Zelfregulering jonge kind

Zelfregulering jonge kind

Door Lenneke. Zelfregulering: taken voltooien of verantwoordelijkheid nemen. Dit kun je kinderen laten ontdekken door spelletjes en dansmomenten. In deze blog lees je meer over het onderzoek hierachter en we sluiten af met dansideeën.

Zelfregulering jonge kind

Met ons hoofd denken we vaak dat we kinderen iets moeten leren door er een lesje in te geven. Een lesje in kleuren, een lesje luisteren en een lesje woordenschat … Maar ons onderbuikgevoel spreekt terwijl we bezig zijn. Dit klopt niet, zo leren peuters en kleuters niet. Ik kom het in de praktijk vaak tegen, gelukkig worden deze doelen al vaak omgezet in spel, beweging en dans. Zo is het ook mogelijk om kinderen zelfregulering te laten ontdekken middels spelletjes en dansmomenten. In deze blog lees je meer over het onderzoek hierachter en we sluiten af met dansideeën.

21e Eeuwse vaardigheden

Zelfregulering is het vermogen om een taak of proces doelgericht te kunnen voltooien en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen. Dit wordt al sinds jaar en dag dagelijks geoefend; op school en thuis. Tegenwoordig heeft zelfregulering zelfs een upgrade gekregen tot één van de elf 21e eeuwse vaardigheden. Een belangrijke vaardigheid dus.

Zelfregulering ontwikkelen bij jonge kind

Onderzoek toont aan (Michigan State University, L. Skibbe 2018) dat kinderen zelfregulering ontwikkelen naarmate hun taalvaardigheid en geletterdheid zich ontwikkeld. En door het doen van specifieke beweegspelletjes leren kinderen op een positieve manier hoe dit voor hen werkt. In het onderzoek deden 351 kinderen mee tussen peuterschool en groep twee. Twee keer per jaar deden zij mee aan een assessment. De studie toont onder andere aan dat hoe eerder er gestart wordt met activiteiten waarin zelfregulering een rol speelt, hoe eerder kinderen dit onder knie hebben. En hoe sneller de taalvaardigheid en geletterdheid zich ontwikkelt.

Activiteiten zelfregulering

Ik maakte een aantal leuke activiteiten waarin zelfregulering een aandeel heeft. Speciaal voor peuters en kleuters, met muziek erbij. Doe er je voordeel mee!

Stilzitten? De stopdans!

Zeggen dat kinderen stil moeten zitten heeft nauwelijks resultaat. Vraag kinderen om mee te doen in het standbeeldenspel en ze leren het snel. Daarom werkt de stopdans ook zo goed. Dit kun je met alle thema’s doen. Probeer het maar eens met zomer: als je muziek hoort dan zwem je in zee, als de muziek stopt, maak je een vissenstandbeeld.

Geschikte muziek hierbij is het aquarium, van het Carnaval der Dieren. Klik hier voor de muziek.

Langzaam en snel bewegen? Beeldtaal!

Langzaam bewegen vraagt veel zelf controle. Kinderen vragen om langzaam te bewegen werkt minder goed dan dat je er beeldtaal bij gebruikt. Beeldtaal laat kinderen een voorstelling maken bij wat je bedoeld. Vraag ze bijvoorbeeld om zo langzaam te bewegen als een dief op de vlucht voor de politie. Of zo snel als een duizendpoot die te laat is op zijn afspraak. Als je daar een heel langzaam en een heel snel muziekje bij zoekt, dan is het nog duidelijker voor de kinderen.

Geschikte langzame muziek is de butler sneak, klik hier.

Geschikt snelle muziek is Flight of the bumble bee, klik hier. 

Luistervaardigheid? Het Commandospel!

Maak een lijst me bewegingen die de kinderen kunnen uitvoeren, zoals lopen, springen, vliegen, draaien, schuiven, trippelen, reuzenstappen, slootje springen, kruipen, rollen, stilstaan enzovoorts. Als jij alleen de beweging noemt, dan hoeven ze niets te doen. Zodra je zegt: “Commando” en dan de beweging erachter, dan moeten ze het wel doen. Eens zien wie de commando’s goed op kan volgen.
Heerlijk om hier ook een energiek nummer bij te gebruiken als Played-a-live door Safri duo.

Meer muziektips?

De muziek die je gebruikte komt van het Studio Swing kanaal op YouTube. Daar verzamelde ik bij de afspeellijsten allerlei geschikte muziek voor iedereen die met peuters en kleuters werkt. Neem hier eens een kijkje!

Afbeelding van Rawpixel.com/Shutterstock

 

Zelfregulering jonge kinderen en beweging