Het klaslokaal van Jamie Lee

Door Jamie Lee. Graag wil ik jullie een kijkje geven in mijn klaslokaal, mijn klasinrichting met jullie delen. Ik weet dat het een tikje laat is, aangezien ook de laatste regio alweer is begonnen en alle lokalen al ingericht zijn. Maar wellicht zijn er nog ideeën die je kunt op doen om de lokalen tijdens het jaar aan te passen.

Het klaslokaal van Jamie Lee

Groepjes of tweetallen

Het klaslokaal van Jamie Lee

Zoals je kunt zien, staat mijn lokaal aardig vol. Ik heb 27 kinderen in groep 4. Dit schooljaar heb ik ervoor gekozen om te beginnen in tweetallen in plaats van in groepjes. Dit komt omdat ik in de overdracht heb gehoord dat de kinderen als een kettingreactie allemaal op elkaar willen reageren. Ik wilde voorkomen dat dit in de weg staat van de groepsvorming en de werkhouding. In de klasinrichting ziet dit er voller uit, dat neem ik voor nu maar even voor lief.

Muren

Op school hebben we een document gemaakt voor de inrichting van de muren van het lokaal. We wilden een meer doorgaande lijn en voorkomen dat er te veel prikkels in het lokaal aanwezig zijn die voor afleiding kunnen zorgen.

Het klaslokaal van Jamie Lee muren

Doelenmuur

We hebben er gezamenlijk voor gekozen om een doelenmuur te maken in alle lokalen. Op deze muur laat je de doelen zien van de kernvakken. Daarnaast hebben wij gekozen voor Vreedzame School als SEO-methode en hier hoort ook een hoekje/stukje muur bij waar de belangrijkste onderdelen van dat thema komen te hangen naast de onderdelen die altijd zichtbaar zijn in de klas (Vreedzame School poster, gekleurde petten, de uitpraatplaat en de schoolregels).

Overige muuronderdelen

Het klaslokaal van Jamie Lee

Ik vind het daarnaast zelf belangrijk dat in groep 4 er een poster voor in de klas aan de muur hangt zodat de kinderen kunnen kijken hoe een schrijfletter geschreven moet worden wanneer ze aan het werk zijn. Ook hangt er een tafelposter in mijn lokaal, achter in de klas, zodat kinderen tijdens het werken wel kunnen gaan kijken als geheugensteuntje maar tijdens de toets niet ongemerkt kunnen ‘spieken’. Als laatste hangt er nog een poster met de tijdsvakken van geschiedenis aan de muur, omdat ze bij ons op school in groep 4 voor het eerst echt aan de slag gaan met wereldoriëntatie. Nu we een week verder zijn hangt ook de verjaardagskalender in het lokaal.

Kasten

Het klaslokaal van Jamie Lee kasten

Ik heb 2 kasten in mijn lokaal met 4 rijen met lades. Hier liggen alle schriften in en de koptelefoons, voor stil werken met minder geluid. Op de planken in de linkse kast liggen alle spelletjes, gesorteerd op 3 categoriën; taalspellen, rekenspellen, overige educatieve spellen. Op beide kasten heb ik gelamineerde bladen met vakken erop geplakt (in tweevoud omdat ik een grote klas heb en ik niet wil dat de stapels omvallen). Zo kunnen de kinderen de schriften inleveren in stapels van hetzelfde vak en is dat voor mij handiger van de kast afpakken om na te kijken. Persoonlijk vind ik lades of bakken als inleverplek niet handig. Bakken op de kast nemen veel plek in en niet alle schriften passen in de lades, wanneer je deze dan optilt valt de stapels alsnog om.

ICT

Het klaslokaal van Jamie Lee computers

We hebben op school veel aandacht voor ICT. Op de gang staat een hele rij met computers. Iedere groep heeft één vaste computer om op te werken. Mocht de groep waar de computer toe behoort er geen gebruik van maken dan is de computer vrij voor gebruik door andere klassen. In de klas zijn 2 vaste computers aanwezig en iedere klas heeft een Ipadkast gevuld met Ipads voor minstens de helft  van de groep. Daarnaast kun je natuurlijk Ipads lenen bij andere klassen mocht je met de hele klas tegelijk op de Ipad willen werken.

Whiteborden

Het klaslokaal van Jamie Lee whiteboarden

In mijn lokaal zijn 2 whiteborden te vinden. Dit is voor een enkele klas een luxe. Het ene bord is bedoeld voor de dagplanning, inclusief de doelen. Het andere bord heeft in mijn klas tot nu toe nog niet echt een functie, in een combinatieklas (die wij op school nog hebben), is deze voor de dagplanning voor de andere groep. Dit betekent dat ik 1 bord ‘over’ heb om allerlei andere dingen op te hangen. Tot nu toe heb ik ervoor gekozen om de weekplanning (met belangrijke gebeurtenissen) op dit bord te maken zodat er meer ruimte is voor de dagplanning op het andere bord.
Ook hangt er een timetimer en een klok voor de kinderen om zich te kunnen oriënteren op de tijd voor een taak.

Gang

Het klaslokaal van Jamie Lee gang

Bij ieder lokaal op mijn school hoort een stukje gang. Ik heb mijn verlening van mijn klas op deze manier ingericht, extra werkplekken en een chillplek. Deze chillplek is voor kinderen die iets voor zichzelf mogen doen nadat ze hun werk af hebben, kinderen die keihard gewerkt hebben of kinderen die zich niet zo lekker voelen en wachten tot ze worden opgehaald.

Waar zijn jullie trots op in jullie klasinrichting?