Sander Dekker bij Juf Maike in de klas

Staatssecretaris Sander Dekker ging de uitdaging aan om een dag mijn klas te draaien. Afgelopen maandag was het zover. Hij was er van 7.30 – 17.45 uur, net als ik en heeft veel van de taken van een leerkracht mee gemaakt en gezien. 

Sander Dekker bij Juf Maike in de klas

Vorige maand schreef ik een brief aan staatssecretaris Sander Dekker waarmee ik reageerde op zijn uitlatingen tijdens een Tweede Kamer debat. Dit blog werd enorm vaak gedeeld en gelezen.
Ik daagde hem daarin uit een dag mijn klas te draaien terwijl ik in een hoek zou gaan observeren. De dag erna hing Sander Dekker zelf aan de lijn. Hij had het blog gelezen, wilde erop reageren op zijn Facebookpagina en wilde ook de uitdaging aan gaan.
Zo werd er heen en weer gebeld met hemzelf, de directeur binnen de PO afdeling van MINOCW en een leerkracht die ook een aantal dagen per week bij MINOCW werkt. Met hem heeft Sander Dekker de lessen voorbereid, ik hoefde alleen mijn planning door te geven.

Lees ook: BRIEF AAN SANDER DEKKER

12 juni

12 juni was het dan zover. We spraken af om 7.30 uur in de klas, dan ben ik er ook altijd. Ik had maar een doel: Sander Dekker zelf laten meemaken hoe het is om een hele dag voor de klas te staan en eromheen zoveel mogelijk vertellen en laten zien wat een dag van een leerkracht inhoudt. Ik had niet de pretentie dat ik ons vak in alle facetten kon laten zien. Maar omdat hij de gelegenheid had om ook met mijn collega’s te praten in de pauze, heeft hij wel een glimp van ons vak kunnen opvangen.

Start van de dag

Sander Dekker was mooi op tijd en nam nog de social media expert van MINOCW en de leerkracht, Jan Willem, die er ook voor werkt mee. Zij verscholen zich overigens meteen in de teamkamer, zodat Sander Dekker ook echt alleen de dag kon draaien.

We begonnen met het klaarzetten van de kring, nog wat laatste info over het kiesbord en ik liet de leerlijnen van Parnassys zien. We kozen ervoor om te letten op de doelen voor tellen en vouwen. Na schooltijd moesten mijn duo en ik de rapportgesprekken voor bespreken wat Sander Dekker ook graag wilde zien. We hebben de dag besproken, over de werkdruk gepraat en een filmpje opgenomen, dus er bleek helaas geen tijd om de doelen na te bespreken.

Wel liet ik ook nog even het groepsplan zien waarvan Sander Dekker dus meteen de opmerking plaatste dat zo’n plan van hem en de inspectie echt niet hoeft.

De dag draaien

In het filmpje bespreekt Sander Dekker wat hij heeft gedaan. Ik heb echt in een hoek gezeten, veel geschreven over het lesgeven en de kinderen als observatie en veel kunnen zien. Op mijn handen zitten dus. Sander Dekker was, in mijn optiek, een goede 2e jaars of 3e jaars stagiair die nog wel wat mag leren voordat hij zijn LIO in zal gaan. Dit vind ik ook niet meer dan logisch, het organisatorische vlak is iets dat je ook vooral leert door stages, de Pabo en werken in het werkveld zelf. Hij maakte typische beginnersfouten, zoals al beginnen te praten zonder dat iedereen stil is en niet de hele klas overzien.

Sander Dekker

Zo af en toe fluisterde ik hem wat in, zoals de tijd in de gaten houden, of ‘heb je dit en dit gezien?’ Zo stonden er inderdaad een paar jongens in de huishoek een pop met prikpennen te bewerken en werden de kinderen te laat afgeleverd bij hun ouders. Ook was de klas totaal niet opgeruimd, dus kon hij ook na schooltijd nog even aan de bak.

Sander Dekker

Ik heb hem echt de dag zelf laten draaien en zag hem ook af en toe zweten, zoals toen hij groep een bij zich riep om te tellen en de groep 2 kinderen niets te doen hadden in de kring.

