Samenwerken

Samenwerken met jufmaike.nl

Welkom op jufmaike.nl

jufmaike.nl is de website voor leerkrachten en ouders vol herkenbare blogs, humor, actualiteit, reviews en leuke (les)tips om het spelenderwijs leren te stimuleren.
Elke dag komen er een of twee blogs online van Juf Maike of geschreven door een van de gastbloggers in allerlei onderwerpen.
Het ouderschap, de breinontwikkeling, tips voor de groep, herkenbare gebeurtenissen op school en thuis en tips voor speciale gelegenheden, zoals de kinderboekenweek, Sinterklaas en het einde van het schooljaar.

Statistieken (november 2018)

100.000 unieke bezoekers Maike Douglas successfully completed the Yoast SEO for WordPress course!
117.000 sessies
200.000 pagina weergaven

Facebook: 17.000 likes
Twitter: 5.000 volgers
Pinterest: 416.000 kijkers per maand
Instagram: 2.770 volgers
Youtube: 150 abonnees

Wie bezoeken jufmaike.nl?

Leerkrachten, leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en ouders van kinderen van 2 tot en met 12 jaar.

Mogelijkheden op jufmaike.nl

  1. (Gesponsorde) Winactie
  2. Advertorial
  3. Facebook (tevens op Twitter) post
  4. Youtube filmpje
  5. Instagram post

Geïnteresseerd in een samenwerking?
Stuur een mail naar info (at) jufmaike.nl.

Ook kun je direct contact opnemen met Marguerita Bisschop.
Zij behartigt mijn zakelijke belangen: info (at) marstyle.nl

Wil je (vrijblijvend) post of pakketjes sturen? Daar word ik altijd blij van!

jufmaike.nl
Maike Douglas
Postbus 6
3960 BA Wijk bij Duurstede

Een workshop aanvragen kan ook!