Curriculum.nu: wat is het en wat doen ze?

Curriculum.nu: wat is het en wat doen ze?

Curriculum.nu, ik had er nog nooit van gehoord. Tot mijn zusje onderdeel werd van een van de ontwikkelteams. In dit informerende blog leg ik uit wat Curriculum.nu is en wat ze doen. Én hoe je zelf feedback kunt geven op het nieuwe curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. 

Mijn zusje, Elske Westland, werkt als leerkracht groep 7 bij OBS Overvecht, locatie Klopvaart. Ze is Vreedzame school specialist en zorgt er dus voor dat de Vreedzame school goed loopt op alle vier de locaties. Vanuit die rol is ze in Curriculum.nu gestapt. Ze vindt burgerschap heel interessant. We leven in een ingewikkelde maatschappij, hoe houd je je staande? Goed burger zijn, wat is dat dan? Wat mag je daar als leerkracht en als school over zeggen en wat niet? Vragen waar zij in een curriculum antwoord op hoopt te kunnen geven.

Elske Curriculum.nu

Ik had geen idee wat Curriculum.nu was, dus heb ik haar erover geïnterviewd om er meer over te weten te komen. Dit blog is dus informerend bedoeld. Wat is Curriculum.nu? Wat doen ze? En hoe kun je feedback geven op het nieuwe curriculum dat ze ontwikkelen? Ik leg het uit in dit blog.

Wat is Curriculum.nu?

Er zijn negen ontwikkelteams bezig met het ontwikkelen van een nieuw curriculum voor ook negen leergebieden. De ontwikkelteams buigen zich over de vraag wat leerlingen in het voortgezet en primair onderwijs moeten weten en kunnen.

Waarom een nieuw curriculum?

12 jaar geleden zijn de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs in de wet herzien. In de tussentijd is het landelijk curriculum alleen op punten aangepast. Verschillende partijen vonden het dus de hoogste tijd om een nieuw curriculum op te stellen en dit in samenhang te doen.

Organisatie

De AOB, CNV Onderwijs, FvOv, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs organiseren het proces. De SLO begeleidt het proces.

Ontwikkelteams

Per leergebied is een ontwikkelteam aan het werk om grote opdrachten op te stellen waar uiteindelijk bouwstenen uit komen. Zo’n ontwikkelteam bestaat uit 16 mensen uit alle lagen van het primair en voortgezet onderwijs. Schoolleiders, docenten uit het praktijkonderwijs, het PO en verschillende vakgebieden van het VO.

Visies

De ontwikkelteams hebben vanuit allerlei hoeken visies gekregen en goed bekeken. Denk aan vakverenigingen, bonden, wetenschappers, maar ook visies uit het buitenland. Deze worden getest op haalbaarheid. Overladenheid is hier een kernbegrip: het curriculum moet niet teveel, te groot zijn. 70% wordt als curriculum ingevuld, 30% mag je als school zelf invullen.

Grote opdracht

Grote opdrachten zijn eigenlijk opdrachten voor de scholen: dit moet je doen met de leerlingen.

Bouwstenen

De bouwstenen kun je zien als de doorlopende leerlijn van het PO naar de bovenbouw van het VO. De ontwikkelteams zijn tot en met de bouwstenen aan het werk, daar worden kerndoelen uit opgesteld. De bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. In 2019 worden de opbrengsten met de Tweede Kamer gedeeld, hierna volgt besluitvorming en eventueel een vervolgproces.

Haalbaarheid toetsen

De reden dat de ontwikkelteams uit het onderwijsveld komen is heel duidelijk: zij toetsen de haalbaarheid in het veld. Iedereen heeft een mening over onderwijs, iedereen heeft er iets over te zeggen en doet dat ook. Maar wat is er echt belangrijk en is het haalbaar om dat aan het onderwijs te vragen? Daar denkt het ontwikkelteam over na.

Begeleiding

Ze worden daar goed bij begeleid door een procesbegeleider (onafhankelijke ZZP’er) en een inhoudsbegeleider (vanuit SLO). Ook laten de ontwikkelteams zich goed voorlichten door wetenschappers, pedagogen en andere belangrijke onderwijskundigen.

Fases

Er zijn verschillende fases waar elk ontwikkelteam verschillende stappen moet zetten. De visie is altijd in ontwikkeling en kan ook nog aangescherpt worden. Op dit moment wordt feedback verzameld over de grote opdrachten: is er genoeg samenhang tussen de verschillende leergebieden?Curriculum.nu

Feedback geven

Op dit moment komt er veel feedback van groepen mensen: vakverenigingen bijvoorbeeld. De ontwikkelteams willen heel graag feedback uit het veld, van jou dus! Op de website staan consultatievragen vanuit de ontwikkelteams. In een feedbackformulier kun je antwoord geven op die consultatievragen. Dit kan bij alle ontwikkelteams (en dus alle leergebieden), er is wel verschil in de consultatievragen. Kies dus het leergebied dat jij interessant vindt.

Je kunt dus echt meedenken en meewerken aan het nieuwe curriculum. 

De laatste feedbackfase op de bouwstenen is in december en misschien het meest interessant voor leerkrachten. Dit gaat om kennis en vaardigheden. Welke kennis heb je nodig om aan de grote opdracht te voldoen? Feedback geven kan van 8 t/m 25 januari, dus zet die data vast in je agenda. 

Tijdsinvestering

Elske verwacht dat je er anderhalf uur over doet om de benodigde stukken te lezen waar je feedback op kan geven.

Feedback sessies

Je kunt een feedback sessie organiseren waarbij Curriculum.nu je helpt om feedback op te stellen. Dit kan als bestuur, als school, vanuit een Facebookgroep of een andere club deelnemers. Hier is de tijdsinvestering twee uur en dit kan ook in de avond. Zo’n feedbacksessie lijkt me wel interessant om op te zetten! Laat vooral een reactie achter als je hier ook interesse hebt.

Meer informatie

Wil je meer informatie of feedback geven? Kijk dan op de website van website.

Afbeelding: education, learning and people concept – student girl with book writing school test Door Syda Productions

Lees ook: DIT LEERT JE KIND ALS KLEUTER en BROCHURE ‘RUIMTE IN REGELS’