Kleutersprongen 2.0 WIN

Kleutersprongen 2.0 WIN

Het boek Kleutersprongen 2.0 – Opbrengstgericht werken in groep 1-2 is nieuw en geeft je informatie en tips hoe je een beredeneerd aanbod biedt in groep 1/2. Natuurlijk passend bij jonge kinderen. Je kunt een exemplaar winnen!

Kleutersprongen 2.0 WIN

Een beredeneerd aanbod voor kleuters in groep 1/2, dat is zo makkelijk nog niet. Want je wil dat de kinderen ook zoveel mogelijk kunnen spelen, zodat ze kunnen proberen en hun nieuwsgierigheid kunnen uiten. In mijn jaren als kleuterleerkracht vond ik een rijke leeromgeving maken altijd één van de grootste uitdagingen. Ik kon wel leuke activiteiten bedenken of online inspiratie opdoen, maar sloot het dan ook wel aan bij wat de kinderen in mijn klas nodig hadden? Kon ik alle niveaus bedienen? Dat probeerde ik natuurlijk wel, maar ik vond het best lastig.

Met het boek Kleutersprongen 2.0 leer je een werkcyclus te volgen waarin je door middel van de vier stappen: Data, Duiden, Doelen en Doen een goed aanbod voor de kleuters neerzet. Hiermee zetten ze echt stappen in hun ontwikkeling.

Toen ik de achterflap zo las met die termen dacht ik: pittige kost zeg! En hoezo data bij kleuters? Maar het boek is heel toegankelijk geschreven en data verzamelen blijkt helemaal niet moeilijk te zijn, je hebt het vaak al!

Kleutersprongen 2.0 WIN

Kleutersprongen, de inhoud

Het boek begint met een duidelijk voorwoord. De Inspectie vraagt scholen te laten zie hoe zij óók in groep 1-2 werken aan het behalen van optimale opbrengsten. In mijn ogen is dat vooral laten zien dat ze zich ontwikkelen. Hoe je dat monitort en hoe je ze helpt om verder te komen. Ik werk altijd al graag vanuit de doelen en sluit hier mijn aanbod qua lessen op aan. Ik heb hier een systeem voor bedacht dat voor mij werkt, ik had precies overzicht aan welke doelen (groepjes) kinderen konden werken.

Opbrengstgericht werken

Ik dacht bij de term opbrengstgericht werken altijd: maar dan moeten de kleuters werkbladen maken en mogen ze niet meer spelen! In het boek komt duidelijk naar voren dat dit onzin is. Jonge kinderen leren door een rijke leeromgeving, spel, veiligheid en een stimulerende leerkracht. Maar om dat te bewerkstelligen moet je wel weten waar je aan kunt werken met de kinderen en erop reflecteren. Daar is de 4D-cyclus voor:

  1. Data
  2. Duiden
  3. Doelen
  4. Doen

Het lijkt erg op de cyclus die je volgt als je onderzoek doet. In het boek worden de fasen goed en duidelijk uitgelegd in eigen hoofdstukken.

Ambities van de school

Er is een apart hoofdstuk over schoolstandaarden en ambities. In mijn opinie mist dit gesprek nog op veel scholen. Er zijn kerndoelen voor alle jaargroepen, daar moet je het mee doen of er wordt gewerkt aan de doelen van de methodes. Maar alleen de schoolstandaard staat vast: wat de kinderen moeten kennen en kunnen eind groep 8. Curriculum.nu is bezig om deze kerndoelen en eindtermen aan te passen en meer actueel te maken. Je hebt als school dus veel ruimte om zelf ambities op te stellen voor alle jaargroepen. Vervolgens kun je dit ook weer doen voor de kleuters op jouw school, afhankelijk van welke populatie je in huis hebt. Op mijn huidige school heb ik hierover het gesprek geopend, samen met IB en groep 3: want wat vinden wij dat ze moeten kunnen voor een goede overgang?

Vervolgens ga je naar de cyclus in hoofdstukken waarbij me vooral bij het hoofdstuk Data opvalt dat het heel makkelijk te verzamelen is: observaties, gesprekken met kleuters, het werk dat ze maken, gesprekken met ouders, je eigen handelen als leerkracht, allemaal data.

Wat vind ik?

Ik vind het boek Kleutersprongen 2.0 heel fijn ingedeeld. Elk hoofdstuk start met juf Nora die meteen een voorbeeld van de fasen laat zien. Je wordt helemaal meegenomen in haar zoektocht naar een beredeneerd aanbod. Daardoor gaat het leven voor je en zijn de termen ook niet zo moeilijk meer. Alhoewel ik ook vind dat het boek heel laagdrempelig is geschreven en dat je het sowieso snel begrijpt. Een fijn boek voor beginnende leerkrachten, maar ook voor ervaren leerkrachten die meer verdieping zoeken in het aanbod aan hun kleuters. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven dat het wellicht taaie kost is om te lezen over het onderwijsproces in de hele basisschool. Maar daarmee doet de tekst kleuterleerkrachten tekort. Ik vind het zelf namelijk heel belangrijk dat kleuterleerkrachten meegenomen worden in de ambities van de hele school, je doet het echt met elkaar! Iedereen moet op de hoogte zijn van de standaarden van de school en daar naar handelen. Tegelijk vind ik het stuk ook niet moeilijk geschreven, dus snappen alle leerkrachten het best.

Het is echt een praktisch boek en daarmee ook heel fijn voor de praktijk. Je hebt er ruimte in om zelf te schrijven, vragen te beantwoorden, waardoor je aan het denken gezet wordt over je eigen praktijk. Natuurlijk zijn ook de foto’s met voorbeelden uit de klassen heel fijn om te zien en inspirerend. Alle leerlingen worden hiermee gezien, ook de leerlingen die meer nodig hebben van de leerkracht: intensieve hulp of juist verdieping.

Bekijk het boek hier.

Win

Je maakt kans op één exemplaar van het boek. Laat hieronder (op de site) een reactie achter waarom je het wilt winnen. Dinsdag 16 februari mail ik de winnaar.

Dit is een #jufmaikead