al vóór de eerste schooldag van het jaar zijn, bijvoorbeeld als de leerling binnen dezelfde school een groep hoger gaat.
Zodra een leerling met ADHD weet welke leerkracht hij/zij gaat krijgen, begint de ‘screening’ van de leerkracht door desbetreffende leerling. Wees daar bewust van. De leerling kan gaan peilen hoe je bent als persoon, hoe je lokaal eruit ziet, de manier waarop je praat als leerkracht, etc.
Hierdoor vormt de leerling een beeld over de leerkracht, wat zorgt voor duidelijkheid. Voor de ene leerling is dat belangrijker dan voor de ander.
Dat heeft vaak te maken met wat voor ervaring de leerling heeft met andere leerkrachten of het onderwijs in het algemeen.

Lees ook: GEPAST GEDRAG STIMULEREN (IN DE KLAS EN DAARBUITEN)

Het is van belang om te weten óf de leerling medicatie gebruikt en welke medicatie precies

Verdiep je als leerkracht in de soort medicatie, aangezien er verschillen zitten in de werking, werkingsduur en frequentie van innemen van doseringen.

Zo staat methylfenidaat er bekend om (en weet ik uit eigen ervaring) dat het noodzakelijk is om een dosering op tijd te geven. Zodra de medicatie begint uit te werken, en de volgende dosering niet op tijd wordt ingenomen, ontstaat er een rebound effect. Het AHDH gedrag wordt vele malen versterkt. Totdat de volgende dosering is ingewerkt.

In de praktijk zie ik regelmatig dat er heel makkelijk omgegaan wordt met het te laat geven van medicatie aan de leerling. ‘Dat half uurtje zal weinig uitmaken’.. Het tegenovergestelde is waar!

Lees ook: PRIKKELS, PRIKKELS EN NOG MEER PRIKKELS.

Tijdens de rebound kan een leerling met ADHD zich nauwelijks tot niet concentreren

De fysieke onrust neemt heel erg toe, zo ook de impulsdoorbraken.
Verwacht dan ook niet dat de leerling rustig aan tafel kan zitten, dat lukt dan niet. Het versterkt alleen nog meer het ADHD gedrag.
Om die reden is het erg belangrijk om te zorgen dat de leerling op tijd de medicatie krijgt. De rebound zal vele malen minder zijn of zelfs helemaal niet aan de orde zijn.

Extra dosering?

Overleg met ouders/ verzorgers of de leerling een extra dosering medicatie mag krijgen als dat noodzakelijk is. Het gebruik van medicatie is geen dagelijkse garantie voor het verminderen van ADHD gedrag.
Zo kan het voorkomen dat een leerling zeer onrustig is terwijl de medicatie wel is ingenomen. Rondom feestdagen, na een nacht weinig slaap, of als er thuis van alles speelt. Soms is er geen aanwijsbare reden voor een toename in onrust.

Op die momenten zal de leerling niet of nauwelijks in staat zijn om lesstof op te nemen. Soms kan een extra dosering medicatie helpen om de leerling beter te laten focussen.
Dit kan uiteraard alleen met toestemming van ouders!

Aansturing leerling met ADHD

De leerlingen met ADHD die geen medicatie gebruiken, hebben een andere aansturing nodig t.o.v. de leerlingen met medicatie. Zo zijn zij bijvoorbeeld minder voorspelbaar in hun gedrag t.o.v. de leerlingen die wél medicatie gebruiken.
Het gedrag van de leerling zonder medicatie, is vaak grilliger, vluchtiger en impulsiever t.o.v. een leerling met medicatie.

Hoe zorg je als leerkracht dat je de aandacht van een leerling met ADHD vasthoudt? Daar zal ik in mijn volgende blog uitgebreid op in gaan.

Uitgelichte foto:  Shutterstock