wisbordjes in de klas

Wisbordjes: hoe zet je ze in?

Door Manon. Wat zijn wisbordjes? Waarom kun je het goed inzetten in alle klassen en hoe werk je ermee? Wisbordjes: hoe zet je ze in? 

Wisbordjes: hoe zet je ze in?

Wat zijn wisbordjes?

Wisbordjes zijn kleine bordjes waarop je met een whiteboard marker op kunt schrijven. Het handige is dat je dat wat je hebt opgeschreven snel kunt wissen en weer iets nieuws kunt opschrijven. Wisbordjes zijn ter vervanging van papier en zijn makkelijk in het gebruik. Het werkt heel simpel; Jij stelt een vraag en de kinderen schrijven hun antwoord op het wisbordje. Als de leerkracht het aangeeft houdt ieder kind zijn wisbordje in de lucht en de leerkracht (en de andere kinderen) kan alle antwoorden zien.  Ik heb al vele varianten van wisbordjes voorbij zien komen.

Bekijk hier wisbordjes

Wisbordjes zelf maken

Voor onze klas heb ik de wisbordjes zelf gemaakt. Ik heb een wit vel gelamineerd en daarna in een insteekhoesje gedaan. Ik heb het vel gelamineerd zodat het wat stevigheid geeft en hopelijk langer mee gaat. In ieder insteekhoesje heb ik een whiteboard marker gedaan en een kwart van een vaatdoekje om het bord mee schoon te vegen. Op deze manier blijven de spullen voor het wisbordje goed bij elkaar en raakt het niet kwijt in de lade van de kinderen. Ieder kind heeft een eigen wisbordje. Dat is handig omdat ze dan op allerlei manieren in te zetten zijn.

Directe instructie

De witte wisbordjes worden tegenwoordig steeds meer gebruikt op scholen. De wisbordjes worden in het onderwijsboek ‘Expliciete directe instructie‘ van John Hollingsworth en Silvia Ybarra uitvoerig beschreven.

Alle kinderen een beurt

Door alle kinderen individueel een kans te geven zullen ze zich beter ontwikkelen. Iedereen moet tegelijkertijd luisteren, opletten en antwoord geven. Zonder dat alle ogen gericht zijn op één persoon. Er is meer eenheid in de groep doordat iedereen een gelijke kans krijgt. Zo kunnen leerkrachten ook beter inzicht krijgen of een kind extra aandacht nodig heeft wat betreft bepaalde vakken. Hoge verwachtingen voor alle kinderen. Ook bij jonge kinderen kun je wisbordjes inzetten. Kunnen ze nog niet schrijven? Ze kunnen er ook op tekenen, maar kleuters kunnen er ook getallen en letters opzetten.

Enthousiast

De kinderen in onze klas zijn heel enthousiast over het gebruik van wisbordjes. Ze vragen zelf ook vaak of ze de wisbordjes mogen gebruiken. Ik denk dat dat komt omdat ze altijd actief betrokken worden bij de les. Er wordt gevraagd van de kinderen om te handelen en dat vinden veel kinderen prettig. Niet alleen maar luisteren en af en toe antwoord geven, maar zelf bezig zijn. Ook denk ik dat kinderen het fijn vinden om met de wisbordjes te werken omdat het vaart geeft aan de les. We kunnen sneller door. Ook werken kinderen zelf graag met de wisbordjes bij bijvoorbeeld rekenen. Ze gebruiken het dan in plaats van hun kladschrift. Ze kunnen makkelijker dingen wissen, hoeven niet te gummen of opnieuw te beginnen.

Wanneer zet ik wisbordjes in?

