Veilig voelen om je emoties te durven uiten

Veilig voelen om je emoties te durven uiten, ook in de klas

(Door Monique.) Regelmatig houden we in de klas gesprekken over uiteenlopende onderwerpen. Ik vind het heel belangrijk als kinderen zich veilig voelen om je emoties te durven uiten, ook in de klas

Veilig voelen om je emoties te durven uiten, ook in de klas

Klassengesprekken

We houden klassengesprekken bij aanvang van een nieuw project. Bij lessen over fixed en growth mindset. Bij onderwerpen die aan bod komen tijdens de filosofielessen. Bij het bespreken van de praatplaten bij wereldoriëntatie. Genoeg gesprekstof steeds. Meestal wordt er dan een vraag gesteld waarbij kennisantwoorden het beste passen. Soms zijn het echter ook vragen waarbij hun gevoel een rol speelt. En soms zijn er vragen die over hun innerlijk, hun emoties gaat…

Innerlijk

Het innerlijk is toch wel een dingetje. Je ziel bloot leggen in de klas is dan ook niet makkelijk. Je kunt van te voren de reacties niet inschatten, maar je denkt wel dat je al weet hoe er gereageerd wordt. Hoewel dit (achteraf) vaak niet klopt.

In de klas hebben we vaker gesprekken over wat ons innerlijk bezig houdt. Wat de kinderen van zichzelf vinden, welke kwaliteiten en talenten ze zichzelf toekennen. Tijdens 1 op 1 gesprekken vinden ze het minder moeilijk om hier iets over te zeggen, maar om dit ook te doen in de groep is vele malen lastiger. Toch wil ik graag dat ze ook leren om in een groep hun innerlijk en hun gevoelens kenbaar te maken. Dat ze het aandurven om zich kwetsbaar op te stellen.

Kwetsbaar opstellen

Bij de aanvang van het schooljaar start ik hier al mee. Ik laat ze aan hun eigen tafel een lekker plekje creëren. Sommige vinden het fijn om met hun hoofd op de tafel te liggen, anderen houden hun hoofd met hun handen vast. Nadat ze hun lekkere plekje gecreëerd hebben, moeten ze hun ogen sluiten. Daarna begin ik met mijn vragenrondje. Ik benoem dat ik het zeer waardeer dat ze respect voor elkaar hebben en dat ze tijdens mijn vragen niet stiekem gluren naar de ander. Dat ik het prettig en fijn vind, dat ze zich zo kwetsbaar durven open te stellen in de klas. En vervolgens stel ik mijn vragen, waarbij ze middels hun vinger opsteken antwoord geven. Niemand hoeft te praten, alleen ik kan hun antwoorden zien.

In het begin van het schooljaar zijn ze nog algemeen en wat oppervlakkig, maar gaandeweg het jaar worden de vragen steeds intenser en komen dichterbij. Op het eind van het jaar zijn ze meestal zo ver dat ze deze vragen met open ogen kunnen beantwoorden. Een mooi gezicht om te zien hoe de groep gedurende het jaar naar elkaar gegroeid is.

Stemmen

O ja, dit is trouwens ook een ideale manier om vlug te stemmen in de klas. Briefjes invullen is leuk, maar soms tijdrovend. Deze werkwijze zorgt dat het sneller gaat en iedereen eerlijk voor zijn mening uit durft te komen ;).

Uitgelichte foto:  Shutterstock