Sinterklaas in de bovenbouw - 5 leuke werkvormen!

Sinterklaas in de bovenbouw – 5 leuke werkvormen!

Door Manon. Sinterklaas in de bovenbouw. Jazeker, ook hier vinden kinderen (en juffen) het  erg leuk om bezig te zijn rondom het thema Sinterklaas. Maar hoe zorg ik nou dat de opdrachten niet te makkelijk of te kinderachtig zijn? Ik bespreek hieronder 5 leuke werkvormen die ik in een Sinterklaas thema gegoten heb!

Betrokken bij Sinterklaas in de bovenbouw

Het is goed als kinderen actief worden betrokken bij het leerproces. Om goed te kunnen leren heeft een kind een betekenisvolle en krachtige leeromgeving nodig waardoor de kinderen geprikkeld worden. Een leerkracht kan hier voor zorgen door te kijken naar wat de kinderen nodig hebben en aan te sluiten bij de belevingswereld. Maar ook door te zorgen voor uitnodigende activiteiten en materialen. Wat maakt de kinderen nieuwsgierig?  Ook is het belangrijk om niet zelf alles uit te leggen maar kinderen te laten ontdekken en experimenteren. Het inzetten van uitdagende of nieuwe werkvormen kan hierbij succesvol zijn.

Verschillende didactische werkvormen

Er bestaan verschillende didactische werkvormen.

  1. Instructievormen. Bij deze vorm is de leerkracht vaak leidend. Het gaat hier om overdracht van kennis en vaak ligt de nadruk meer op de leerstof dan op het kind.
  2.  Spelvormen. Denk daarbij aan rollenspelen maar natuurlijk ook aan leerspellen.
  3.  Interactie vormen. Hierbij is er interactie tussen leerkracht en kind, maar ook tussen kinderen onderling.
  4.  Samenwerkingsvormen. Hierbij werken kinderen samen in verschillende samenstellingen en op verschillende manieren.
  5.  Opdrachtvormen met de nadruk op het proces en of het product. De leerling krijgt een opdracht en voert deze zelfstandig of in een groep uit.

Bij al deze vormen kan gedifferentieerd worden, en ook kan er naast het hoofddoel een doel op competenties gesteld worden. Er bestaan zo enorm veel verschillende werkvormen dat er altijd wel een passend is bij jouw lesdoel.

Interview schrijven

De eerste werkvorm die ik graag inzet bij Sinterklaas in de bovenbouw is het schrijven van een interview. Het gaat hier om een schriftelijke activiteit met de nadruk op taal, spelling en schrijven (creatief schrijven). De kinderen schrijven een interview voor Sinterklaas. Als doel stellen we het maken van goede vragen: hoe kan ik doorvragen? En het letten op de juiste spelling. Kinderen bedenken in een tweetal ieder zes vragen. Wanneer ze klaar zijn wisselen ze de vragen uit en geven ze feedback op de manier van vragen stellen. Ook beoordelen ze elkaars vragen op spelling. Na het herschrijven van de vragen kiezen ze samen een top 8 van vragen en werken deze uit op papier. Op deze manier schrijven ze in een tweetal een interview voor Sinterklaas van acht vragen. Mocht je er nog iets creatiefs aan toe willen voegen zou je het interview ook in sierletters kunnen laten schrijven of tekenen.

Hoorspel maken

Een audio werkvorm die altijd erg in de smaak valt bij Sinterklaas in de bovenbouw is het maken van een hoorspel. In een groepje van drie of vier kinderen kiezen de kinderen een prentenboek. De opdracht is dat dit boek wordt voorgelezen en daarbij wordt ondersteund door geluiden. Een waar hoorspel ontstaat. De kinderen verdelen de taken. Wie leest er voor, wie maakt welke geluiden? En ze maken een lijst met materialen die ze nodig hebben. Ieder groepje kan hun hoorspel opnemen met een tablet of opname functie op een telefoon (filmen is ook erg leuk). Het allerleukste is als ieder groepje hun hoorspel mag laten zien of horen in de kleutergroepen. Ze zijn zo trots!

Mindmap maken

Een werkvorm die we bij ons in de klas vaker toepassen is het maken van een mindmap. Een mindmap kan kinderen helpen bij verschillende zaken binnen het leren leren. Het geeft een opbouw van informatie en onderscheidt de hoofdzaken van de bijzaken. Maar ook bij het maken van een spreekbeurt of presentatie gebruiken we vaak de opzet van een mindmap. Het kan goed helpen om je gedachten op orde te krijgen. Rond Sinterklaas in de bovenbouw is het leuk om eerst op het bord 1 grote mindmap te maken. Daarin komen dan al een aantal thema’s naar voren. Daarna gaan kinderen in groepen aan de slag met ieder een thema over Sinterklaas. De mindmap bestaat uit woorden maar zeker aangevuld met mooie illustraties en plaatjes. Al deze mindmaps vormen uiteindelijk 1 grote mindmap. Het is een geweldig mooi groepswerk wat je op een centraal punt in de school zou kunnen hangen zodat het voor alle groepen te bezichtigen is.

Kalender maken

Rondom Sinterklaas kom je overal aftelkalenders tegen. Deze werkvorm is een beeldende activiteit. In te zetten bij je creatieve vakken of als tussendoortje. De kinderen gaan zelf een aftelkalender ontwerpen. Ze maken eerst een goede schets, wat moet er allemaal op de aftelkalender staan? Aan welke eisen moet de aftelkalender voldoen? Dit bespreek je met de kinderen en de eisen zetten we op het bord. De kinderen maken zelf de keuze hoe groot de aftelkalender wordt en welke materialen worden gebruikt. Na het maken van hun ontwerp bespreken ze met de leerkracht of het een haalbaar idee is. Wanneer het ontwerp goed gekeurd is gaat de leerling daadwerkelijk de aftelkalender maken.

Pepernoten bakken

Pepernoten of kruidnoten bakken is in elke groep een succes. Deze doe activiteit is een werkvorm waarbij een heleboel leeraspecten aan bod komen. De kinderen krijgen de opdracht om met een groepje kleuters pepernoten te gaan bakken. De kinderen gaan in een groepje een recept zoeken voor pepernoten. Ze bekijken welke ingrediënten ze nodig hebben en hoeveel daarvan. Ze schrijven het recept uit, maken een boodschappenlijst en berekenen wat daarvan de kosten zijn. Wat heb je nog meer nodig? Wanneer de boodschappen en de benodigde materialen geregeld zijn gaan de kinderen samen met de kleuters aan de slag. Hoe pakken we dit aan? Hoe maken we het beslag en uiteindelijk gaan ze de pepernoten draaien. Ik vind het altijd leuk om te zien hoe de kinderen samenwerken met de kleinsten van onze school. Daarna gaan de pepernoten in de oven en kan er heerlijk gesmuld worden. Nadat de pepernoten eerlijk verdeeld zijn natuurlijk!

Sinterklaas in de bovenbouw

Dit zijn nog maar enkele van alle leuke werkvormen die je in kan zetten om ook in de bovenbouw volop van Sinterklaas te genieten. En als je eerlijk bent doe je vaak een beroep op de vaardigheden die ze ook inzetten bij andere vakken, lezen, taal, spelling, rekenen en creativiteit. Wat willen we nog meer??

Heb jij nog leuke ideeën of andere werkvormen? Laat het ons weten!

Afbeelding: Dutch holiday Sinterklaas background with pepernoten and traditional sweets strooigoed. Door Iryna Melnyk

Sinterklaas in de bovenbouw - 5 leuke werkvormen!