Gastblog Sabine ter Laak: derde bijeenkomst rekencoördinator; vermenigvuldigen

Dinsdag 29 oktober mijn derde bijeenkomst gehad van de cursus rekencoördinator. Het onderwerp: Tafels van vermenigvuldigen en de leerlijn van het vermenigvuldigen. Wie kent het niet; het onderwerp de leerlingen in de bovenbouw beheersen/ kennen de tafels niet(meer). Ouders geven dan vaak als reactie: ‘maar ze hebben toch de tafelkaart behaald’. Waar zit het hem dan in dat deze leerlingen de tafels niet beheersen? Laten we dan samen eens terugkijken naar het hoofdlijnenmodel van Groenestijn, Borghouts & Janssen.  Het hoofdlijnenmodel is een weergave van vier fasen in het leerproces bij rekenen. Elke volgende fase veronderstelt de beheersing van de volgende.

Het hoofdlijnenmodel bestaat uit:       

hoofdlijnen

 

 

 

 

 

 

Bron: Het hoofdlijnenmodel zoals opgenomen in het protocol ERWD (Groenestijn, Borghouts, Janssen, 2011)

Wanneer je tegen stagnatie van de tafels aanloopt kijk je terug in dit model. De oorzaak van de stagnatie bij de tafels begint niet pas in de fase vlot leren rekenen. Dus begin te kijken bij fase 1, begripsvorming, om te bekijken welke opeenvolgende stappen je nodig hebt van de leerlijn vermenigvuldigen. Bij fase 1 in de begripsvorming is het handelingsmodel van belang.

schema

 

 

 

 

Bron: Handelingsmodel zoals opgenomen in het protocol ERWD (Groenestijn, Borghouts, Janssen, 2011) 

Mag ik tot slot een oproep doen aan alle leerkrachten. Leer leerlingen niet alleen door het stampen van tafels de tafels aan. Maak gebruik van een combinatie van het hoofdlijnenmodel met het stampen van de tafels. En blijf de tafels in de midden- en bovenbouw automatiseren, memoriseren en consolideren. 

Sabine ter Laak is IB’er en volgt een opleiding tot rekencoördinator.  Voorjufmaike.nl schrijft ze een gastblog over wat ze leert tijdens de opleiding.