Bee-bot

Programmeren met kleuters: Bee-bot

In oktober 2014 won ik een Bee-bot. Wat een fantastisch apparaat om jonge kinderen te leren programmeren. Maar ook voor wat oudere kinderen kun je er allerlei activiteiten mee verzinnen. Programmeren met kleuters: Bee-bot

Tips voor de Bee-bot

Programmeren met kleuters: Bee-bot

Wat is een Bee-bot?

Een Bee-bot is een soort robot. Het is een apparaatje dat je van tevoren kunt programmeren om een bepaalde route te lopen. De Bee-bot kan tot 40 stappen onthouden.

De app Bee-bot

Met de app van Bee-bot kunnen de kinderen oefenen met het programmeren. Ik heb eerst de app aan geboden en daarna de Bee-bot zelf. Zo leerden ze het principe. Ik gebruik de app en de Bee-bot ook vaak naast elkaar. Voorbeeld: twee kinderen werken met de app, twee kinderen werken met de Bee-bot.

Lees ook: PROGRAMMEREN MET KLEUTERS IN KLEINE GROEPJES

Speelmat

Van ict leskisten kreeg ik een transparante mat. Hier kun je de Bee-bot over heen laten lopen en allerlei activiteiten bij verzinnen.

Thema’s

Bij elk thema kun je wel wat activeiten met de Bee-bot verzinnen. In het begin van de lente, met de moestuintjes hype, heb ik de kinderen de Bee-bot naar de tuintjes laten lopen. Ze moesten van tevoren bedenken wat de stappen zouden zijn van de Bee-bot. In het thema bakker liet ik ze de Bee-bot programmeren om naar broodjes te lopen.

Woordenschat

Geef een beschrijving van het woord en laat de kinderen nadenken naar welk woord de Bee-bot moet.

Letterkennis

Leg allerlei letters neer. Laat de kinderen woorden maken door de Bee-bot langs de letters te sturen.
Zinnen maken door woorden neer te leggen kan ook. Hier heb je ook speciale lettermatten voor.

Tellen

  • De Bee-bot kan tot 40 stappen onthouden. Je kunt van tevoren zelf een aantal stappen instellen. De kinderen tellen hoeveel stappen de Bee-bot heeft gezet en leggen er het juiste cijfersymbool bij.
  • Laat de kinderen dobbelen. Ze laten de Bee-bot het aantal ogen lopen. Je kunt ook ganzenbord spelen met de Bee-bot. Je kunt de transparante mat gebruiken om je eigen spel ervan te maken. Leg een papiertje met start en een papiertje met finish neer. Wanneer komt de Bee-bot bij de finish?

Lees ook: LEREN PROGRAMMEREN MET OSMO CODING

Sommen

Onder het tiental, boven het tiental, keersommen. Je kunt ze allemaal maken door de Bee-bot langs de cijfers te laten lopen. Je kunt het zelf programmeren en de kinderen de som op laten schrijven, of de soms laten ontdekken door de Bee-bot te laten lopen. Vooral de keersommen in combinatie met de speelmat zijn hier goed voor. Je kunt de keersommen precies laten zien door de Bee-bot er langs te laten lopen.

Meten

  • Pak een strook papier. Hoe veel stapjes moet de Bee-bot zetten om langs dat papier te lopen? Dus hoeveel Bee-bots is de strook papier lang? Zo kun je van alles meten door het aantal stapjes van de Bee-bot te tellen.
  • De Bee-bot loopt exact 15 cm. Voor de hogere groepen kun je hier mooie rekensommen mee maken. Stel vragen in aantal cm. Bijvoorbeeld: hoeveel centimeter loopt de Bee-bot als hij vijf stappen zet?

Parcour

Bouw een parcour voor de Bee-bot. Maak het parcour van duplo, lego, blokken, etc. Bedenk van tevoren hoe de Bee-bot moet lopen om het parcour te kunnen volgen.

Vormen

Laat de Bee-bot naar allerlei vormen lopen.

Dansen

Programmeer de Bee-bot zo dat hij kan dansen. Laat de kinderen een muziekstuk horen waar de Bee-bot op gaat dansen.

Figuren

Maak een figuur van de Bee-bot. Knutsel kleding en hang dat om de Bee-bot. Als je er twee hebt, kun je ze samen laten spelen.

Tekenen

Bedenk een figuur dat je de Bee-bot wilt laten tekenen. Programmeer de Bee-bot zo dat hij dat figuur ook zal maken.

Lees ook: LEREN PROGRAMMEREN BINNEN EEN THEMA

Wat zijn jouw ideeën met de Bee-bot? 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren