Luister naar de leerkracht!

Luister naar de leerkracht!

Een spannend blog voor mij om te schrijven, maar wel nodig. Een oproep aan schooldirecteuren en -stichtingen: luister naar de leerkracht en zet hem (of haar) in zijn kracht. 

Ik stoei met het blog dat ik nu ga schrijven. Ik ben zenuwachtig en vind het spannend. Om te schrijven, maar ook zeker om het te delen. Ik heb hier lang over nagedacht, want ik begeef me op glad ijs. Ik werk nog voor een baas en stap binnenkort over naar een andere school met ook weer een directeur en een stichting erachter. En ik weet nog niet hoe het daar is.

Daarnaast wordt de online toon, vooral op Twitter, steeds harder. We worden nog wel eens weggezet als hulpeloze juffies, niet echt fijn natuurlijk. En zeker niet terecht! Dat maakt het extra spannend om dit online te zetten.

Maar door mijn (overigens fantastische) bezoek op de NOT waar het draaide om beter onderwijs en de mooie column van Naomi Smits vind ik dat ik het wel moet schrijven en delen.

Luister naar de leerkracht

Wat mij betreft draaide de NOT om de leerkracht: zet de leerkracht in zijn of haar kracht en er gebeuren mooie dingen. En hier gaat het wat mij betreft nog wel eens mis. De werkdruk in het onderwijs is hoog. De zorg voor de leerkracht binnen scholen lijkt echter steeds minder te worden.

Autonomie pakken

Regelmatig wordt er gezegd: pak je autonomie als leerkracht! Zeg wat je denkt, maak je hard voor bepaalde zaken, laat je horen. Maar wordt je dat altijd in dank afgenomen? Nee, helaas niet. En wordt er altijd naar je geluisterd? Nee, ook niet. Ik merk dat vooral schoolbesturen een bepaalde richting op willen en hierin de leerkracht wel een stem in lijken te geven, maar dat dit uiteindelijk niet zo is. Je moet mee in die richting en anders niet. Of je conformeert je of je stapt op en zoekt een andere baan. Wat nu met het lerarentekort voor de leerkracht overigens wel steeds makkelijker is. Dat maakt de beslissing om over te stappen zeker niet gemakkelijker.

En ben ik hier de enige in die het zo ervaart? Als ik goed om me heen kijk en luister helaas niet.

Oproep aan de directeuren en stichtingen

We hebben als grote leerkrachtengroep wat losgemaakt bij de politiek met PO in actie voorop. We zijn er nog lang niet, maar we zijn als beroepsgroep in beweging. Nu mijn vraag en opdracht aan directeuren en stichtingen: luister naar de leerkracht!

Zorg voor de leerkracht, regel de voorwaarden om ons vak goed uit te oefenen en zorg voor ruimte om te oefenen, te experimenteren en te leren. Verlaag de werkdruk samen met de leerkracht. En het belangrijkste: luister naar de leerkracht, geef hem of haar een stem en zet ze in hun kracht. Dat maakt het onderwijs echt beter!

Ik zeg hier ook iets over op de site van Prima Onderwijs.

Luister naar de leerkracht!