Maar ik vond het vooral heel dapper dat hij de uitdaging aan is gegaan en de dag heeft gedraaid, zonder al te veel hulp van mijn kant. Mijn doel om hem zelf te laten ervaren hoe het is om leerkracht te zijn, is dan ook echt geslaagd. Ik ben benieuwd wat hij met deze ervaring gaat doen.

Werkdruk en salaris

Natuurlijk heb ik ook met hem kunnen spreken over de werkdruk en het salaris. De reactie blijft uiteraard hetzelfde als hij al eerder beschreef, onder andere op zijn Facebookpagina. Dat had ik ook niet anders verwacht, het blijft een politicus ;). Ik hoop alleen dat hij een glimp heeft kunnen meemaken van wat de functie van (kleuter)leerkracht in houdt en dat het een pittige job is.

Hij stond wel enorm open voor het gesprek over de werkdruk. Mijn collega’s en ik vertelden over de regeldruk in het onderwijs, de moeite die het kost om goede zorg voor een leerling te ontvangen en dat het beroep in de loop der jaren enorm veranderd en zwaarder geworden is.

Wat betreft de zorg voor een leerling regelen, vindt Sander Dekker dat er meer vertrouwd moet worden op de kunde van de leerkracht. Zeker als je een goede leerkracht bent. Wij vertelden dat we het ook dan zelf terug krijgen: eerst coaching, ellenlange formulieren en hulpplannen invullen en vervolgens ben je een jaar verder. Hij vindt ook dat dit anders kan.

En voor het salaris moeten we volgens Sander Dekker niet alleen bij het ministerie zijn (zij gaan over een grote som geld voor het onderwijs), maar ook bij de PO raad en de vakbonden die de salaris afspraken maken.

Ook zit hij in een demissionair kabinet en met de formatiebesprekingen gaat het natuurlijk ook niet echt fantastisch.

We hebben hem dus veel verteld over hoe wij het ervaren als leerkracht en wat we allemaal doen. Hopelijk neemt hij dat mee in toekomstige beslissingen over het onderwijs.

Lees ook: LEEGLOOP IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

We zitten in een spagaat

Ik vertelde hem dat we ons in een spagaat voelen. We weten niet voor wat we bij wie moeten zijn. Als mijn collega’s en ik bij het bestuur aangeven wat we graag anders zouden willen zien of wat we wat ons betreft niet meer zouden moeten doen, krijgen we niet altijd het antwoord dat we willen horen. Dus gaf ik bij Sander Dekker aan dat ik graag een lijst zou willen van inspectie wat ze van ons verwachten, zodat we daarmee makkelijker naar onze directie kunnen stappen. Ze zijn bezig met een lijst met tien punten die in ieder geval niet hoeven. Maar ze willen ons ook niet voorschrijven hoe we het moeten doen. Ik denk dat de autonomie door schoolbesturen gepakt wordt om maar zoveel mogelijk zelf te regelen.

Ook over de samenwerkingsverbanden kon Sander Dekker kort zijn. Er zijn samenwerkingsverbanden die ellenlange lijsten vragen om in te vullen en zijn ook samenwerkingsverbanden die het heel efficiënt regelen. Het zou wat mij betreft fijn zijn als dat meer gedeeld wordt, zodat het voor ons makkelijker is om zorg voor een kind in te schakelen.

Laten we sowieso meer met elkaar delen. Zijn er ook scholen met minder regeldruk? En hoe pakken zij dat aan? Laten we alsjeblieft niet allemaal zelf het wiel uitvinden.

Lees ook: WERKDRUK IN HET ONDERWIJS

Wie bepaalt de regeldruk?

Rest er mij nog een vraag: als het ministerie het niet regelt, waar komt dan die enorme regeldruk in het onderwijs vandaan? Van wie moet eigenlijk alles wat we doen? En vooral?: WAAROM STOPPEN WE ER NIET MEE?!

Ik vond het heel tof dat Sander Dekker in mijn klas was en echt zelf heeft ervaren hoe het is om een leerkracht te zijn. Hopelijk heeft hij iets aan deze ervaring en heeft het wellicht nog invloed op onze toekomst.