Soms is het tijd om er wat energie in te knallen met energizers in de klas! Natuurlijk ook heel goed te gebruiken voor lesovergangen.

Energizers in de klas

Met een enerziger trek je de kinderen weer erbij. Even bewegen, even iets anders, helpt om daarna weer actief aan de les mee te kunnen doen. Kinderen kunnen hun energie kwijt en ze leren vaak nog beter met elkaar omgaan.

Bekijk het boek energizers hier.  

12 keer energizer in de klas

1. Klapspelletjes

Klapspelletjes doen het bij kinderen altijd heel goed. Je hebt meteen een stukje muziek te pakken, want er zit ritme en muziek maken met je lijf in.

Van een muziekdocent kreeg ik Boom Snap Clap aangeleerd. Ik vond een tutorial op Youtube. Leren de kinderen ook nog een beetje Engels ;).

De kinderen kennen waarschijnlijk zelf ook veel klapliedjes van het plein. Laat deze kinderen de klapliedjes aanleren aan de klas.

2. Hoofd schouders knie en teen in verschillende varianten

Stiekem doet dit ultieme kleuterliedje het ook goed in de bovenbouw als energizer. Even wat energie eruit of juist weer energie krijgen door de beweging. Zeker als je het lied in het Engels doet (Head, schoulders, knees and toes). Laat de kinderen de woorden vertalen en zingen (en bewegen) maar!

Bekijk ook: een sneeuwballengevecht voor groepsdynamiek

3. Aramsamsam

Aramsasam is ook zo’n heerlijk beweegliedje. Laat de kinderen staan. Terwijl je Aramsamsam zingt met elkaar sla je op de knieën. Als goedi goedi goedi goedi komt, woel je door je haar. Bij Aravi gooi je de handen in de lucht.
Ken je Aramsamsam niet? Kijk dan op Youtube, want ik snap dat het dan wel erg gek klinkt ;).
Je kunt dit ook in tweetallen doen. Sla dan op de knieën van elkaar en woel door elkaars haar.

4. Samen rekenen

Een energizer die het tellen en het herkennen van de cijfers bevordert. Heb je een hogere groep? Laat dan de cijfers waar jullie mee werken aan bod komen. Bijvoorbeeld boven de 100, 1000, etc.
Laat de kinderen achter elkaar tellen. 1,2,3 (of hogere getallen). Vervang dan een cijfer door iets van je lijf, bijvoorbeeld een stamp of een klamp. Dan wordt het 1, klap, 2.
Dit kun je ook doen op alle even getallen of alleen op de tientallen.

5. Spiegelen

Maak tweetallen van de kinderen in de klas. De kinderen staan tegenover elkaar met de handen plat tegen elkaar. De ene leerling stuurt de ander, die dus moet volgen. De ene leerling spiegelt zich ten opzichte van de andere leerling.

6. Nadoen als energizer

Ga voor de klas staan en doe bewegingen die de kinderen na moeten doen. Kies een leerling uit die ook voor de klas mag staan en bewegingen maakt. Laat de klas de leerling na doen. Een fijne energizer die je snel kunt inzetten.

7. In een rij

Laat de kinderen een rij maken van de kinderen zonder te praten (zelfs fluisteren mag niet!). Bijvoorbeeld een rij van klein naar groot, van jong naar oud of van lichte naar donkere kleding.

8. Lopen en stilstaan

Laat de hele groep tegelijkertijd lopen. Laat ze, zonder te praten!, samen bepalen wanneer ze stil staan. De groep moet tegelijkertijd stil gaan staan.

9. Bal gooien

Zorg voor een klein balletje waar je makkelijk mee kan overgooien. Je kan hier allerlei kleine activiteiten aan koppelen, zoals een compliment geven naar wie je gooit of de eerste letter noemen van de naam naar wie je gooit noemen.

Tip: Wie is de klassenmol

10. Schrijven op de rug

Voor de middenbouw kun je de kinderen woorden laten schrijven op elkaars rug. De kinderen raden wat er op hun rug ‘geschreven’ is. Dit kun je voor de bovenbouw uitbreiden met zinnen, zodat het voor hen ook een fijne energizer wordt. Getallen (waar je mee bezig bent) kan natuurlijk ook.

11. Ga staan als energizer

Een coöperatieve werkvorm die ik ook wel eens inzet als tussendoortje: ga staan als. Noem allerlei dingen die van toepassing kunnen zijn op de leerling of op de lesstof die je behandeld.
Voorbeeld: ga staan als 250 het antwoord op de som 100 + 100 =. Of: ga staan als je afgelopen weekend naar het zwembad bent geweest.

12. Doorfluistertje

Een gouden oude, maar hij werkt altijd heel goed. Ook dit kun je goed met de behandelde lesstof doen. Laat de kinderen bijvoorbeeld een zin maken met de net aangeboden woorden. Of laat ze een som bedenken die ze moeten doorgeven. Laat de zin fluisterend de klas door gaan.

Heb jij ook een leuke energizer? Zet ‘m onderaan in een reactie

Bekijk ook:10 GROEPSVORMENDE ACTIVITEITEN BASISONDERWIJS

Bekijk ook de visualisaties voor in de klas.

Energizers in de klas

BewarenBewaren