Wat kun je doen tegen Cyberpesten?

Wat kun je doen tegen Cyberpesten?

Pesten is een eindeloze strijd waar kinderen, ouders en leerkrachten over de hele wereld mee te maken hebben. Zelfs beroemdheden worden niet ontzien. De afgelopen jaren is er een nieuw fenomeen bijgekomen, cyberpesten.

Wat is cyberpesten?

Cyberpesten is een groeiend fenomeen en is groeiend zien we in de statistieken. Volgens onderzoek worden er jaarlijks ongeveer 400.000 jongeren online gepest en heeft 30 procent het meer dan eens meegemaakt. Cyberpesten neemt toe en het is noodzakelijk dat zowel ouders, leerlingen als scholen de verantwoordelijkheid nemen om dit probleem aan te pakken.

Volgens de Cybersmile Foundation, een non-profitorganisatie die ondersteuning biedt aan slachtoffers van cyberpesten, verwijst de term ‘cyberpesten’ naar verschillende vormen van online misbruik. En dit kunnen er veel zijn: bedreigingen naar het slachtoffer sturen, vernederende foto’s en video’s uploaden, negatieve reacties achterlaten onder posts op social media, en als de aanvaller wanhopiger is – zelfs nepsites over het slachtoffer maken. Daarnaast kan iemand zich voordoen als het slachtoffer en namens hen verdacht makend materiaal publiceren. Dit heeft een negatieve invloed op de mentale toestand van het slachtoffer en leidt in extremere gevallen zelfs tot depressie.

De rol van school en ouders

Naast dat je zelf de nodige actie kunt ondernemen als je gepest wordt kunnen de school en ouders ook helpen, vooral op preventief gebied.
Door kinderen en jongvolwassenen duidelijk te informeren over (de gevolgen van) cyberpesten kan erger voorkomen worden.

De afgelopen jaren zijn steeds meer lessen online gegeven, en het is niet ondenkbaar dat dit de komende jaren zo zal blijven. Volgens Mark Zuckerberg, founder van Meta, is de Metaverse mainstream in 2030. Des te belangrijker om kinderen te informeren over cybersecurity en de mogelijke gevaren van het delen van informatie online op bijvoorbeeld social media.

Dag tegen het cyberpesten

Een paar weken geleden – half juni – werd de werelddag “Stop cyberpesten” gevierd. In verband met dit evenement is op de website van ExpressVPN een interessante infographic gepubliceerd met tips om online pesten te verminderen en ervoor te zorgen dat jouw privacy online beter gewaarborgd blijft.

Misschien dat deze tips kunnen helpen om cyberpesten terug te dringen. Elk geval is er één te veel.

Cyberpesten

Tips tegen cyberpesten

Als jij zelf slachtoffer bent van (cyber)pesten of je kent iemand in je omgeving die gepest wordt zijn er een aantal tips die jou misschien kunnen helpen.

Wees je allereerst bewust van de risico’s. Alles wat je plaatst op het internet blijft daar voor ‘eeuwig’ bewaard. Wees dus voorzichtig met privégegevens, het plaatsen van persoonlijke foto’s etc.

Geen paniek – Handel niet uit angst.
Dit is waar de pester naar op zoek is. Praat met iemand die je vertrouwt – emotionele steun zal van pas komen.

Blokkeer een gebruiker of beperk contact.
Doe niet mee en neem geen wraak. Stalkers verwachten meestal interactie.

Verzamel het bewijs.
Print of maak screenshots van verontrustende berichten voor mogelijke juridische stappen.

Meld misbruik via het betreffende platform.
Cyberpesten is in strijd met de Servicevoorwaarden van alle grote platforms.

Voor adolescente slachtoffers – probeer hulp van school te krijgen.
Als een kind wordt lastiggevallen door iemand van dezelfde school, moet de school de zaak onderzoeken en de veiligheid van het kind waarborgen.

Schakel zo nodig de politie in.
Internetbedreigingen zijn in de meeste landen illegaal.

Onthoud dat het probleem ernstig is en niet lichtvaardig moet worden opgevat. Het is een veelvoorkomend fenomeen en het kan ons of onze dierbaren treffen. Laten we dus reageren op storend gedrag op internet en passende maatregelen nemen om dit vanaf het begin tegen te gaan.