In Holland staat een huistekening

In Holland staat een huistekening

Door Helga. Het huis ben jezelf “veiligheid die je jezelf kunt schenken en bescherming”. Hoe ‘woont’ het kind in zijn lijf? De details van het huis verraden het innerlijk van het kind. In Holland staat een huistekening

In Holland staat een huistekening

Ra Ra, wat zie ik?
Ik zie een huis, boom, bloem of fantasieboom en dieren. De verhoudingen kloppen niet helemaal. Er is weinig aandacht besteed aan het huis en deze heeft geen deur en ramen. Bij de bloem of fantasieboom, staat een dier. Het dier lacht. In de boom zit een vogel (oersymbool). Het dier rechts kijkt je aan en het andere dier staat met de rug naar je toe. De bloem/fantasieboom is op de bodem geplaatst, er is een basis. De tekening heeft een goede vlakverdeling. Het hartje van de bloem/fantasieboom is geroteerd. Het dier met de rug naar je toe heeft 5 stippen en het andere dier 7. Het is een kleurrijke tekening. De elementen staan los in de tekening maar hebben met elkaar te maken en vormen een verhaal. Er is geen zon getekend, de bovenkant is leeg, er zijn geen obstakels. Er is beheerst en gecontroleerd getekend. De vormen zijn gevuld en er is gedetailleerd getekend. De getekende elementen zijn zeer krachtig neergezet.

In Holland staat een huistekening

Het zou zo kunnen zijn dat…
Doordat de rechterkant wat voller is en hier meer aandacht aan is besteed kan dit erop duiden dat het kind al best zelfstandig en onafhankelijk is. Omdat links minder gedetailleerd is getekend, kan dit erop duiden dat ze minder aandacht heeft voor haar talenten en vermogens. Ze staat niet stil bij wat er was en richt zich voornamelijk op wat komen gaat (verwachtingen). Spiralen staan voor het verlangen om een situatie te ontgroeien. Dit kind heeft een behoorlijke wilskracht en ervaart dat het op basis van zijn eigen verstand kan en mag handelen. Er zijn geen obstakels. Dit kan erop duiden dat er voldoende hulp beschikbaar is en dat het kind geborgenheid en bescherming ervaart. Ze heeft bloeivormen gebruikt wat zou kunnen betekenen dat het kind op een prettige manier contact met haar ervaringswereld maakt. Het kind zit lekker in haar vel. Het roterende hart van de bloem of fantasieboom kan erop wijzen dat ze concentrisch werkt “hier ben ik of hier wil ik zijn”. Gericht naar de toekomst omdat deze aan de rechterkant getekend is. Er is rust ontstaan bij het kind. Het heeft een soort nestje gemaakt, een veilig plekje voor zichzelf. Er is geen zon getekend. Dit kan iets zeggen over onveiligheid, angst of een slechte of teleurstellende relatie met de vaderfiguur in haar leven.

Lees ook: IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET EN HET IS… EEN KOPPOTER

Het huis
Beschermend, stevig en stabiel. Er is geen raam getekend dat kan zeggen: ik kijk (even) niet of ik wil niet dat bij mij naar binnen gekeken wordt. Even geen behoefte aan contact. Er is een tuin en dieren. Ze staan allemaal rechts van het huis dus gericht op de toekomst, angst en dromen en verwachtingen. Het dak van het huis heeft de vorm van een driehoek. Deze staan symbool voor kennis, wijsheid en nieuwsgierigheid. De ruimte in de driehoek drukt potentie en (doel) gerichte kracht uit. In deze tekening is het dak naar mijns inziens in de juiste proporties, dus voldoende potentie en kracht. Er is een vierkant getekend wat staat voor dat het kind grenzen kan maken en respecteren.

Wat wil de boom ons zeggen?
Ego, ik, staan of er staan. De wortels van de bomen lijken naar boven te wijzen waar hulp, geborgenheid en bescherming word te ervaren. De kruin past goed op het papier en heeft geen takken. De kruin staat evenwichtig op papier en dit kan erop duiden dat ze goed bezig is. Ze laat zich meevoeren met de stroom van het leven. Er is voldoende contact met de bodem, de voet van de boom is niet te breed. Nieuwe ontluikende energie, een nieuw begin en tot bloei komen. Goed benutten van kwaliteiten. Een fantasieboom is een wensboom waarmee het kind laat zien waarop zij hoopt.

Lees ook: WAT VERTELT DEZE TEKENING JOU?

Wat vertellen de dieren?
Dieren die bij de boom zijn getekend staan voor instincten die iets zeggen over de verlangens en verwachtingen van het kind. Voor een bepaald aspect of karakter. Een vogel bevrijdt, vliegt uit en heeft overzicht. Tevens is dit een luchtdier dat staat voor denken en overzien. Er is een landdier getekend, deze staat voor zekerheid en functioneel. Het lieveheersbeestje staat voor aandacht schenken aan signalen en voortekenen van het universum. Het andere dier heeft een (lange) nek: er is een scheiding tussen denken en voelen. Het kind handelt waarschijnlijk verstandelijk en gevoel speelt een zwakke rol. Zou het kunnen zijn dat de stippen op orde en het vasthouden van de concentratie duiden. Stippen zetten kan ook een poging zijn om een hoeveelheid of intensiteit weer te geven.

BewarenBewaren

BewarenBewaren