Hier vind je foto’s van bouwwerken zodat kinderen het kunnen nabouwen. 

Nabouwen
Jongste kleuters vinden het vaak moeilijk om van het (getekende) platte vlak te werken. Zodoende weten ze niet hoe een bouwwerk kunnen maken van een schematische weergave op papier. Oudste kleuters laat ik nu bouwwerken maken vanaf het platte vlak. Daar maak ik een foto van, zodat de jongste kleuters die bouwwerken kunnen nabouwen. Deze download bevat de gemaakte foto’s van de bouwwerken.

Download de foto’s van bouwwerken hier