11 lesideeën voor De Nationale Voorleesdagen

11 lesideeën voor De Nationale Voorleesdagen

Deze week kwam al een leuk blog online van Yvonne met 10 ACTIVITEITEN ROND HET BOEK “SSST! DE TIJGER SLAAPT” Ik bedacht nog eens 11 lesideeën voor De Nationale Voorleesdagen bij het boek. Veel plezier met de voorleesdagen! 

11 lesideeën voor De Nationale Voorleesdagen

Bekijk ook de lestips voor de Nationale Voorleesdagen 2019.

Je kunt het lespakket hier downloaden. De lessen heb ik ook hieronder beschreven.

Lessen Ssst! De tijger slaapt

Lessen Ssst! De tijger slaapt

Start

 1. Dieren uit het boek

Doelen

Sorteren van de dieren die in het boek voorkomen

Woordenschat uitbreiden

Materialen

Plastic dieren of handpoppen
Handpoppetje tijger

Gekleurd papier

Stiften

Voorbereiding

Zorg voor zoveel mogelijk handpoppen of plastic dieren uit het boek:

 • Tijger
 • Ooievaar
 • Vos
 • Kikker
 • Schildpad
 • Muis

Leg verschillende kleuren papier klaar:

 • Donkerblauw voor water.
 • Groen voor bos, teken hier bomen in.
 • Lichtblauw voor de lucht.
 • Bruin of geel voor zand.

De dieren uit het boek komen van verschillende plekken. De kinderen sorteren de dieren op die plaatsen.

Les

Start

Leg alle dieren uit het boek in de kring. Lees het boek voor en laat telkens het dier zien dat aan de beurt is in het boek.

Les

Vertel dat de dieren na de verjaardag van tijger terug willen naar hun huis.

Geef een paar kinderen een van de dieren. Laat de kinderen in tweetallen overleggen waar welk dier woont. Laat de kinderen die de dieren vast hebben, ze op de goede woonplaats leggen.

Tijger – in het bos

Ooievaar – in de lucht

Vos – in het bos

Kikker – in het water

Schildpad – in het water of op het zand

Muis – in het bos

Afsluiting

Laat de dieren allemaal bij tijger op bezoek komen voor zijn verjaardag. Verzamel dus alle dieren in het bos.

Taal

 1. Verteltas

Een verteltas is voor ouders om thuis met hun kind rondom een prentenboek te spelen en met elkaar te praten. Na de introductie in de klas, kun je de verteltas mee naar huis geven.

Doelen

Leesbevordering
Woordenschat uitbreiden

Ouderbetrokkenheid

Materialen

Tas
Plastic dieren of handpoppen

Voorbereiding

Vul de tas met de plastic dieren of handpoppen:

 • Tijger
 • Ooievaar
 • Vos
 • Kikker
 • Schildpad
 • Muis

Les

Start

Lees het boek voor. Bespreek over wie het boek gaat en welke dieren er voorbij komen.

Les

Laat de kinderen nadenken wat de volgorde van de dieren was die voorbij komen in het boek.
Laat telkens bij een dier uit het boek, een kind zonder te kijken in de tas grabbelen naar het dier.

Voor peuters: laat hen wel kijken in de tas naar de dieren. Als je dit spel een aantal keer hebt gespeeld en ze de dieren een aantal keer hebben gevoeld, kun je ze wel laten grabbelen zonder te kijken.

Afsluiting

Laat de kinderen de dieren op volgorde zetten van het boek.

 1. Verteltafel

De verteltafel is een plek waar allerlei attributen staan die bij een prentenboek horen, waar kinderen het verhaal kunnen naspelen.

Doelen

Leesbevordering
Woordenschat uitbreiden

Rollenspel spelen

Materialen

Handpop tijger
Plastic dieren
Papier
Ballonnen

Voorbereiding

Maak een verteltafel door papier neer te leggen waar de tijger op slaapt. Zet de andere dieren er in een hoekje naast. Blaas ballonnen op die de kinderen kunnen gebruiken.

Les

Laat de kinderen zelf het verhaal naspelen bij de verteltafel.

Extra

 • Laat de kinderen zelf onderdelen voor de verteltafel maken van papier en kosteloos materiaal, zoals touwtjes voor aan de ballonnen, slingers en een verjaardagstaart.
 • Laat kinderen die dit kunnen woorden schrijven bij de onderdelen.

