Samenwerken

Samenwerken met jufmaike.nl

Welkom op jufmaike.nl

jufmaike.nl is de website voor leerkrachten en ouders vol herkenbare blogs, humor, actualiteit, reviews en leuke (les)tips om het spelenderwijs leren te stimuleren.
Elke dag komen er een of twee blogs online van Juf Maike of geschreven door een van de gastbloggers in allerlei onderwerpen.
Het ouderschap, de breinontwikkeling, tips voor de groep, herkenbare gebeurtenissen op school en thuis en tips voor speciale gelegenheden, zoals de kinderboekenweek, Sinterklaas en het einde van het schooljaar.

Statistieken (mei 2017)

Bezoekers mei 2017

85.000 unieke bezoekers (per maand)
114.000 sessies
160.000 paginaweergaven

Facebook: 13.000 likes
Twitter: 4.800 volgers
Pinterest: 1.200 volgers
Instagram: 1.500 volgers
Youtube: 102 abonnees, 70.000 weergaven

Wie bezoeken jufmaike.nl?

Leerkrachten, leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
en ouders van kinderen van 2 tot en met 12 jaar.

Mogelijkheden op jufmaike.nl

  1. Winactie
  2. Banner in de rechtersidebar
  3. Advertorial
  4. Facebook (tevens op Twitter) post
  5. Youtube filmpje
  6. Instagram post

Geïnteresseerd in een samenwerking? jufmaike.nl heeft een mediakit.
Stuur een mail naar info (at) jufmaike.nl om het op te vragen.

Voor grote samenwerkingen kun je ook contact opnemen met het mediabureau waar jufmaike.nl bij aangesloten is: Femmefab.

Wil je post of pakketjes sturen? Daar word ik altijd blij van!

jufmaike.nl
Maike Douglas
Postbus 6
3960 BA Wijk bij Duurstede