Eigenaarschap: POP gesprekken met leerlingen en ouders

Eigenaarschap: POP gesprekken met leerlingen en ouders

Door Judith. Eigenaarschap is een term die je veel hoort de laatste jaren. Iedere school werkt hier op zijn of haar eigen manier aan. Wij doen dit door POP gesprekken. Ik vertel je graag hoe.

Eigenaarschap: POP gesprekken met leerlingen en ouders

Wat is eigenaarschap?

Eigenaarschap is een breed begrip dat je steeds meer tegenkomt in het onderwijs. Eigenaarschap heeft te maken met het nemen van verantwoordelijkheid, het nakomen van afspraken en het leveren van een bijdrage. In het onderwijs zeggen we vaak ‘de leerling is eigenaar van zijn of haar eigen leerproces’. Hiermee bedoelen we dat de leerling vanuit zichzelf doelgericht wil ontwikkelen en hiertoe ook een positieve werkhouding laat zien. Lees er meer over bij NRO

Wat doen wij aan eigenaarschap?

Op de school waar ik werk vinden we het belangrijk dat leerlingen weten waarvoor ze werken. Waarom moet je iets leren? Het doel van de les wordt daarom ook voorafgaand aan de les met de leerlingen gedeeld. Ook zijn we aan het proefdraaien met het zogenoemde voortoetsen. De leerlingen mogen een toets maken voordat wordt begonnen aan het blok. Deze toets wordt nagekeken en de onderdelen die leerlingen goed hebben gemaakt krijgen ze weinig tot geen uitleg over. Zo blijft er veel instructietijd over voor de onderdelen die de leerlingen moeilijk vinden.

Daarnaast voeren we vanaf groep 7 POP gesprekken met de leerlingen, waarbij we gaan kijken naar de resultaten die de leerlingen hebben gehaald op het rapport. Bij dit POP gesprek zijn de leerkracht, ouders en de leerling aanwezig en gezamenlijk worden er doelen opgesteld in het zogenoemde persoonlijk ontwikkelingsplan.

POP gesprekken ontleed

Bij het POP gesprek is het rapport een belangrijke input voor het kiezen van doelen. Het gaat dan niet alleen over de schoolvakken en CITO’s, maar ook over andere domeinen, zoals werkhouding, sociale vaardigheden, handschrift en huiswerkhouding. In het POP gesprek wordt besproken wat er al heel goed gaat en wat de leerling beter kan ontwikkelen. Als leerkrachten kijken we altijd een beetje naar de balans tussen de verschillende gebieden. Zijn rekenen, taal en spelling in balans of zien we een onbalans? Is de leerling slim genoeg, maar is het huiswerk elke keer echt niet op orde? Werkt de leerling in de groep goed door, of is hij of zij snel afgeleid en met andere dingen bezig dan het werk?

We laten echter de leerling zijn of haar eigen ontwikkeldoel benoemen om ze eigenaarschap te geven. In de praktijk zien we dat het grootste deel van de leerlingen in groep 7 dit heel goed zelf weten. Daarnaast kunnen ouders of wij als leerkrachten door middel van vragen de leerlingen ook stimuleren in een bepaalde richting. Het doel moet echter wel echt door de leerling worden gekozen, omdat wij uit ervaring weten dat de intrinsieke motivatie van de leerling om echt aan dit doel te werken dan groter is.

Bekijk ook de 40 tips voor het oudergesprek

Werken aan doelen

Het werken aan de doelen kan op verschillende manieren. Zo kunnen de leerlingen een huiswerkpakketje meekrijgen van een bepaald onderwerp wat ze thuis als huiswerk kunnen maken. Ook is het mogelijk om op school extra instructie te vragen, van de leerkracht of een vrijwilliger die op twee momenten per week een half uur beschikbaar is voor de leerlingen.

Hoe werk jij aan eigenaarschap?

Afbeelding van Africa studio/Shutterstock