Afsluiting

Kies een aantal kinderen die het boek naspelen in de kring.

* 4. Rijmen met de tijger

Doelen

Herkennen en toepassen van eindrijm

Materialen

Knuffel tijger

A3 papier

Stift

Les

Start

Vertel de kinderen dat de tijger graag wilt rijmen op zijn verjaardag.
Zet de tijger in het midden van de kring. Leg het papier en de stift ernaast. Schrijf groot het woord tijger op het vel papier en laat de kinderen woorden bedenken die hierop rijmen. Schrijf de woorden op het vel en teken er de plaatjes bij.

Voorbeelden:

hijger
krijger
reiger
steiger
weiger
zwijger

 

Les

Vertel dat de kinderen dat ze gaan rijmen met de dieren uit het boek.

Laat de kinderen versjes afmaken.

Bijvoorbeeld:

De ooievaar is bijna …                                             klaar

De vos sluipt door het …                                         bos

De kikker vindt een mooie …                                  knikker

De schildpad loopt heel langzaam naar het …       zwembad of pad

De muis zoekt een nieuw …                                    huis

Afsluiting

Laat de kinderen zelf versjes verzinnen, zoals de vos sluipt door het bos en ziet mooi mos. De kikker plakt een sticker op de knikker.

* 5. Hakken en plakken

Doelen

Kunnen hakken en plakken van dierennamen

Materialen

Houten blokjes
Knuffel van de tijger

Les

Start

Zet de tijger in de kring. Vertel dat de tijger graag de namen van de dieren wil leren. Hij wil alle klanken van de dieren horen en daar gaan de kinderen hem bij helpen. Zeg dat jij als leerkracht het voor doet.

Les

Hak en plak samen met de kinderen alle dierrennamen uit het boek. Voor de kinderen die wat moeite hebben met hakken en plakken, doe je de korte dierennamen, zoals vos en muis. En voor kinderen die meer aan kunnen, hak en plak je de langere dierennamen, zoals kikker.
Zet ter ondersteuning voor elke klank een blokje neer.

v-o-s krijgt dus drie blokjes.

Extra

Hak zelf een van de dieren, laat de kinderen raden welk dier bedoeld wordt door de klanken aan elkaar te plakken.

Afsluiting

Laat de kinderen een van de dierennamen hakken. Laat de andere kinderen raden welk dier het is.

Rekenen

 

 1. Dieren tellen

Doelen

Peuters: vooruit- en terugtellen tot en met 5

Kleuters:        – vooruit- en terugtellen tot en met 10

– cijfersymbolen herkennen

Leren benoemen van de buurgetallen.
Materialen

Tien ballonnen

Kleine papiertjes met op elk papiertje een cijfer van 1 t/m 10

Prikpen

Les

Start

Blaas de ballonnen op en stop in elke ballon een papiertje met een cijfer. Zorg dat je ze op de goede volgorde van de getallenrij in de kring legt. Vertel de kinderen dat het de ballonnen van de verjaardag van tijger zijn. Tel de ballonnen met de kinderen.

 

Les

Laat een van de ballonnen in de getallenrij knallen. Laat het briefje met het cijfer zien en vraag de kinderen welk cijfer het is. Vraag de kinderen of ze ook weten wat ervoor en wat er na komt in de getallenrij. Oftewel: wat zijn de buurgetallen van de ballon. Herhaal dit een aantal keer met een paar ballonnen.

Afsluiting

Tel met de kinderen of er nog genoeg ballonnen over zijn voor de dieren uit het boek.

* 7. Waar is het dier?

Doelen

Plaatsbepaling

 

Materialen

Plastic dieren of handpoppen
Handpoppetje tijger

Ballonnen

Voorbereiding

Blaas de ballonnen op, een ballon voor elk dier uit het boek.

Les

Start

Laat de voorkant van het boek zien en vraag aan de kinderen waar ze de muis zien ten opzichte van de tijger.

 

Les

Geef alle dieren een ballon en geef dat vervolgens aan een van de kinderen. Leg de tijger in het midden van de kring slapen. Laat het kind met het juiste dier de plaat uit het boek naspelen. De andere kinderen overleggen in tweetallen waar het dier ten opzichte van de tijger is. Laat een van de kinderen antwoord geven. Herhaal dit met alle dieren uit het boek. Let op de begrippen: naast, link – rechts, boven – onder, langs.

