Het is de laatste vakantieweek, klaar voor lokaal inrichten nieuw schooljaar. Waar moet je aan denken? Hoe ga je het inrichten en wat moet je echt niet vergeten? Alle handige tips om je klas op orde te krijgen bij elkaar. 

Lokaal inrichten nieuw schooljaar

Altijd weer spannend, je lokaal inrichten voor een nieuw schooljaar, zeker als je wisselt van groep. Misschien heb je al een lijstje gemaakt wat je deze week wilt doen? Misschien loop je voor het eerst je lokaal in om te kijken wat je eigenlijk hebt? Of misschien zit je nog middenin je vakantie en ben je alvast op zoek naar tips? Voor alle mogelijkheden heb ik tips voor je op een rijtje gezet.

Lokaal inrichten, is dat belangrijk?

Ja! Volgens onderzoek doet klasinrichting er toe. Het heeft invloed op de prestaties van rekenen, lezen, schrijven en creativiteit.

Bekijk ook een klein lokaal inrichten.

Waar moet ik dan op letten?

De klasinrichting moet flexibel zijn. Oftewel je moet ruimte hebben om op verschillende manieren te werken. De activiteitenhoeken moeten afgebakend zijn, dat bevordert een hogere leerwinst.

De volgende indeling moet je kunnen maken, dus let daarop bij het lokaal inrichten.

  • klassikale instructie
  • zelfstandig werken in groepjes
  • zelfstandig werken individueel
  • presentaties
  • discussies
  • ruimte om tot rust te komen

In mijn optiek moet je dus groepjes vormen waarbij alle kinderen naar de leerkracht (en het Digibord) moeten kunnen kijken. Vooraan moet dan ook een goede plek zijn voor de kinderen om presentaties te geven. Prikborden om hun werk op te kunnen hangen is dan ook fijn.
In de groepjes kunnen de kinderen dan ook samenwerken, maar ook individueel. Zeker als de kinderen hun tafel ook zo nu en dan apart kunnen schuiven.
Verder moet er de mogelijkheid zijn om een kring te maken waarin de kinderen discussies kunnen voeren.

Kinderen moeten zich makkelijk door de klas kunnen bewegen, dus het moet ook niet te vol zijn.

Ik schreef al eens een blog over kleuterklas inrichten. 

Nieuw schooljaar lokaal inrichten

Laat de kinderen zelf bepalen

Het blijkt ook dat het leren wordt bevordert als de leerlingen zelf mee mogen bepalen over de klasinrichting. Je kunt ze bijvoorbeeld laten bepalen waar ze hun werkjes mogen tonen of waar ze graag hun presentaties geven. Meester Jeroen liet zijn klas de hele inrichting bepalen.

Checklist

Voordat je begint met je lokaal inrichten is het handig om een checklist te gebruiken. Zo vergeet je niets. Ik pak de checklist er ook vaak bij nadat ik de grove lijn van de klas heb uitgezet. Dus nadat ik alle kasten en tafels en stoelen heb staan kijk ik op de lijst wat echt prioriteit heeft.

Alles neerzetten

Misschien vind je het handig om eerst te slepen (dat doe ik ook altijd) bij je lokaal inrichten, maar wellicht heb je eerst een plaatje in je hoofd gemaakt. Vooral een tip: vraag om hulp. Ik heb regelmatig een doorgewinterde kleuterleerkracht gevraagd even mee te kijken. Daar kwamen vaak de meest fijne tips voor de inrichting uit.

Neem ook een kijkje in: ONZE KLAS 2017  en INRICHTING GROEP 3/4

En een tip voor het groepjes maken: HANDIG GROEPJES MAKEN KLAS MET POST-ITS

Opruimen

Hopelijk heb je voor de zomervakantie al veel kunnen opruimen, dit probeer ik zelf altijd wel zorgvuldig te doen. Kapotte dingen gooi ik weg, laatjes ruim ik op en alles maak ik zo leeg mogelijk. Maar als de klas (bijvoorbeeld bij overname) nog niet zo aan kant is als je zou willen, is het handig om daarmee te beginnen.

Labels

Ik vind het zelf fijn om de kasten te labelen. Lessen van Lisa maakte mooie voor de bovenbouw.

Kaartjes leerlingen

Het kan handig zijn om spullen van de kinderen te labelen, zoals de stoelen en de kapstok. Hier heb ik verschillende kaartjes voor gemaakt in emoji thema.

Methodes en vakliteratuur lezen

Ik vind het altijd fijn om methodes te lezen in de vakantie, zeker als ik een nieuwe groep krijg. Maar ook vakliteratuur lees ik regelmatig om tips voor mijn klaslokaal uit te halen.

Maak lijstjes

Het is niet alleen handig om een checklist te maken, maar ook om bijvoorbeeld een vragenlijstje voor het lokaal inrichten te maken. Wat zijn je vragen naar aanleiding van het lezen van de methodes of vakliteratuur? Wat wil je aan je duo vragen of je parallelcollega?

De eerste week

En dan wil je je natuurlijk ook voorbereiden op de eerste schoolweek. Ik schreef een blog vol tips met onder andere kennismakingsspelletjes en de verjaardagskalender.

Goede start

Je geeft je klas een goede start volgens de wijze van de gouden weken genoemd. Stel bijvoorbeeld wat regels op met de kinderen uit je klas, zodat ze goed beklijven en het makkelijker is om je eraan te houden. Ik schreef ook een eerste schoolweken lespakket kleuters.

Groepsvorming

In de eerste schoolweken is groepsvorming natuurlijk heel belangrijk. Ik heb wat fijne groepsvormende activiteiten voor je die het je wat makkelijker maken. Ook deze energizers kun je daarvoor gebruiken.

Weekplanning

Ik heb verschillende weekplanning kleuters gemaakt. Voor een continurooster en een regulier rooster met een uur pauze tussendoor.

En kun je wel wat relativering gebruiken? Lees dan: TIEN KEER JE WEET DAT HET SCHOOLJAAR BEGONNEN IS ALS

Afbeeldingen: Shutterstock

Lokaal inrichten nieuw schooljaar

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren