Kinderen hebben creatieve oplossingen voor energiebesparing

Dit weekend vond de vierde editie van Kids Climate Conference (KCC) plaats. Het initiatief van Center Parcs en het Wereld Natuur Fonds (WNF) is uitgegroeid tot het grootste duurzaamheidsevenement voor kinderen in Nederland en België met als doel om creatieve oplossingen aan te dragen aan het parlement en bedrijfsleven voor een duurzamere leefomgeving. 

Kids Climate Conference

Ruim 175 kinderen tussen de 8 en 14 jaar bogen zich over duurzaamheidsvraagstukken rondom het thema energie door middel van workshops van onder andere Staatsbosbeheer, Klimaatverbond en Nederland Schoon. Ook vond er een dialoog plaats onder leiding van Laurentien van Oranje vanuit de Missing Chapter Foundation. Zondag presenteerden de jonge deelnemers 14 creatieve oplossingen om zoveel mogelijk energie te kunnen besparen. Deze oplossingen worden eind november overhandigd aan de Tweede Kamer.

Creatieve ideeën van kinderen komen tot leven

Naast alle workshops was er zaterdagmiddag ook een belangrijke dialoog tussen de kinderen en volwassenen uit het bedrijfsleven, NGO’s en politiek. Centrale vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen energie gaat besparen? De deelnemende kinderen kwamen met hele creatieve oplossingen om zoveel mogelijk energie te besparen. Laurentien van Oranje:

‘De creatieve denkkracht van kinderen blijft verrassen en houdt ons scherp. Jonge deelnemers van de Kids Climate Conference denken vooral in mogelijkheden, terwijl volwassenen denken in beperkingen als ‘ja maar’. De uitkomsten laten eens te meer zien dat kinderen niet alleen de toekomst zijn, maar ook waardevolle burgers van nu. Daarom is het slim om hun inzichten mee te nemen in de besluitvorming van vandaag.’ 

14 creatieve oplossingen voor de Tweede Kamer

Zondag werden de 14 stellingen gepresenteerd die tijdens het weekend door de deelnemende kinderen zijn bedacht. Deze creatieve oplossingen zullen op dinsdag 29 november – wanneer ‘Duurzaamheid en Milieu op de agenda staat – worden overhandigd aan de Tweede Kamer. De 14 stellingen zijn:

– Ontwikkel een online platform waarop recycle-projecten worden gedeeld en waarop men kan reageren.

– Een spelletjespakket ontwikkelen waarbij kinderen leren om plastic te recyclen.

– Energie uit jezelf halen, bijvoorbeeld je telefoon opladen terwijl je fietst.

– Eet lokaal en houdt rekening met de seizoenen.

– Wereldleiders moeten een vredesmachine uitvinden.

– Omwonenden van windmolens kunnen goedkoop of gratis van deze energie gebruikmaken.

– Vaker buitenspelen zonder gebruik van computers en elektriciteit.

– Iedere school krijgt een stuk natuur om samen voor te zorgen.

– Zorgen dat slagtanden niets meer waard is, zodat er minder dieren sterven.

– Gezamenlijk werken aan openbare moestuinen: samen planten, samen werken, samen eten.

– Een app ontwikkelen met een beloning als je carpoolt of met de fiets gaat.

– Hergebruik van verpakkingen: besparing van geld en verwerkingskosten.

– Voor elke gekapte boom een nieuwe planten.

– Eten uit verre landen duurder maken dan lokale producten.

Wat een prachtige ideeën hebben de kinderen! Mooi dat er juist naar hen geluisterd wordt om met creatieve oplossingen te komen. Ik hoop dat er ook echt naar geluisterd wordt door de Tweede Kamer en dat er zaken opgepakt worden. 

De Kids Climate Conference viert volgend jaar haar lustrumeditie voor kinderen in Nederland/België en een derde editie vindt plaats in Duitsland. Voor meer informatie over de Kids Climate Conference: www.kidsclimateconference.nl.