Stichting de Droomboom

Op bezoek bij Stichting de Droomboom

Afgelopen vrijdag ging ik op bezoek bij Stichting de Droomboom. Ze nodigden me uit om hun behandelwijze onder de aandacht te brengen. Ik was zeer verrast door hun manier van werken. 

Ik ben vrijwillig bij Stichting de Droomboom op bezoek geweest. Ik geef graag aandacht aan mooie initiatieven waar (nog) weinig geld voor beschikbaar is.

Stichting de Droomboom

Stichting de Droomboom

Stichting de Droomboom is een behandelcentrum voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een ontwikkelingsstoornis. Met behulp van Applied Behavior Analysis (ABA) krijgen deze kinderen de kans om zich optimaal te ontwikkelen en deel te nemen aan de maatschappij.

Het doel van de behandelwijze is dat de kinderen een goede plek vinden binnen het regulier of het speciaal onderwijs.

De Droomboom is in 2006 opgericht door ouders van kinderen met autisme, in samenwerking met een GZ-psycholoog en een ABA consultant. De Droomboom biedt kinderen met autisme een unieke leeromgeving waarin een positieve benadering, enthousiasme en vertrouwen belangrijke pijlers zijn. Ze behandelen en begeleiden kinderen in de leeftijd van twee tot acht jaar. Ze werken intensief en fulltime met de kinderen en de ABA-principes (Applied Behavior Analysis) worden gehanteerd.

Verschillende groepen

Stichting de Droomboom

De kinderen die bij Stichting de Droomboom begeleid worden, komen van verschillende plekken. Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, maar ook bijvoorbeeld het medisch kinderdagverblijf. Er zijn verschillende groepen op de Droomboom. De kinderen starten in de ‘grote’ groep waar ze een op een begeleid worden.

Schoolse klas Droomboom

Als ze er klaar voor zijn, kunnen ze naar de meer schoolse klas, waar ze met een klein groepjes les krijgen van een leerkracht. Hier worden ze voorbereid om naar het regulier of speciaal onderwijs te kunnen gaan.

ABA

ABA

De ABA principes baseren zich op individuele begeleiding waarin gewenst gedrag beloond moet worden, ongewenst gedrag zo veel mogelijk genegeerd moet worden en moet worden vervangen door een gewenst alternatief. Bovendien volgen de trainers de interesses van de kinderen, waardoor kinderen enthousiast en gemotiveerd zijn om te leren.

De ontwikkeling van de kinderen wordt gescoord op de iPad, zodat allerlei doelen gesteld en behaald kunnen worden. Als de kinderen eraan toe zijn wordt er ook gescoord op schoolse vaardigheden als voorbereiding op het naar school gaan.

Het motto van de Droomboom is dan ook ‘Kinderen leren leren’. Al 10 jaar lang is de Droomboom succesvol en zijn dankzij de behandeling met ABA kinderen uitgestroomd naar het onderwijs.

Financiering

In Nederland wordt ABA nog niet volledig als behandeling gefinancierd vanuit de overheid. Ondanks dat veel kinderen doorstromen naar het onderwijs en niet in dure zorginstellingen terecht komen. De financiering is nu afhankelijk van de zorg, eigen bijdrage van de ouders en sponsoring. Hopelijk komt daar verandering in, want het levert uiteindelijk veel geld op om deze kinderen te begeleiden.

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op www.stichtingdedroomboom.nl, of volg de Droomboom op Facebook en Twitter.