Thema Dinosaurussen (les)tips voor de onderbouw van de basisschool

Wat een fantastisch spectaculair en spannend thema voor kinderen op de basisschool. Hier vind je tips om met dit leuke thema aan de slag te gaan met kleuters en kinderen van groep 3. De tips zijn zowel in de klas als thuis te gebruiken.

Je hebt ze in alle soorten en maten, dinosaurussen. En hoe lang geleden ook, kinderen vinden het reuze interessant. Een prachtig thema om in de klas aan te werken of thuis mooie activiteiten te ondernemen.

Dinosaurussen

Bekijk het boek hier

Kritisch luisteren

Een belangrijke eigenschap om te leren luisteren. Belangrijk om alle nieuwe informatie van school en thuis op te kunnen nemen. Hier vind je oefeningen in het thema dinosaurussen om het kritisch luisteren te bevorderen. Kritisch luisteren thema dinosaurussen.

Taal

 • Leg allerlei voorwerpen in de kring die met dinosaurussen te maken hebben. Neem bijvoorbeeld Dinosaurus speelfiguren. Laat de kinderen allemaal een voorwerp pakken waar ze een zin over mogen zeggen.
 • Laat de kinderen een verhaaltje maken met de voorwerpen in de kring, schrijf dit verhaal op en lees het voor in de kring (bijvoorbeeld tijdens het fruit eten).
 • Herkennen de kinderen de voorwerpen? Laat ze vertellen waar ze de voorwerpen van kennen. Wat kunnen ze erover vertellen?
 • Maak een woordweb met de kinderen in het thema dinosaurussen. Zoek er samen plaatjes bij op de computer/digibord en plak deze erbij. Je kunt ook een woordweb maken over verschillende woorden van het thema, bijv. vulkaan, stenen, zee, land, vleeseters, planteneters, etc.

Beginnende geletterdheid

Doel: Letterklanken herkennen

 • Laat de kinderen woorden die met dinosaurussen te maken hebben bedenken. Laat ze allerlei woorden bedenken met een bepaalde beginletter. Bijvoorbeeld de d van dinosaurus of de v van vulkaan. Je kunt hier een woordspin met plaatjes van maken.
 • Bedenk samen met de kinderen allerlei woorden met bijv. de d van dino. Laat ze hier plaatjes over opzoeken, bijvoorbeeld in tijdschriften.
 • Als je een letter van de week hebt, kun je de kinderen deze letter laten leggen van allemaal poten van dino’s als spoor of bijvoorbeeld van lava. Teken deze zelf, laat de kinderen ze tekenen of print ze van het internet.
 • Verzamel allerlei spullen die met dinosaurussen te maken hebben, zie ook het onderdeel taal. Misschien willen de ouders van je klas je wel wat lenen? Maak samen met de kinderen groepjes van deze spullen met de beginletters. Leg deze beginletter er groot bij.

Doel: Positie van een letter in een woord oefenen. (de leerkracht ontleedt het woord) K-l-a-s. Wat is de laatste letter? De middelste letter? Auditieve discriminatie

 • Verander de eerste, de middelste, of de laatste letter van woorden die met dinosaurus te maken hebben. Weten de kinderen welk woord je bedoelt? Maak bijvoorbeeld van het woord vlees, het woord vlas. Welk woord wordt bedoeld? En welke letter is veranderd?
 • Verzamel allerlei spullen die met dinosaurussen te maken hebben in de kring. Hak de woorden van de attributen met de klas. Oefen daarbij de positie van de verschillende letters.

Doel: Klankzuivere woorden ontleden, m-k-m –woorden, m-m-k-m of m-k-m-m. Hakken met de hand op de tafel van links naar rechts

 • Hak en plak allerlei woorden die met dinosaurussen te maken hebben. Je kunt hier een spelletje van maken. Hak en plak een bepaald woord, bijv. v-uu-r. Kunnen de kinderen raden welk woord je hebt gehakt? Laat de leerling het woord hakkend en plakkend herhalen.
 • Verzamel spullen die met dinosaurussen te maken hebben en hak en plak die samen met de kinderen in de kring. Groepeer ze in lange en korte woorden.

Dino's

Rekenen

 Doel: Voorwerpen ordenen op basis van kenmerken: groot-klein, hoog-laag, meer-minder, dun-dik, smal-breed

 • Gebruik de voorwerpen die over dinosaurussen gaan uit het voorbeeld bij taal. Maak allerlei groepjes met de kinderen in de kring. Grote en kleine voorwerpen, hoge en lage, meer en minder, dunne en dikke voorwerpen en smalle en brede.
 • Welke eigenschappen en overeenkomsten kunnen de kinderen nog meer bedenken met de voorwerpen? Laat ze het in die groepjes leggen.

Doel: Vooruit- en terugtellen vanaf verschillende startpunten t/m 20

 • Leg de voorwerpen van de kring op een rij. Tel deze met de kinderen vanaf verschillende startpunten.
 • Leg allerlei plaatjes van het thema dinosaurussen op een rij. Tel deze vanaf verschillende startpunten. Je kunt hier de getallen bij leggen, voor het getalbegrip.

Doel: Koppelen van hoeveelheid aan hoeveelheid (leeftijd aan vingers, rondjes aan knikkers etc) en de cijfers

 • Maak groepjes van verschillende aantallen van de dinosaurussen. Laat de kinderen de juiste cijfers bij de aantallen leggen.
 • Geef de kinderen allemaal een aantal plaatjes of voorwerpen van het thema dinosaurussen in de handen. Laat ze iemand zoeken die 1 meer of 1 juist 1 minder heeft. Je kunt ze ook een cijfer vertellen of geven dat ze moeten zoeken.

Doel: herkennen van de vormen: driehoek, vierkant, cirkel

 • Print allerlei soorten dinosaurussen. Sorteer deze met de kinderen op de verschillende vormen.
 • Wat kunnen de kinderen nog meer benoemen van het thema dinosaurussen in een bepaalde vorm? Maak hier een spin van. Zet de vorm in het midden en de plaatjes van die vormen die te maken hebben met het thema dinosaurussen eromheen.

 Leuke activiteiten

Welke dieren lijken er op de dino’s van vroeger? En welke dieren leefden er toen en nu nog? Maak een tekening van een dier dat op een dino lijkt. Maak een tekening van alle dieren die op de dinosaurussen lijken. Je kunt hier Dinosaurus boeken bij gebruiken.

Nog meer dino’s?

Kijk voor meer leuke tips bij het blog over het fantastische boek Dinosaurussen van Jozua Douglas.

Werkbladen Dinosaurussen voor kleuters en groep 3

 

Lestips voor de onderbouw bij het thema dinosaurus; Leuk bij Kinderboekenweek 2020 En toen?