 

Afsluiting

Laat een aantal kinderen zelf bepalen waar ze het dier neerzetten ten opzichte van de tijger. De andere kinderen raden de plek.

* 8. Een stuk taart voor ieder dier 

Doelen

Verdelen van de taart

Materialen

Een grote ronde cirkel van papier, dit is een taart

Schaar

Zorg voor zoveel mogelijk handpoppen of plastic dieren uit het boek:

 • Tijger
 • Ooievaar
 • Vos
 • Kikker
 • Schildpad
 • Muis

Voorbereiding

Leg de taart en de dieren in het midden van de kring.

Les

Start

Vertel dat de dieren op de verjaardag van de tijger zijn en dat ze graag allemaal een stuk taart willen.

 

Les

Laat de kinderen bedenken hoe alle dieren een even groot stuk van de taart kunnen krijgen. Laat ze zelf met oplossingen komen hoe ze de taart willen verdelen. Laat de kinderen dit eerst in tweetallen bespreken. Eventueel kunnen ze hun oplossingen tekenen. Zorg dan voor allerlei cirkels waarop ze zelf met potlood een verdeling kunnen maken.

 

Afsluiting

Verdeel de taart met de kinderen in even grote stukken voor de dieren en geef elk dier een stuk.

Beweging

 

 1. Vliegen als de dieren

Doelen

Klimmen en klauteren

Materialen

Klimtoestellen in het speellokaal

Ballonnen

De pop van de tijger

 

Voorbereiding

Zorg voor een circuit met vier klim opstellingen. Bijvoorbeeld: het wandrek, een klimtoren, banken om overheen te lopen en te balanceren en kasten.

 

Les

Start

Leg de tijger in het midden van het speellokaal te slapen. Geef elk kind een ballon. Vertel dat ze net als de dieren langs de tijger moeten, zonder het wakker te maken. Verdeel de kinderen in vier groepjes die je over de vier opstellingen verdeelt.

 

Les

De kinderen klimmen en klauteren met de ballon, zonder dat ze de tijger wakker maken. Als ze het moeilijk vinden, mag het natuurlijk ook zonder ballon of met alleen een pittenzakje.

 

Afsluiting
Laat de kinderen nog even spelen met de ballonnen, bijvoorbeeld door ze omhoog te gooien en weer te vangen.

 

Creatief

 1. Ik doe een dier na

Doelen

De geluiden van de dieren met de ballon

Materialen

Ballonnen

De pop van de tijger

Les

Start

In het boek komen allerlei geluiden naar voren. Laat de kinderen bedenken hoe ze dat geluid na kunnen maken met hun lijf.

 

Les

Lees het boek voor en laat de kinderen het geluid dat aan de beurt is maken.

Bijvoorbeeld

 • Het snurken van de tijger
 • Het ssst teken maken met je vinger voor je lippen
 • Het swoesssjj! van de kikker door over je kleren te wrijven
 • Het pffff van de ballon met een ballon maken
 • Slaapliedje zingen
 • Pang van de ballon met een pan met een deksel of echt een ballon laten knallen
 • Verjaardagsliedje zingen

 

Verdeel de klas in groepen die een van de geluiden mogen maken op het juiste moment.

 

Afsluiting
Wijs een dirigent aan die een van de groepjes met de geluiden ‘aan’ mag zetten door er naar te wijzen.

 

 1. 11. Taart ontwerpen

 

Doelen

De techniek van wasco

 

Materiaal

Wit papier of karton

Wasco

 

Les

Start

Vertel de kinderen dat de dieren graag een taart willen maken voor de tijger. Laat ze een taart ontwerpen met wasco. Bespreek van tevoren (kan ook in tweetallen) wat er op de taart kan, zoals kaarsjes, snoepjes, slagroom, etc.

 

Les

Laat de kinderen een taart ontwerpen met wasco op papier. De kinderen die wat woordjes kunnen schrijven, kunnen er een verjaardagswens bij maken voor de tijger.

 

Afsluiting
Bespreek de taarten met de klas. Welke versiering is bijvoorbeeld gebruikt?

Lees ook: 10 ACTIVITEITEN ROND HET BOEK “SSST! DE TIJGER SLAAPT”

BewarenBewaren