De top 5 buzzwoorden in vacatures voor leerkrachten

De top 5 buzzwoorden in vacatures voor leerkrachten

Heb je recentelijk op vacatures voor leerkrachten gezocht? Waarschijnlijk struikelde je over woorden als ‘flexibel’, ‘enthousiast’ en ‘pedagogisch sterk’. Deze buzzwoorden lijken op het eerste gezicht weinig te betekenen. Toch kunnen ze, als je weet waar ze voor staan, de doorslaggevende factor zijn bij jouw volgende sollicitatiebrief of -gesprek. 

Zoekmachine voor vactures Adzuna analyseerden meer dan 8.000 vacatures voor leerkrachten en maakten een top vijf van de meest voorkomende buzzwoorden. Deze vijf lichten we hieronder toe. Ook geven we je tips om zo goed mogelijk op deze competenties in te spelen bij jouw zoektocht naar een baan in het onderwijs.

De top 5 buzzwoorden in vacatures voor leerkrachten

1. Flexibiliteit

Het buzzwoord dat met stip op nummer één staat in vacatures voor leerkrachten is flexibiliteit. Voor leerkrachten betekent dit natuurlijk niet zozeer dat je op verschillende werktijden paraat moet staan. Het betekent vooral dat je bereid bent je houding en mening aan te passen aan verschillende situaties. Ben je flexibel, dan heb je bijvoorbeeld geen moeite om af en toe eens bij te springen in een andere klas, of van lesmethode te wisselen.

Wil je flexibiliteit tonen? Dat kan op de volgende manieren:

 1. Laat uit eerdere werkervaring blijken hoe je flexibiliteit toepaste;
 2. Beschrijf een situatie waarin je snel moest schakelen tussen het oorspronkelijke plan en een nieuw idee;
 3. Geef aan hoe je flexibel met lesstof om bent gegaan.

2. Enthousiasme

Ben jij goed warm te maken voor een plan, neem je anderen mee in je uitbundigheid en kom je zelf ook regelmatig met nieuwe ideeën en input? Dan ben je enthousiast. Niet alleen omdat je dat kunt worden, maar omdat het in je zit. Maar let op: er is een verschil tussen enthousiast en overenthousiast. Want krijg je niemand mee in je enthousiasme en hoor je regelmatig dat je even rustig moet doen? Dan werkt jouw goedbedoelde enthousiasme averechts.

Enthousiast overkomen in je brief of tijdens je gesprek?

 1. Gebruik positieve bijvoeglijk naamwoorden en bijwoorden (niet te veel, nogmaals: overenthousiasme werkt averechts);
 2. Maak het niet te geforceerd: ben je van nature niet enthousiast, doe dan ook niet alsof. Vermijd deze competentie in dat geval en focus je op andere kwaliteiten.

Bekijk ook: SOLLICITATIEVRAGEN VOOR NIEUWE LEERKRACHTEN (met knipoog).

3. Goede samenwerking

Of ook wel de ‘teamplayer’. Er zijn weinig vacatures voor leerkrachten waar dit buzzwoord niet in schittert. Ook als leerkracht is deze competentie onmisbaar. Je werkt immers in een docententeam dat tezamen de klus moet klaren. Voor de meeste functies is het bovendien een van de kwaliteiten waarover je dient te beschikken om carrière te maken. Goede samenwerking uit zich bijvoorbeeld in effectief vergaderen, assertief zijn en conflicten oplossen.

Beantwoord de volgende vraag in je brief of tijdens je gesprek ter voorbereiding:

 1. Noem een voorbeeld van een situatie waarin je succesvol hebt samengewerkt?
 2. Als je in een team werkt, welke rol vind je zelf het prettigst?
 3. Wat vinden mensen waarmee je samenwerkt leuk en minder leuk aan jou?

4. Affiniteit met de doelgroep

Tsja… Heb je niks met kinderen, dan is de kans klein dat je leerkracht wordt! Deze spreekt dus misschien voor zich. Toch is er binnen het onderwijs ook een onderscheid in verschillende doelgroepen. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld affiniteit met regulier of juist speciaal onderwijs; met vmbo of juist gymnasium-scholieren. Denk hier dus goed over na voordat je een sollicitatie de deur uit doet: werk jij liever in het speciaal of het reguliere onderwijs? In de kleuterklas of in groep 8? In de onderbouw of juist de bovenbouw?

Hoe laat je zien dat je affiniteit hebt met de doelgroep?

 1. Benoem eerdere werkervaring met deze of een soortgelijke doelgroep;
 2. Benoem waarom je affiniteit hebt met deze doelgroep;
 3. Laat nevenactiviteiten zien die inspelen op deze doelgroep.

5. Inspireren

Dit buzzwoord in vacatures voor leerkrachten kan een uitdaging vormen in sollicitatiebrieven en -gesprekken. Inspireren staat nauw in verband met enthousiasme: om te inspireren dien je anderen ook te kunnen enthousiasmeren. Als leerkracht ben je een inspiratie als je op de juiste manier de dromen en idealen begrijpt van je leerlingen, en hierop in weet te spelen. Zo zorg je ervoor dat jouw leerlingen dat doel gaan nastreven en er helemaal voor gaan.

Toon aan dat je inspireert door te laten zien dat je:

 1. Op creatieve manier iemand hebt weten te overtuigen van zijn of haar kunnen;
 2. Eerder hebt samengewerkt en daarin een inspirerende rol hebt gehad door bijvoorbeeld een levendig en spannend verhaal te vertellen over een project;
 3. Goed voor ogen hebt wat je belangrijk vindt en wat jouw dromen zijn.

Nu jij weet hoe je op de vijf grootste buzzwoorden uit vacatures ligt geen strohalm je meer in de weg. Houd er rekening mee dat je alleen op de competenties in hoeft te gaan waar je ook echt over beschikt. Doe je niet anders voor dan je bent; ieder heeft op zijn manier weer andere krachten en kwaliteiten. Succes met het vinden van je droombaan.

Bron: Adzuna

Dit is een #jufmaikeadd

Afbeelding: Businesswoman wear glasses talking with female employee during the job interview. Door eggeegg