Thema trouwen: lestips bij de doelen

Trouwen, het is een fascinerende bezigheid voor kleuters. Een leerkracht trouwt op school, of familie van een leerling trouwt. Een prachtig thema om aan te werken. Je vindt lestips om met je klas aan de slag te kunnen gaan. 

 

Kritisch luisteren

Een belangrijke eigenschap om te leren luisteren. Belangrijk om alle nieuwe informatie van school en thuis op te kunnen nemen. Hier vind je oefeningen in het thema trouwen om het kritisch luisteren te bevorderen. Oefeningen kritisch luisteren thema trouwen

Taal

 • Leg allerlei voorwerpen in de kring die met trouwen te maken hebben. Laat de kinderen allemaal een voorwerp pakken waar ze een zin over mogen zeggen.
 • Laat de kinderen een verhaaltje maken met de voorwerpen in de kring.
 • Herkennen de kinderen de voorwerpen? Laat ze vertellen waar ze de voorwerpen van kennen. Kennen ze de voorwerpen van een bruiloft?
 • Maak een woordweb met de kinderen in het thema trouwen. Laat de kinderen zelf plaatjes zoeken uit bruidstijdschriften en deze erbij plakken.

Beginnende geletterdheid

Doel: Letterklanken herkennen

 • Laat de kinderen woorden die met trouwen te maken hebben bedenken. Laat ze allerlei woorden bedenken met een bepaalde beginletter. Bijvoorbeeld de t van trouwen. Je kunt hier een woordspin met plaatjes van maken. Bedenk samen met de kinderen allerlei woorden met de t van trouwen. Laat ze hier plaatjes over opzoeken, bijvoorbeeld in tijdschriften over trouwen.
 • Als je een letter van de week hebt, kun je de kinderen deze letter laten leggen van allemaal hartjes of trouwringen. Teken deze zelf, laat de kinderen ze tekenen of knip ze uit bruidstijdschriften.
 • Verzamel allerlei spullen die met trouwen te maken hebben. Misschien willen de ouders van je klas je wel wat lenen? Maak samen met de kinderen groepjes van deze spullen met de beginletters.

Doel: Kunnen benoemen van de eerste klank in een woord als het woord door de leerkracht wordt ontleed in klanken (k-l-a-s). De eerste letter is k. Auditieve discriminatie 

Zie de oefeningen bij letterklanken herkennen.

Doel: Positie van een letter in een woord oefenen. (de leerkracht ontleedt het woord) K-l-a-s. Wat is de laatste letter? De middelste letter? Auditieve discriminatie

 • Verander de eerste, de middelste, of de laatste letter van woorden die met trouwen te maken hebben. Weten de kinderen welk woord je bedoelt? Maak bijvoorbeeld van het woord bruid, het woord broed. Welk woord wordt bedoeld?
 • Verzamel allerlei spullen die met trouwen te maken hebben in de kring. Hak de woorden van de attributen met de klas. Oefen daarbij de positie van de verschillende letters.

Doel: Klankzuivere woorden ontleden, m-k-m –woorden, m-m-k-m of m-k-m-m. Hakken met de hand op de tafel van links naar rechts

 • Hak en plak allerlei woorden die met trouwen te maken hebben. Bijvoorbeeld: bruid, bloem, ring, jurk, vlag, boek, man, vrouw, foto.
 • Verzamel spullen die met trouwen te maken hebben en hak en plak die samen met de kinderen in de kring. Groepeer ze in lange en korte woorden.

Doel: rijmen

Rijm met de kinderen op allerlei woorden die met trouwen te maken hebben.

Rekenen

 Doel: Voorwerpen ordenen op basis van kenmerken: groot-klein, hoog-laag, meer-minder, dun-dik, smal-breed

 • Gebruik de voorwerpen die over trouwen gaan. Maak allerlei groepjes met de kinderen in de kring. Zijn er ook verschillende groepjes van verschillende kleuren te maken? Je kunt dit natuurlijk ook doen met afbeeldingen uit tijdschriften. Sorteer dan bijvoorbeeld allerlei bruidsjurken op kleur. 
 • Welke eigenschappen en overeenkomsten kunnen de kinderen bedenken? Laat ze het in die groepjes leggen.

Doel: Vooruit- en terugtellen vanaf verschillende startpunten t/m 20

 • Leg de voorwerpen van de kring op een rij. Tel deze met de kinderen vanaf verschillende startpunten.
 • Leg allerlei plaatjes van trouwjurken, bruidjes of ringen op een rij. Tel deze vanaf verschillende startpunten.

Doel: Koppelen van hoeveelheid aan hoeveelheid (leeftijd aan vingers, rondjes aan knikkers etc) en de cijfers 

 • Maak groepjes van verschillende aantallen van de trouwvoorwerpen. Laat de kinderen de juiste cijfers bij de aantallen leggen.
 • Geef de kinderen allemaal een aantal plaatjes of voorwerpen van het trouwen in de handen. Laat ze iemand zoeken die 1 meer of 1 juist 1 minder heeft. Je kunt ze ook een cijfer vertellen of geven dat ze moeten zoeken.