Samenwerken

Samenwerken met jufmaike.nl

Welkom op jufmaike.nl

jufmaike.nl is de website voor leerkrachten en ouders vol herkenbare blogs, humor, actualiteit, reviews en leuke (les)tips om het spelenderwijs leren te stimuleren.
Elke dag komen er een of twee blogs online van Juf Maike of geschreven door een van de gastbloggers in allerlei onderwerpen.
Het ouderschap, de breinontwikkeling, tips voor de groep, herkenbare gebeurtenissen op school en thuis en tips voor speciale gelegenheden, zoals de kinderboekenweek, Sinterklaas en het einde van het schooljaar.

Statistieken (oktober 2017)

Ruim 90.000 unieke bezoekers
125.000 sessies
170.000 pagina weergaven

Facebook: 15.000 likes
Twitter: 5.000 volgers
Pinterest: 1.260 volgers
Instagram: 2.000 volgers
Youtube: 121 abonnees, 83.000 weergaven

Wie bezoeken jufmaike.nl?

Leerkrachten, leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
en ouders van kinderen van 2 tot en met 12 jaar.

Mogelijkheden op jufmaike.nl

  1. Winactie
  2. Banner in de rechtersidebar
  3. Advertorial
  4. Facebook (tevens op Twitter) post
  5. Youtube filmpje
  6. Instagram post

Geïnteresseerd in een samenwerking? jufmaike.nl heeft een mediakit.
Stuur een mail naar info (at) jufmaike.nl om het op te vragen.

Wil je post of pakketjes sturen? Daar word ik altijd blij van!

jufmaike.nl
Maike Douglas
Postbus 6
3960 BA Wijk bij Duurstede