Bouwcoördinator: een dag als...

Bouwcoördinator: een dag als…

Door Kelly. Sinds dit schooljaar ben ik één dag in de week bouwcoördinator. Voordat ik daarmee begon, leek het me erg leuk. Maar ik wist nooit goed of ik het in de praktijk ook leuk zou vinden. Ervaring had ik immers niet. Ik was dan ook erg nieuwsgierig hoe een dag als bouwcoördinator er uit zou kunnen zien. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ik neem je mee in mijn werkdag als bovenbouwcoördinator.

Bouwcoördinator: een dag als…

Voor schooltijd

Gezamenlijk opstarten

Wanneer ik op school aan kom, tref ik een aantal collega’s in de hal. Ik maak een praatje met ze en loop door naar mijn werkplek. Daar zet ik alvast de computer aan en leg ik wat spullen klaar. Vervolgens loop ik naar mijn duo-partner, die op maandag, dinsdag en woensdag voor de klas staat. Zelf sta ik op donderdag en vrijdag voor de groep. Aangezien ik op maandag mijn bouwcoördinatiedag heb, zijn we dan beiden op school. Dit is prettig, omdat je elkaar dan één dag in de week op school ziet en kunt spreken. We bespreken nog wat dingen over de week ervoor en ik loop door naar de keuken om een kop thee te pakken. Samen met collega’s starten de we ochtend in de teamkamer.

Onder schooltijd

Wanneer de bel gaat, loop ik naar de hal en kijk ik of de kinderen rustig binnenkomen. Ik vind het daarnaast een fijn moment om de kinderen te kunnen begroeten. Op mijn werkplek open ik eerst mijn mailbox en beantwoord ik wat e-mails. Onze conciërge is tijdelijk thuis, waardoor ik wat telefoontjes van ouders aanneem. Om 09:45 hebben we met alle groepen een korte adventviering in de hal van de school. Het is nog twee weken tot de kerstvakantie en dus laten we de tweede kaars branden. Ik maak wat foto’s en ga na de viering terug naar mijn werkplek.

Methode inzage voorbereiden

Bij ons op school ben ik, naast bouwcoördinator, ook coördinator didactiek. We zijn met de commissie didactiek momenteel bezig om een nieuwe methode voortgezet technisch lezen uit te kiezen. Omdat we willen dat collega’s hier ook inspraak in hebben, kunnen ze vandaag na school de zichtzendingen van verschillende methodes inzien. Ik zorg dat de verschillende zichtzendingen klaar worden gelegd. Ik print bladen uit waarop collega’s per methode hun mening kunnen geven. Zo kunnen wij dit, als commissie didactiek, meenemen bij de beslissing voor een nieuwe voortgezet technisch leesmethode. Ik word toevallig op dat moment gebeld door een uitgeverij of we al een keuze hebben gemaakt wat betreft de zichtzendingen, of dat we eventueel extra informatie willen.

Werken aan beleidsplan

Wanneer ik terug ben op de locatie waar ik werkzaam ben, ga ik aan de slag met een beleidsplan voor groep 8. We moeten dit schooljaar met de eindtoets een goede score behalen en om ervoor te zorgen dat dat lukt, hebben we een plan van aanpak opgesteld. De begin groep 8 cito is afgenomen en ik maak hier een analyse van. Dit om te kijken of de didactische aanpak die we gezamenlijk hebben opgesteld heeft gewerkt of niet. Binnenkort ga ik samen met onze intern begeleider en de leerkrachten van groep 8 om tafel om deze analyse en het vervolg te bespreken.

Typecursus

Binnenkort start bij ons op school voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 een typecursus en ik heb dat, als bouwcoördinator, geregeld. Ik stem nog even de laatste zaken af met het bedrijf wat de typecursus gaat verzorgen en mail de ouders die tijdens de typecursus de leerlingen gaan begeleiden. Ook check ik of de ruimte waar de typecursus plaats zal vinden klaar is voor gebruik.

Borging kwaliteitssysteem

Wanneer de school bijna uit is, zit ik nog even samen met onze adjunct-directrice. We zijn bij ons op school bezig met een nieuw kwaliteitssysteem, waarin we de kwaliteit van ons onderwijs borgen. De directie wil ons als bouwcoördinatoren daar graag bij betrekken, zodat wij bepaalde zaken die bij ons liggen, in het systeem kunnen verwerken. We staan nog aan een beginpunt, maar we zijn zeker op de goede weg om te zorgen voor de borging van een mooi kwaliteitssysteem.

Ook benieuwd hoe een dag als ICT-coördinator eruit ziet? Maike schreef hier een blog over.

Na schooltijd

In gesprek met een nieuwe collega

Sinds dit schooljaar hebben wij een aantal nieuwe collega’s bij ons op school. Ik begeleid als bovenbouwcoördinator de nieuwe collega’s in de bovenbouw. Ik loop bij één van deze nieuwe collega’s binnen en vraag hoe het gaat. We hebben een kort gesprek over waar ik hem nog bij kan helpen en we spreken wat zaken af.

Methode inzage

Zoals je hierboven gelezen hebt, is er in de middag een methode inzage van mogelijke nieuwe voortgezet technisch leesmethodes. Vooraf aan deze bijeenkomst hebben de collega’s een overzicht van ons als commissie didactiek ontvangen, waarop wij al een vergelijking van de methodes hebben gemaakt. Ik vertel de collega’s van groep 6 t/m 8 welke methodes er ter inzage liggen en waarin ze hoofdzakelijk verschillen. Daarbij vertel ik dat wij als commissie didactiek het erg belangrijk vinden dat collega’s meedenken in deze keuze, omdat wij er immers gezamenlijk mee gaan werken. De mening van collega’s doet er dus toe. Vervolgens kijken de collega’s de methodes zelfstandig in en geven ze schriftelijk hun mening.

Mail lezen en beantwoorden

Ik eindig deze dag achter de computer met het lezen van binnengekomen mails en beantwoord er een aantal.

Mijn ervaring

Tot nu toe vind ik de taak als bouwcoördinator erg interessant, naast mijn lesgevende taken. Naast dat je collega-leerkracht bent van je collega’s, coördineer je ook de bouw waarin diezelfde collega’s werken. Je hebt als het ware een dubbelrol. Dat vraagt leiderschapsvaardigheden op de momenten dat het nodig is. Zo voer ik wel eens een coachgesprek met collega’s, zit ik bouwvergaderingen voor, spreek ik collega’s aan over onze professionaliteit etc. Naast dat ik de master Leren en Innoveren heb gevolgd, waarin ik een bepaalde kartrekkersrol heb ontwikkeld, ben ik nog steeds aan het leren. Iedere dag een beetje meer. Maar dat is juist wat ik zo leuk vind.

Dit is een voorbeeld van een dag zoals ik deze in de realiteit meemaakte als bouwcoördinator. Deze dag heb ik verschillende taken uitgevoerd. Dit zijn natuurlijk niet de enige dingen die ik als bouwcoördinator uitvoer. Zo zijn er verschillende taken die ik doe, maar niet deze dag zijn voorgekomen. Ook is dit niet zoals het moet, maar zoals het kan. Op andere scholen zal een dag als bouwcoördinator er wellicht anders uit zien.

 

Bovenbouwcoördinator; Wat doet de bouwcoördinator allemaal?

Uitgelichte Afbeelding van stockfour/Shutterstock