Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is...

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is… een koppoter

Door Helga. Een rondje met streepjes als armen en benen eraan en vaak twee ogen. De zo bekende koppoter. Wat heb ik er al veel voorbij zien komen. Maar nooit zo bekeken zoals ik dat nu doe…

De menstekening
De eerste menstekeningen noem je koppoters. Ze verschijnen vanaf 2 jaar in tekeningen. In eerste instantie tekent het kind zichzelf. Wat past bij de ontwikkelingsfase; het kind is nog vooral op zichzelf gericht. De koppoter die ik heb bekeken en gelezen is getekend door een meisje van 5 jaar.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is…         

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is...

Ik zie een koppoter (verlengde) met daarbij een poging om de 1e letter van haar eigen naam te schrijven. Ze heeft oren getekend maar geen neus en mond; wel een afgeronde buik (vaasachtig). Harkjes als handen en bolletjes als voeten. Het hoofd is groter dan het lijf en er is geen nek aanwezig. Armen en benen bestaan uit lijntjes. De benen zijn lang en een arm is wat korter dan de andere arm. De koppoter staat rechtop en lijkt nog een beetje te zweven… maar zakt al naar de basis. De koppoter heeft stekelhaar en heeft zijn armen gespreid. Er is structuur, evenwicht en het kind heeft een open houding naar zijn omgeving toe.

Zou het kunnen zijn dat ze vergeten is een neus te tekenen? Tevens vinden kinderen het ook moeilijk om een neus te tekenen. De ogen kijken gewoon of zou de koppoter een beetje bang zijn of verdrietig? (Het zijn namelijk 2 donkere rondjes). Het kan ook zijn dat ze voor een kleur heeft gekozen en besloten heeft om met die kleur alles te tekenen, ook de ogen. De kleur zwart heeft de betekenis: gevaar, macht, stoer, nieuw begin, durf, moed, transformatie, duidelijkheid, helderheid. Zwart geeft kracht, lijn en diepte in een tekening.
Geen mond zou gebrek aan contact kunnen betekenen of iets niet kunnen uitspreken.

Lees ook: WAT VERTELT DEZE TEKENING JOU?

Het tekenen van oren zou te maken kunnen hebben met de ontwikkeling van het geweten of met bewust iets horen in de omgeving. Bij een afgeronde buik zou het kunnen zijn dat het kind zindelijk is of wordt (anale fase). Het kind kan iets ophouden, behoeftes uitstellen en krijgt meer controle over haar wil. Doordat er geen nek is getekend is er nog geen scheiding tussen denken en voelen. Dat komt op latere leeftijd. Haren staan vaak voor kracht en mentale activiteit. De haren zijn duidelijk getekend wat kan duiden op nadrukkelijke denkactiviteit. Ze zijn sterk naar boven gericht; het zijn antennes- voelsprieten. Er is geen navel wat een gezonde verbondenheid met moeder kan betekenen. De handen zijn wat groter getekend wat kan wijzen op anderen agressief overheersen. Zou het kunnen zijn dat het de volgende stap, de ontwikkeling van het lichaamsbesef is.

Hoe lang laat je een tekening hangen?
Laat een kind hierin je leidraad zijn. Wanneer een kind vraagt om het verwijderen van een tekening doe dat dan. Verwissel tekeningen regelmatig. Op een gegeven moment ‘past’ de tekening niet meer en is het tijd voor wat nieuws, wat bij de fase van dat moment aansluit. Je zult merken, dat een kind dan zelf vraagt ‘mag die tekening weg?’ of ‘zullen we een andere tekening ophangen?’. Wat je ook doet, doe het met zorg en aandacht. Je hebt letterlijk iets van de ziel van het kind in handen.

Een kleurplaat of niet?
Kleurplaten bieden structuur en veiligheid. Kinderen hoeven niet van te voren te bedenken wat ze gaan maken. De grenzen en lijnen zijn al aangegeven. De kaders staan paraat. Sommige kinderen vinden dat inderdaad heerlijk veilig en gestructureerd. Andere kinderen vinden dat binnen de lijntje kleuren maar niks, die willen juist verkennen en op onderzoek. En dat doe je juist buiten de lijntjes. Voor het gebruik van een kleurplaat wordt veel van de fijne motoriek gevraagd. Een kind dat bijvoorbeeld het graag goed wil doen, faalangstig is in combinatie met een minder goed ontwikkelde fijne motoriek zul je met een kleurplaat weinig plezier doen.

De volgende blog ga ik een boomtekening lezen. Ik hoop dat je er dan weer bij bent!

BewarenBewaren