Groepsoverdracht nieuw schooljaar

Groepsoverdracht

Je groep krijgt een nieuwe leerkracht, of de kinderen gaan naar een jaargroep hoger. Fijn om dan een groepsoverdracht te hebben voor het nieuwe schooljaar. Tips en een praktisch formulier.

Waarom groepsoverdracht?

Je hebt de kinderen een jaar lesgegeven en er is veel gebeurd. Waarschijnlijk heb je veel over de kinderen genoteerd in het leerlingvolgsysteem, maar mijn ervaring is dat het teveel is voor de nieuwe leerkracht om allemaal in één keer te lezen. Daarbij komt een groepsoverdracht mondeling vaak toch wat anders over dan op papier. In de groepsoverdracht vertel je over je groep: wat hebben de kinderen nodig van jou als leerkracht? Is het bijvoorbeeld een drukke groep die goed vaart bij vooral aan het werk gezet worden? Of heeft jouw groep juist veel instructie nodig?
Daarnaast vertel je wat je leerlingen specifiek nodig hebben. Dit hoeven geen epistels te zijn, maar kort en bondig waar ze goed in zijn en waar ze moeite mee hebben.

Een goede groepsoverdracht helpt om je nieuwe groep goed neer te kunnen zetten.

Wanneer doe je een groepsoverdracht?

De keuze voor het moment van de groepsoverdracht maak je met je team. Sommigen vinden het fijn voor de zomervakantie, zodat het schooljaar helemaal afgelopen is. Anderen doen dit in de week voordat de school weer begint. Maar je kunt er ook voor kiezen om de groepsoverdracht pas na bijvoorbeeld de eerste schoolweek te doen. Zo kan je collega open in de klas stappen. Na een week kent je collega de kinderen ook beter en heeft hij of zij er een gezicht bij.
Natuurlijk is het dan wel handig om echt belangrijke zaken vooraf te vertellen, zoals allergieën en medicijngebruik.

Volgens het Handelingsgericht werken is het wel belangrijk om aandacht te hebben voor een goede overdracht voordat je met je nieuwe klas start, zie ook de site wij-leren.  

Groepsoverdracht: mijn tips

  1. Bedenk van tevoren wat je over wilt dragen.
  2. Houd het kort.
  3. Maak er een overzicht van die je aan de nieuwe leerkracht geeft.
  4. Schrijf als nieuwe leerkracht de dingen op die je wilt onthouden.
  5. Heb je vragen als de nieuwe leerkracht van de groep? Vraag ze ook tijdens het schooljaar aan de vorige leerkracht van de groep.

Groepsoverdracht formulier

Ik houd van kort, overzichtelijk en efficiënt. Ik heb een formulier gemaakt waarmee je kort en bondig belangrijke punten over de kinderen van je klas kwijt kan. Onderaan vind je ook een groepsindeling zodat je (eventueel) een nieuw groepsplan kunt schrijven met deze groepjes in je achterhoofd.

Groepsoverdracht formulier leeg

Download leeg formulier

Voorbeeld groepsoverdracht formulier

Ik heb ook een voorbeeldformulier gemaakt. Uiteraard zijn de namen hierin gefingeerd en is dit ook niet de overdracht van de kinderen uit mijn eigen klas. Het is wel een voorbeeld van groep 2 naar groep 3. Je vult het in met wat jij belangrijk vindt om over te dragen en ook met de pijlers waar je als school op inzet.

Zoals je ziet werk ik met kleurtjes: geel voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op meerdere vlakken. Groen voor kinderen die uitdaging nodig hebben.

Groepsoverdracht voorbeeld

Groepsoverdracht voorbeeld

Download het voorbeeld

Hoe doe jij een groepsoverdracht? Laat het weten in een reactie. 

Afbeelding van Syda productions/Shutterstock