Samsam: burgerschap in de klas

Samsam: burgerschap in de klas

Als school ben je verplicht om aan burgerschap te doen. Iedereen vindt het belangrijk, maar wat kun je er precies aan doen? Samsam heeft 5 (werk)boeken met lesmateriaal gemaakt over de 5 wereldgodsdiensten voor de groepen 5 t/m 8.

Wat is wettelijk vastgelegd over burgerschap?

Sinds 2006 staat in de wet dat scholen actief burgerschap en sociale integratie moeten bevorderen. Dat is nogal breed. De wet gaat ervan uit dat de leerlingen op school kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van hun leeftijdsgenoten. Zowel het onderwijs als de politiek vinden burgerschapsonderwijs belangrijk.

Burgerschap rond kerst

Tijdens kerst werken veel scholen over burgerschap door bijvoorbeeld verhalen uit verschillende godsdiensten aan te bieden. Samsam, bekend van het magazine voor kinderen, maakt lesmateriaal over burgerschap. Ik ontving de handleiding van Samsam voor burgerschap in de klas en vijf werkboekjes over verschillende godsdiensten om te bekijken.

Samsam: burgerschap in de klas

Je kunt een abonnement nemen op Samsam in de klas. Je krijgt dan 5 keer het magazine, 10 burgerschapslessen en toegang tot het online archief en de lessen.

Waar bestaat een les uit?

Een les burgerschap bestaat uit een lesinstructie, een startfilmpje en verwerkingsopgaven. Het sluit aan bij de kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Website

De lessen staan op de website. De doelen staan er duidelijk in, ook voor de kinderen. Er is een korte samenvatting over de inhoud van de les. De verwerkingsopdrachten met verschillende werkvormen kun je downloaden.

Samsam in de klas

 

Godsdiensten

Samsam heeft werkboekjes gemaakt rond de vijf wereldgodsdiensten: hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en de islam. De kinderen doen kennis op over de godsdiensten, ze gaan erover in gesprek en ze leren een standpunt in te nemen.

Samsam: burgerschap in de klas

De werkboeken

Met de werkboeken behandel je veel verschillende kerndoelen over godsdienst. Ze zijn voor de groepen 5 t/m 8 geschreven. De werkboekjes worden interactief door de links met filmpjes achterop het boekje. Je vind er ook een link naar een quiz die je met de hele klas kunt doen.

Samsam: burgerschap in de klas

Wat vind ik?

Ik heb de werkboeken voor de groepen 5 t/m 8 bekeken. Het zijn dunne boekjes die fijn in de hand liggen. Er staan veel plaatjes in en tekstvakken in kleur. Wat opvalt is dat de opbouw van de boekjes hetzelfde is. Fijn die herkenbaarheid voor kinderen. Het begint met Wat is het (geloof)?, vervolgens komt het hoofdstuk God en de rituelen (of het achtvoudige pad bij het boeddhisme) en ten slotte de feesten.

De lesstof

Heel leuk dat het werkboekje begint met een verhaal van een kind. Zo maak je het heel herkenbaar voor de kinderen en kunnen ze zich inleven. De tekst is meestal heel helder, maar soms best ingewikkeld.

De stof over het geloof is in stukjes geknipt, waardoor je een bladzijde kan behandelen wanneer je wilt. Je kunt er een les van maken, maar ook uitsmeren over meerdere lessen. Fijn dat je hier zelf een keuze in hebt.

Er zitten puzzels in, wat voor kinderen altijd een leuke toevoeging is om te maken. Het houdt het werk interactief.

Ik vind de werkboeken voor groep 5 nog wel tamelijk moeilijk geschreven. Vooral omdat er veel tekst in staat in een klein lettertype en soms ook best ingewikkeld. Ik denk dat het fijn was geweest als de tekst over het jodendom en het christendom wat eenvoudiger was beschreven. Die godsdiensten moet je bespreken in die jaren. En dan sloot het beter aan op de leeftijd van de kinderen van de groepen 5 en 6.

Ik vraag me af of het voor kinderen die moeite hebben met lezen juist fijn is, al die gekleurde tekstvakken, of dat het juist lastiger is.

Ik denk ook dat het fijn is om de godsdiensten te blijven bespreken in de klas, omdat het niet zoveel stof is en snel kan wegzakken. Je kunt dan natuurlijk de filmpjes erbij pakken die op de website van Samsam staan.

Bestellen

Voor 50,- bestel je 30 exemplaren van 1 godsdienst en voor 225,- heb je 30 exemplaren van alle 5 de godsdiensten. Je kunt ook een abonnement op Samsam in de klas nemen.

Dit is een #jufmaikeadd 

Samsam: burgerschap in de klas