Werkblad sorteren en ordenen van schoenen

Werkblad schoenen sorteren en ordenen

Sorteer de schoenen in de klas en laat de kinderen daarna het werkblad schoenen sorteren maken. Het past bij Koningsdag

Werkblad schoenen sorteren en ordenen

Speel met schoenen. Alle kinderen hebben schoenen aan. Werk met een klein groepje. Alle kinderen doen hun schoenen uit. Je vraagt aan het groepje: hoeveel schoenen hebben we samen aan? Laat de kinderen zelf met oplossingen komen hoe ze erachter kunnen komen. Vraag dan: hoeveel voeten hebben we samen? Je kunt dit uitbreiden door te vragen: hoeveel schoenen hebben Jantje en Pietje dan samen? En hoeveel schoenen? Hoeveel schoenen hebben we als ik er eentje wegpak? En bij twee? En hoeveel als ik er een bij doe? En twee erbij? Etc.
Je kunt deze schoenen ook sorteren: op grootte, op kleur, op soort, etc.
Hier kun je een werkblad over het sorteren gebruiken. In dit werkblad kunnen de kinderen door middel van knippen en plakken de goede kleur schoenen bij de juiste kleur zoeken.

Het werkblad is in het EK-thema. Maar ook te gebruiken tijdens Koningsdag, het WK of de Olympische spelen.

download je hier 

Werkblad sorteren kleuren

BewarenBewaren