Werken aan techniek tijdens het Techniek Toernooi

Werken aan techniek tijdens het Techniek Toernooi

Techniek is vaak nog een ondergeschoven kindje in het basisonderwijs, maar wel heel belangrijk voor de toekomst! Om te stimuleren dat kinderen meer met techniek in aanraking komen, organiseert het Nederlands Openluchtmuseum samen met Stichting Techniekpromotie het gratis Techniek Toernooi. 

Waarom Techniek Toernooi?

Het Techniek Toernooi is een initiatief van de Nederlandse Natuurkunde Vereniging. Het is een wedstrijd georganiseerd door Stichting Techniekpromotie in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum. Er is een grote behoefte aan mensen in de vakgebieden Wetenschap en Techniek. Met de wedstrijd hopen ze kinderen enthousiast te maken door te laten zien hoe leuk Wetenschap en Techniek is. De wedstrijd ontvangt daardoor ook steun van veel onderwijsinstellingen, zoals technische universiteiten.

Hoe werkt het

Je start de wedstrijd op school of op een buitenschoolse activiteit met teams van maximaal vier kinderen. Er is gratis lesmateriaal beschikbaar waarmee de kinderen het ontwerpproces doorlopen onder begeleiding van de leerkracht of een ouder. Via het lesmateriaal legt de begeleider de opdracht uit en geeft de kinderen handvatten om zelf spelenderwijs creatieve en technische oplossingen te bedenken.Het beste team mag vervolgens de strijd aan gaan tijdens de finale in het Openluchtmuseum.

Werken aan techniek tijdens het Techniek Toernooi

Kerndoelen

Door mee te doen aan het Techniek Toernooi werk je aan verschillende kerndoelen. Voornamelijk die van Oriëntatie op jezelf en de wereld: Natuur en Techniek, zoals onderzoek leren doen naar verschillende materialen. Verder werk je aan de 21e eeuwse vaardigheden. Door de uitdagende opdrachten leren de kinderen kritisch denken en problemen oplossen. Er moet ook samengewerkt worden in teams, daarbij leren de kinderen sociale vaardigheden en communiceren. Na deze challenge heb je dus al aan heel wat 21e eeuwse vaardigheden gewerkt.

Lesmateriaal

De uitdagingen van het toernooi zijn voor alle groepen van de basisschool. Zo kunnen de kleuters een bootje maken dat zoveel mogelijk knikkers kan dragen zonder te zinken of een waterbaan ontwerpen. Groep 3/4 kan een drinkbeker ontwerpen dat waterdicht is of een waterinsect maken. Groep 5/6 ontwerpt een waterrad of een waterleiding van papier en groep 7/8 een duikboot die eerst zinkt en dan weer boven komt drijven of een installatie om water af te voeren.

Het Nederlands Openluchtmuseum ontwikkelde extra lesmateriaal wat past bij de thema’s van het Techniek Toernooi.

Werken aan techniek tijdens het Techniek Toernooi

Aanmelden

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de site van het Techniek Toernooi.

Supporten

Wil je naar de wedstrijd toe als ouder, of om zelf iemand te supporter? Door een mail te sturen naar info[a]techniektoernooi.nl onder vermelding van “Supporter Landelijk Techniek Toernooi”, ontvang je een code waarmee je voor €3,50 toegang krijgt bij de kassa van het museum.

Lees ook: REVIEW: DE ONTDEKAPP

Dit is een #jufmaikeadd 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren