Huiswerk in de bovenbouw

Huiswerk in de bovenbouw, voor- en nadelen

Door Willemijn. Huiswerk in de bovenbouw, de een is er tegen de ander is er voor. Ik zit er een beetje tussenin. In deze blog de voor- en nadelen van huiswerk in de bovenbouw.

Huiswerk in de bovenbouw

Wat verstaan we onder huiswerk? Werk van school dat thuis wordt gedaan. Nu kan dit een verlenging zijn van wat er op school gedaan wordt, zoals extra oefenen van vaardigheden. Het kan een verdieping zijn, dieper ingaan op de stof van school. Of het kan voorbereiding zijn, leren voor een toets of oefenen voor presentatie. Er zijn in ieder geval veel verschillende soorten huiswerk.

Dan de vraag waarom we de kinderen huiswerk meegeven. Dit is een discussiepunt, want doen we dit omdat we geen tijd hebben op school? Of geven we huiswerk mee omdat de kinderen te weinig leren op school? Doen we dit omdat de kinderen zich niet kunnen concentreren in de klas? Iedere leerkracht heeft zijn redenen om wel of geen huiswerk mee te geven aan de kinderen in de klas. In deze blog heb ik het over de bovenbouw (groep 6/7/8), omdat daar (naar mijn weten) meer huiswerk wordt meegegeven dan in de onder- en middenbouw.

Voordelen van huiswerk

Huiswerk mee geven heeft een aantal voordelen, ik heb er een paar op een rijtje gezet.

Voorbereiden middelbare school

Op de middelbare school krijgt een leerling huiswerk. Dat lijkt heel veel huiswerk als een leerling daarvoor nog nooit iets thuis heeft gedaan voor school. Om de overgang minder groot te maken, kun je de leerlingen voorbereiden door al huiswerk te geven in de bovenbouw van de basisschool. Dit kan opbouwend gebeuren. In groep 6 af en toe huiswerk mee, in groep 7 al wat meer en in groep 8 nog meer dan groep 6 en 7. De leerkracht kan zelf kiezen wat er als huiswerk gezien wordt, en welk vak wel of geen huiswerk krijgt.

Zelfstandigheid

Doordat kinderen thuis iets moeten doen, en daarbij geen leerkracht hebben, is er een mogelijkheid om zelfstandig te worden. Dit hangt ook samen met het volgende punt: de ouders. De ouders kunnen hun kind helpen, maar nooit de volledige rol van leerkracht kunnen vervullen. Wanneer er een inleverdatum is, of een toets die geleerd moet worden, dan moeten de kinderen leren om op tijd er aan te beginnen. Of überhaupt iets aan voorbereiding te doen.

Ouderbetrokkenheid

Door werk mee naar huis te geven, kunnen ouders zien waar hun kinderen mee bezig zijn op school. Ze zien dan een klein stukje van wat er allemaal gebeurt. Ouders kunnen hun kinderen helpen, maar de betrokkenheid is vooral met de leerstof. Ouderbetrokkenheid kan natuurlijk ook op andere manieren, maar dit is een van de onderdelen.

Studievaardigheden

Wanneer een kind een presentatie moet houden voor de klas en daar bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie bij moet maken, leert het kind vanzelf hoe hij met PowerPoint om moet gaan. Dit kan uitgelegd worden op school, of helemaal zelfstandig thuis, met eventueel hulp van ouders. Niet alleen het maken van een presentatie komt aan bod, maar het leren voor een toets. Hoe doe je dat eigenlijk? Ik leg dat op school uit, maar de leerlingen moeten het thuis doen. Sommigen kiezen er voor om dit helemaal zelfstandig te doen, anderen vragen om hulp van hun ouders.

Lees ook: Sinterklaas in de bovenbouw: 5 leuke werkvormen

Nadelen van huiswerk

Naar de voordelen, zijn er ook nadelen aan huiswerk. Weer heb ik er een aantal op een rijtje gezet.

Geen effect op prestaties

Het maken van extra oefeningen thuis zou geen effect hebben op de resultaten op school. De eerste hit die in Google naar voren komt is deze blog waarin verteld wordt of huiswerk nuttig is of niet: Huiswerk op de basisschool: nuttig of niet? Hierin staat dat het geen effect zou hebben. In dit andere artikel staat dat het effect vooral te zien is op de middelbare school en weinig tot niet op de basisschool: Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling?

Thuis spelen

Kinderen zitten al 6 à 7 uur op school, als ze thuis dan ook nog huiswerk moeten maken. Hebben ze dan nog wel tijd om te spelen? Spelen en ontspanning zijn ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen moeten al zoveel op school, thuis krijgen ze dan de kans om te doen wat ze zelf willen. Spelen kan natuurlijk ook in de vorm van spelend leren. Dat kinderen niet door hebben dat ze aan het leren zijn.

Bewegen

Op de meeste scholen wordt nog veel stil gezeten. Na schooltijd is de tijd om te bewegen. Buiten spelen, sporten en andere vormen van bewegen kunnen dan juist na schooltijd. Het lichaam moet ook leren door bewegen, leren lopen leer je bijvoorbeeld niet uit een boek.

Lees ook: Bewegend leren: werkt het?

Feedback

Huiswerk moet wel een doel hebben. Kinderen hebben een vorm van feedback nodig om gemotiveerd te raken en blijven. Het extra oefenen voor tafelsommen kan handig zijn voor een toets, maar waarom zou je oefenen als het niet meer wordt getoetst? Waarom zou je 100 sommen maken thuis als de leerkracht het niet nakijkt en er verder niks mee doet?

Wat geef ik voor huiswerk?

Ik sta voor groep 6/7 en geef ook huiswerk mee, maar dat noem ik niet specifiek huiswerk. De leerlingen moeten bijvoorbeeld een boekpresentatie voorbereiden. Ze mogen zelf kiezen of ze een PowerPoint gebruiken of alleen een papiertje voor hun neus. Maar de presentatie moet thuis voorbereid worden. De kinderen krijgen hier geen tijd voor op school.

Elke 3 à 4 weken hebben wij een topografie-toets. In de klas vullen ze het werkblad in dat ze mee naar huis nemen om te leren. In de klas oefenen we ook met de topografie, maar het leren voor de toets moet vooral thuis worden gedaan. Ik heb hiervoor gekozen om ze voor te bereiden op de middelbare school. Daar krijg je ook weinig tijd om op school te leren en moet dat voornamelijk thuis. Er zitten geen consequenties aan goede of slechte resultaten van de toets.

Geven jullie huiswerk mee in de bovenbouw en doe je dit regelmatig of af en toe?

Afbeelding: Young Girl Sitting At Desk In Bedroom Doing Homework Door Monkey Business Images

Huiswerk in de bovenbouw, voor- en nadelen