Saar gaat naar school, recensie en lestips

Saar gaat naar school van Pauline Oud is een mooi vormgegeven boek bedoeld om voor te lezen aan kinderen die voor het eerst naar school gaan. Je kunt ‘Saar gaat naar school’ ook goed voorlezen als kinderen na de vakantie weer terug gaan naar de schoolbanken. 

 

Waar gaat het boek over?

Saar is een vrolijke meid die al een tijdje naar school gaat. Er komt, zoals vaak gebeurd bij de kleuters, een nieuw jongetje in de klas. Hij vind school nog een beetje eng. Als Saar hem helpt, komt hij snel van zijn verlegenheid af. Saar en Kas brengen samen de dag op school door. Ze spelen samen, werken samen en eten samen.

Het boek geeft een mooi kijkje in de kleuterklas op school. Saar en Kas nemen je mee op ontdekkingsreis door de klas. Je ziet de verschillende hoeken, de juf gebruikt levend materiaal van buiten in de klas, Saar laat Kas de wc zien en er wordt gezamenlijk gegeten.

 

Wat vind ik van het boek?

De illustraties zijn zacht, waardoor het boek vooral voor jonge kinderen erg geschikt is. Het zijn realistische afbeeldingen die goed laten zien wat er in de klas gebeurd. Het is herkenbaar voor kleuters. Kas krijgt een plaatje op zijn stoel, wat nieuwe kinderen in de klas ook vaak krijgen.

Door het taalgebruik is dit boek ook fijn om voor te lezen in de klas. Vooral voor de taalzwakke kinderen zijn de tekst en de illustraties makkelijk te begrijpen. Je kunt het aan de nieuwe kinderen in de klas voorlezen. Ook kun je het boek goed voorlezen aan het begin van het schooljaar en wellicht na de kerstvakantie nogmaals.

Wat ik vooral heel fijn vind is de vragen die vooraan in het boek staan. Je kunt de kinderen een luistervraag stellen die ze na afloop van het verhaal kunnen beantwoorden. Daarnaast kun je de vragen ook door het boek heen stellen en uiteraard na afloop. Zo toets je wat de kinderen weten van het verhaal.

 

Lesideeën

Rekenen
Het boek leent zich uitstekend voor rekenactiviteiten.
– Vergelijken: het is leuk om de speelmaterialen te vergelijken met de speelmaterialen in de eigen klas. Zouden ze even groot zijn? Zijn het er evenveel? Welke kleuren hebben ze en hebben wij dat ook?
– Tellen: er kan veel geteld worden in het boek. Van hoeveel blokjes is de blokkentoren gemaakt? En hoeveel bladeren hebben de kinderen gevonden? Hoeveel kindjes zitten er in de klas van Saar?

Kringgesprek
Vraag de kinderen wat zij het spannendste vinden aan de eerste schooldag. Laat de kinderen in aan elkaar vertellen wat ze hebben gedaan om hun angst te overwinnen, wellicht kunnen ze elkaar helpen in de spanning. Vertel zelf ook dat je de eerste dag spannend vindt. Zo geef je een stukje van jezelf bloot, wat je later zal helpen in je klassenmanagement.
Laat de kinderen vertellen waar ze hulp bij nodig hebben. Wellicht kunnen de kinderen uit je klas elkaar helpen, wat de groepssfeer zal bevorderen. De kinderen zullen zich gehoord voelen.

Drama
Dit boek leent zich uitstekend voor een rollenspel. Lees het boek voor en wijs een paar kinderen aan die het boek uitspelen. Laat de kinderen ook langs de hoeken gaan die in het boek voor komen.

Beeldend
– Laat de kinderen de activiteiten die in het boek staan uitwerken. Laat ze schilderen met bladeren die ze zelf vinden. Laat ze een kroon van bladeren maken. Leg de bladeren op wit papier en teken er met krijt over, zodat de naden van het blad op het papier ontstaan.

– Geef de kinderen een wit papier en laat hen een monster tekenen of knutselen die hun spanning voor het naar school gaan verbeeldt. Wellicht kunnen jullie wel samen een groot klassenmonster maken die dan ook weer verjaagd kan worden door al die lieve kinderen in de klas. Gooi bijvoorbeeld allemaal propjes naar het monster met daarop lieve woordjes. Of blaas met z’n allen het monster weg. Vertel dat school een beetje spannend kan zijn, maar dat je er niet bang voor hoeft te zijn.

– Maak samen met de kinderen een dagritmepakket. Vraag aan de leerlingen wat ze graag als rooster willen zien overdag. Laat een groepje leerlingen samen een onderdeel van het dagritmepakket tekenen. Zet er zelf bij wat het is. Hang het dagritmepakket elke dag op, zodat de kinderen precies weten wat hen te wachten staat. Het is nog beter als je met de kinderen samen het dagritme ophangt. Ze zullen zelf weten welke tekening wanneer moet komen.

Ik vertelde aan mijn klas dat Saar en Kas uit het boek geen dagritme hebben. We hielden een gesprek welke dagritmekaarten nodig waren. In groepjes van 2 hebben de leerlingen een onderdeel van het dagritme getekend.

 

 

Samen hebben we het dagritme voor Saar en Kas in de goede volgorde opgehangen.

 

– Laat de kinderen buiten met stoepkrijt speelmateriaal tekenen wat zij het leukste vinden om te doen in de klas. Wat zou Saar het leukste vinden? Laat hen dat ook tekenen.

Koop hier Saar gaat naar school