Stakende onderwijsassistenten, waar blijven ze?

Stakende onderwijsassistenten, waar blijven ze?

Door Sharona. De lampen van de school tegenover mijn huis blijven uit. De leerkrachten staken. Voor beter onderwijs, kleinere klassen, meer salaris en meer handen in de klas. Maar de stakende onderwijsassistenten, waar blijven ze?

Stakende onderwijsassistenten, waar blijven ze?

De leerkrachten laten goed van zich horen. Vormen samen een groot collectief, wat redelijk werkt tot nu toe. Er is een kleine loonsverhoging geweest en er komt éénmalig wat extra geld vrij. Ze zijn er nog niet, geven nog niet op, willen structureel meer aandacht voor het beroep van leerkracht.
Maar vergeten we dan niet een belangrijke groep? De groep die er samen met ons voor zorgt dat onze klassen lopen, kinderen extra begeleiden, lessen over  nemen en voorbereidende taken op zich nemen. De onderwijsassistenten (en al het andere onderwijsondersteunende personeel).

Veranderende taken van onderwijsassistenten

Niet alleen de taken van een leerkracht zijn aan verandering onderhevig, ook de taken van een onderwijsassistent worden steeds uitgebreider.

Neem juf Eva de Vos. Juf Eva werkt als onderwijsassistent op een kleine basisschool. Waar haar taken eerst bestonden uit het één op één met kinderen werken of het begeleiden van kleine groepjes, vult ze nu haar dagen met het geven van instructies aan klassen. De leerkrachten hebben met de drukte van de combinatiegroepen (een 3/4/5 en een 6/7/8) onvoldoende ruimte om zelf alle instructies te verzorgen. Lees ook over het belang van onderwijsassistenten!

Het geven van lessen aan behoort niet tot haar kerntaak, maar in deze tijd van nijpende tekorten zijn deze extra handen voor instructies wel hard nodig. En daar waar de leraarsondersteuner deze taken normaliter wel op zich neemt, verschuiven ook voor hem/haar de taken steeds meer richting de taken van een leerkracht.

Stakende onderwijsassistenten, waar blijven ze?
Amanda Wintershoven

Onderwijsassistenten voor de klas

Het blijft voor onderwijsassistenten vaak niet bij het overnemen van enkele lessen. Het probleem wordt steeds groter. Op veel plekken is geen leerkracht meer te vinden, worden onderwijsassistenten voor de klas gezet of krijgen de kinderen een vierdaagse schoolweek. Dat laatste kon juf Eva niet over haar hart verkrijgen en neemt daarom als onderwijsassistent groep 6/7/8 voor een dag per week over.

Achterblijvend salaris

Met de verandering van de taken zou je er vanuit gaan dat er ook een verandering in het salaris merkbaar zou zijn. Helaas is niks minder waar. Het onderwijsondersteunende personeel doet vele stapjes extra, maar blijft in salaris hangen. Vaak worden ze op geen enkele wijze extra gecompenseerd voor de toenemende druk en verantwoording die op hen gelegd wordt.

Werkdrukverschuiving?

Maar als het de leerkrachten nu lukt om inderdaad structureel meer handen in de klas te krijgen, wordt de werkdruk dan niet verschoven van de leerkrachten naar de onderwijsassistenten?
Als er steeds meer taken op hun bordje komen, taken waarvoor ze doorgaans niet opgeleid zijn en naar ratio niet naar betaald worden, wat doet dat dan met hun welzijn en hun gevoel van werkdruk?
Vele onderwijsassistenten gaven aan dat het ze niet zozeer te doen is over de toenemende taken die ze krijgen. Zoals al eerder gezegd: vele doen hun werk met liefde voor de kinderen en houden van de uitdagingen die het biedt. Maar dan wel met een passende beloning. Want dat is het punt waarop de schoen voor vele wringt.

Opleiding onderwijsassistent

Juf Johanna Veendorp werkt al 26 jaar als onderwijsassistent. In het begin van haar carrière waren haar taken meer gericht op kleine ondersteuningsvragen zoals het helpen van kinderen naar de wc, verschonen van kinderen, halen van koffie en kopiëren. Haar taken zijn verschoven naar meer en doelgerichter werken met kinderen. Een verschuiving die ze wel leuk vindt, maar waarvoor ze in haar salaris niet gecompenseerd is.
De MBO-opleiding van juf Johanna 26 jaar geleden bereidde haar niet voor op de taken die zij nu moet doen, maar waar zij door de praktijk in gegroeid is. Taken die veelal op HBO niveau zijn.

Wat je nu ziet gebeuren is dat vele onderwijsassistenten een stapje verder gaan en de scholing tot leerkrachtondersteuner volgen. Niet zo zeer vanwege de taakuitbreiding (want de meeste dingen doen ze nu al), maar meer omdat ze dan op kunnen klimmen met hun salaris. Van schaal 4 kunnen ze dan omhoog naar schaal 7. Een groot verschil!

#OOPdoetOOKmee

#OOPdoetOOKmee
Benjamin Baars

Om iedereen goed duidelijk te maken dat OnderwijsOndersteunend Personeel (OOP) ook deel uit maken van het  primaire proces en niet enkel alleen de leerkrachten, riep meester Benjamin Baars de hashtag OOPdoetOOKmee in het leven. Dat dit nodig is werd pijnlijk duidelijk in een gesprek dat meester Benjamin vandaag had met Jesse Klaver. Jesse Klaver wist amper wat de functie van onderwijsassistent inhoudt en al helemaal niet over het lage salaris wat deze mensen krijgen (nog minder dan een interieurverzorger). Toch staat het wel op de site van het ministerie. 

Voor meester Benjamin blijft het niet bij het in het leven roepen van een hashtag en een gesprek met een minister, nee hij gaat verder met zijn actie voor meer bewustwording voor het onderwijsondersteunend personeel. Volgende stap: meer bewustwording bij de bonden.

Stakende onderwijsassistenten, maximaal resultaat

Heel veel onderwijsassistenten staakten vandaag mee voor beter onderwijs, meer handen in de klas. Uit liefde voor de kinderen. Toch horen we op het nieuws en lezen we in de kranten bijna alleen maar over de leerkrachten en hun wens de salariskloof tussen PO en VO te dichten. Juf Nienke Pol is zelfs van mening dat het gat tussen VO en PO in salaris kleiner is dan het gat tussen leerkracht en onderwijsassistent met alle taken die zij doen.

Zou deze groep dan niet beter er voor kunnen kiezen om op een andere dag hun werk neer te leggen? Oké, voor ouders ontstaat er niet direct een probleem, de kinderen kunnen in de klas “meedoen” met het onderwijsprogramma. Wat de leerkrachten dan weer meer problemen oplevert, want hoe geef je al die specifieke behoeftes vorm? Hoe doe je recht aan alle kinderen als je die paar broodnodige handen mist?
Geef de ouders maar een pakketje spullen mee met de boodschap: dit had onze onderwijsassistent met uw zoon willen doen, maar is helaas niet gelukt.

Laten we het werk van de onderwijsassistenten tastbaar gaan maken, om vervolgens door te stoten naar een eerlijker salaris. Passende bij de vele taken waarvoor zij niet geleerd hebben, maar die zij nu met liefde overnemen. Maar waar helaas de passende beloning voor uitblijft.
#OOPdoetOOKmee ga ervoor!

Afbeelding van Monkey Business Images/Shutterstock