Splitsharten tot en met 100 en 1000

Splitsharten tot en met 100 en 1000

Door Shanon. Vanaf groep 3 staat het splitsen bij het rekenen als doel centraal. In eerste instantie wordt hierbij geoefend met splitsingen tot 10 en aanvullen tot 10, in de loop van de jaren worden de splitsingen steeds lastiger en worden de aanvullingen uitgebreid tot 1000. Ik maakte splitsharten tot en met 100 en 1000. 

Splitsharten tot en met 100 en 1000

Om spelenderwijs te oefenen met het splitsen van getallen kun je gebruik maken van rekenmateriaal: splitsharten tot en met 100 en 1000. Print de splitsharten uit en lamineer deze om er optimaal spelplezier uit te halen!

De spitsharten zijn op 3 verschillende manieren te gebruiken.

  1. Splitsharten memory:  Leg een pakket splitsharten op zijn kop de tafel neer. Om de beurt mag een leerling 2 halve harten omdraaien. Is het samen 100 of 1000? Dan mag de leerling de kaarten op zijn stapel neerleggen.
  2. Verliefde harten: Deel een pakket splitsharten op. Elke leerling krijgt evenveel kaarten en maakt hier een stapel van waarbij de achterkant van het hart zichtbaar is. De leerlingen draaien de kaarten tegelijkertijd om. Is het samen 100 of 1000, dan drukt de leerling op de bel. De leerling die als eerst op de bel drukt en het goede antwoord heeft mag de kaarten houden.
  3. Matchen: Elk pakket splitsharten wordt in een apart mandje per individuele leerling gestopt. De individuele leerling zoekt de juiste splitsingen bij elkaar. Is het samen 100 of 1000? De leerling stopt de splitsharten per tweetal in een apart bakje of envelop.
Splitsharten tot 100 tientallen

De splitsharten tot 100 (tientallen), bestaan uit 20 sets harten waarbij het splitsen en aanvullen tot 100 door middel van tientallen centraal staat.

Splitsharten tientallen

Download

Splitsharten tot 100

De splitsharten tot 100, bestaan uit 20 sets harten waarbij het splitsen en aanvullen tot 100 door middel van tientallen en eenheden centraal staat.

Splitsharten tot en met 100

Download 

Download het bestand splitsharten tot 100.

Splitsharten tot 1000 honderdtallen

De splitsharten tot 1000, bestaan uit 20 sets harten waarbij het splitsen en aanvullen tot 1000 door middel van honderdtallen centraal staat.

Splitsharten honderdtal

Download

Splitsharten tot 1000

De splitsharten tot 1000, bestaan uit 20 sets harten waarbij het splitsen en aanvullen tot 1000 door middel van honderdtallen, tientallen en eenheden centraal staat.

Splitsharten tot en met 1000

Download

 

Splitsharten tot en met 100 en 1000