Leren over de herfst met Noten

In het boek Noten is muis op zoek naar, hoe kan het ook anders, noten. Het is een echt herfstboek en leent zich heel goed om over dit mooie seizoen in gesprek te gaan. Tips bij het boek voor thuis en op school. 

NotenNoten

Het boek Noten van Paula Gerritsen gaat over een muis. Het is herfst en ze wil op zoek naar noten. Tegenover haar huisje staat een prachtige notenboom. Maar het is guur en er zijn allerlei gevaren onderweg. Zou muis haar boom op tijd vinden om noten te verzamelen?

Wat vind ik

Het is een spannend boek. Telkens probeert een dier muis te waarschuwen, maar ze hoort het niet. De kinderen vinden dit ook spannend. Zou muis het wel redden om naar de notenboom te komen? De achtergrond en de kleuren van de illustraties zijn rauw en donker, net als de herfst. En de dieren zijn heel lief. Een mooie mix van stijlen. De illustraties en het verhaal lenen zich goed om te praten over de kenmerken van het seizoen herfst.

Tips voor in de klas

De Kleuteruniversiteit heeft een mooi project bij het boek Noten.

Taal

1. Laat de kinderen een verhaal bij muis bedenken. Waar zou ze nog meer naar op zoek kunnen zijn in de herfst? En wat gebeurt er dan onderweg?
2. Laat de kinderen mooie zinnen maken met de verschillende zaadjes en noten die de muis zoekt. Bijvoorbeeld: De muis zoekt naar lekkere noten bij de boom.
3. Laat de kinderen een letter maken met de noten van de muis.

Rekenen

1. Tellen, tellen, tellen. Dit kan natuurlijk heel goed met de noten van de muis. Laat de kinderen ook het juiste cijfer erbij leggen. En maak eens een getallenrij van rijtje noten achter elkaar. Bijvoorbeeld: eerst een noot, dan twee noten, dan drie, etc. Vertel er een verhaaltje bij: De muis was alleen en zocht een noot. Een vriendje kwam op bezoek en wilde ook een noot, toen wilden ze er twee. Onderweg kwamen ze een vriendinnetje tegen, toen wilden ze drie noten, etc.
2. Zet een balans neer in de kring. Laat de kinderen wegen welke noot of zaad het zwaarste is.
3. Maak een dagschema van de muis met de kinderen. Teken de start van de dag, het verloop met de zoektocht en het einde. Laat de kinderen het programma vertellen.

Nog meer tips?

35 keer spelend leren herfst materiaal

Tips voor thuis

In gesprek

1. Praat over het seizoen, de herfst en het verzamelen door de dieren. Vertel over de winter en dat er dan niet veel te vinden is. Daarom maken de dieren alvast een voorraadje in de herfst.
2. Praat over andere dieren die verzamelen in het bos, zoals de eekhoorn.
3. Praat met elkaar over wat de dieren lekker vinden. Zo eet de eekhoorn graag beukennootjes.
4. Vraag je kind wat hij of zij graag wil verzamelen (als er geen supermarkt zou zijn) als eten voor de winter.
5. Praat over de kou. Waarom wordt het kouder in de herfst?
6. Praat over het bruin worden van de bladeren en waarom ze van de boom vallen.
7. Praat over de storm. Wat gebeurt er tijdens een storm? Hebben de kinderen zelf wel eens een storm mee gemaakt? Wat gebeurde er toen?
8. Praat over oogsten. Wat doet de boer en waarom is dat oogsten nodig?
9. Praat over wat je in het bos vindt in de herfst. Laat de paddenstoelen, de diertjes, de bladeren en de zaadjes en nootjes zien uit het boek en vertel erover.
10. Praat over de wind. Wat doet de wind? Wat gebeurt er met de bladeren? En wat kun je vinden als het heel hard heeft gewaaid?

Doen

1. Maak een holletje voor de muis. Dit kan van wol, van hout, boomschors, of in het zand. Als je dit buiten doet, kan er een echt muisje in komen wonen.
2. Leg een notenverzameling aan voor de muis. Ga naar het bos en neem alle nootjes en zaadjes die je kunt vinden mee. Leg de verzameling bij het holletje.
3. Ga op zoek naar de wind (storm) en speel ermee.