Ik ben van mening dat vooral bij het automatiseren en het memoriseren goed gebruik gemaakt kan worden van wisbordjes. Je kunt het tempo dan lekker hoog houden en alle kinderen kunnen daarmee aan de slag. Je kan dan in een oogopslag zien welke kinderen hier nog extra tijd voor nodig hebben. Ook is het fijn om aan het eind van een instructie te checken of de kinderen de instructie hebben begrepen. Door alle kinderen een antwoord te laten geven heb je meteen overzicht. Je kan dan meteen je les daar op aan passen. Nog even door met de instructie, extra begeleid inoefenen of meteen aan de slag met de verwerking.

Hoe werk je ermee? 5 Suggesties

Rekenen

Allereerst gebruik ik de wisbordjes vaak tijdens de rekenles. Na de instructie check ik of alle kinderen deze hebben begrepen door een de kinderen een som te geven en de kinderen deze zelf te laten uitrekenen. De kinderen schrijven hun berekening en antwoord op hun wisbordje en steken deze in de lucht. Op deze manier kan ik snel zien of de kinderen de instructie hebben begrepen.  Niet alleen na de instructie maar ook tijdens het automatiseren zetten we de bordjes in. De tafels, de sommen onder de 100, de klokken en de breuken, ik noem de som en de kinderen geven het antwoord op het wisbordje. Ook maken de kinderen tijdens de rekenles wel eens gebruik van hun wisbordje als kladpapier om hun som op uit te rekenen. Sommige kinderen vinden dat prettiger werken. Ook doen we vaak leuke rekenspelletjes waarbij we de wisbordjes gebruiken!

Spelling

Bij de spellingles werken we ook graag met de wisbordjes. Bij het dagelijks dictee laten we de kinderen de woorden op de bordjes schrijven. Alle woorden gaan de lucht in, en ik kan als leerkracht meteen zien hoe ze het woord gespeld hebben. Welke woorden zijn nog moeilijk en welke gaan al goed? Welke kinderen vallen op? Positief of negatief? Soms wissen ze hun bordje na ieder woord, soms schrijven we drie woorden op en wisselen dan van bordje met een andere leerling. De andere leerling kijkt de woorden dan na met een ander kleur stift en geeft feedback. Samen bespreken ze dan wat de goede manier van spellen is voor de drie woorden. We maken in onze klas vaak gebruik van het Dictweetje, de kinderen vinden dat een hele fijne manier om met spelling bezig te zijn.

Quizzen

Onze klas vindt het geweldig om quizzen te spelen. Vaak maken we dan een quiz bij een wereldoriënterend vak zoals aardrijkskunde of geschiedenis. De quiz past dan bij het thema waar we me bezig zijn. De kinderen krijgen dan een aantal meerkeuze vragen en geven antwoord door de letter van het goede antwoord op hun wisbordje te zetten en dat dan in de lucht te steken.

Brainstormen

Wanneer de kinderen in een groepje gaan brainstormen over een bepaald onderwerp zetten we de wisbordjes ook in. Kinderen kunnen er alles op schrijven wat in ze opkomt. Samen maken ze dan een klein woordweb met zoveel mogelijk info er op. Wat weet je er al van? Wat wil je nog weten? Ook is het dan makkelijk om weer te wissen wat weg kan. Soms laten we de kinderen eerst voor zich zelf op hun eigen bordje brainstormen en leggen we daarna de bordjes bij elkaar. Ze kiezen dan 1 bordje uit, en dat vullen ze aan met de ideeën van de andere bordjes. Dubbele dingen kunnen weer gewist worden.

Engelse woorden leren

Voor het inoefenen van de Engelse woorden pakken we er ook vaak de wisbordjes bij. De kinderen leren eerst een tijdje de woorden. Een aantal kinderen leert makkelijk door de woorden op te schrijven en ook dat kan dan meteen op de wisbordjes De woorden die je kent kun je dan weer wissen en de woorden die je nog lastig vindt kun je herhalen. Daarna doen we een klassikale inoefening. De leerkracht zegt het Engelse woord en de kinderen schrijven de vertaling op. Andersom kan natuurlijk ook. De leerkracht kan meteen zien welke woorden nog niet goed zitten en welke woorden wel.