Ouderactiviteiten Nationale Voorleesdagen

Ouderactiviteiten Voorlezen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat elk jaar staat er een prentenboek centraal. Met dit boek kun je de voorleesdagen openen met een voorleesontbijt. Hier vind je leuke ouderactiviteiten voor tijdens de Nationale Voorleesdagen

Leuke activiteiten voor op de peutergroep rond ‘Een huis voor Harry’ zijn ook hier te vinden.

Misschien lees je ook andere boeken voor uit de top 10 die de gezamenlijke bibliotheken hebben samengesteld. Je kunt ook heel goed de ouders betrekken bij de Nationale Voorleesdagen.

Hier lees je 5 tips wat je kunt organiseren voor ouders rond de voorleesdagen. Maar ook op andere momenten tijdens het jaar om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Ouderactiviteiten Nationale Voorleesdagen

1. Laat ouders voorlezen tijdens de voorleesdagen

Voor de opening van de voorleesdagen zorg je misschien voor een prominente gastvoorlezer (het is ons al eens gelukt om de burgemeester te strikken om voor te komen lezen!). Leuke ideeën: de directeur van de basisschool of kinderopvang of een voorlezer van de voorleesexpress of bibliotheek. Maar voor kinderen zijn de ouders natuurlijk de meest belangrijke personen die er zijn, dus nodig ook de ouders uit om te komen voorlezen tijdens de voorleesdagen.

Waar moet je aan denken?

– Maak een lijst met alle dagen waarop ouders hun naam kunnen invullen als ze willen voorlezen. Kijk goed naar de groepsgrootte en samenstelling; bij een grote en jonge groep peuters kun je bijvoorbeeld twee ouders vragen, zodat je de groep kunt opdelen en in twee groepjes kunt gaan voorlezen.
– Welke tijd de ouders komen voorlezen moet je ook bedenken: aan het begin van het dagdeel? Of toch aan het eind?
– Welke boeken de ouders kunnen voorlezen. Je hebt vast zelf veel boeken beschikbaar waar ouders uit kunnen kiezen. Laat de ouders vooraf alvast een boek uitkiezen, zodat ze het alvast kunnen lezen. Ouders kunnen ook zelf een boek van thuis meenemen (vooral een boek wat hun eigen kind ook erg leuk vindt om uit voorgelezen te worden).

2. Ouderbijeenkomst over (geschikte) prentenboeken

Organiseer een ouderbijeenkomst waarbij je samen met ouders kunt kijken welke boeken geschikt zijn om voor te lezen en welke minder. Vraag de ouders zelf een boek mee te nemen dat ze thuis vaak voorlezen en bekijk samen welke boeken er meegenomen zijn.
Leg uit dat je op de peuterspeelzaal interactief voorleest en hoe je dat doet (voorwerpen erbij zoeken, (open) vragen stellen, etc.) en hoe ze dit thuis met de meegenomen boeken ook kunnen gaan doen. Lees daarna, terwijl de ouders meekijken, voor de kinderen een boek voor. Zo kunnen ze ook in de praktijk ervaren hoe het interactief voorlezen de kinderen betrokken houdt bij het voorlezen.

3. Organiseer een koffieochtend met een leuke activiteit

Nodig ouders uit om een kopje koffie te blijven drinken na het brengen en dan samen met hun kind een activiteit mee te doen. Dit kan bijvoorbeeld een knutselactiviteit zijn die gekoppeld is aan het prentenboek van het jaar.

4. Organiseer een speurtocht

Organiseer een speurtocht op basis van het boek dat je leest. Bij ‘Een huis voor Harry’ kun je bijvoorbeeld op zoek gaan naar het huis van Harry. Je zou ook gelamineerde afbeeldingen kunnen ophangen of andere voorwerpen die in een boek voorkomen en zo op zoek gaan naar bijvoorbeeld het hoofdpersonage uit het boek. Nodig de ouders uit om de route mee te lopen en eindig in je lokaal met koffie/limonade en iets lekkers om te vieren dat het een succesvolle speurtocht was.

5. Afsluiting met een toneelstukje van het prentenboek

Nodig de ouders uit om de voorleesdagen samen af te sluiten door samen met de kinderen het boek in een toneelstukje uit te beelden. Oefen dit al wat dagen van te voren. Verdeel de rollen uit het boek onder de kinderen. Bij ‘Een huis voor Harry’ kan bijvoorbeeld één kind Harry zijn en één kind Vera. De andere kinderen zijn dan de vlinders of katten (of de hond!). Je kunt de rollen herkenbaar maken door kettingen te maken met de rollen of hoedenstroken met de rol erop afgebeeld. Lees zelf het boek voor en laat ook de tekeningen zien aan de kinderen en de ouders.

Veel plezier bij de komende voorleesdagen mét de peuters maar ook met de ouders die je op deze manier kunt betrekken bij activiteiten op je peuterspeelzaal!

Afbeelding: Female teacher giving a lesson to nursery students. Door DGLimages

Ouderactiviteiten Nationale Voorleesdagen