Met rekenogen bekeken, review

Met rekenogen bekeken, review

Door Kelly. Prentenboeken worden veelvuldig ingezet in het rekenonderwijs aan het jonge kind. Wellicht heb je zelf ooit een rekenactiviteit bedacht bij een prentenboek. Rob van Bree en Hanneke van Bree hebben een nieuw boek geschreven: Met rekenogen bekeken, het vervolg op Met rekenogen gelezen. Een boek met beschrijvingen van verrassende rekenactiviteiten bij 45 prentenboeken. Hieronder schrijf ik een review over dit boek en vertel ik je waarom dit boek een meerwaarde is.

Met rekenogen bekeken, review

Eerste indruk

Doelgroep

Met rekenogen bekeken is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 tot en met 4 in het (speciaal) basisonderwijs in Nederland en voor leerkrachten van de oudste kleuters en het eerste en tweede leerjaar in Vlaanderen. Het boek is tevens geschikt voor studenten en docenten van lerarenopleidingen, voor onderwijsbegeleiders en voor ieder ander die geïnteresseerd is in rekenonderwijs aan jonge kinderen.

Uitstraling

De kaft van het boek past goed bij de titel. Een kleurig rekenrek waarbij de kralen lijken op ogen. Het boek heeft een duidelijke, overzichtelijke inhoudsopgave waarin de 45 verschillende prentenboeken staan opgesomd. Bij ieder uitgewerkt prentenboek zie je een afbeelding van het prentenboek staan en ook bij de verschillende rekenactiviteiten zijn afbeeldingen opgenomen. Dit maakt dat in één oogopslag duidelijk is wat er beschreven staat.

Met rekenogen bekeken

De inhoud

De 45 prentenboeken zijn gesorteerd in drie rekendomeinen:

  1. Tellen en getalbegrip
  2. Meten
  3. Meetkunde

In de inhoudsopgave is per prentenboek uitgewerkt wat het doel kan zijn binnen dat rekendomein. Allereerst wordt binnen het rekendomein tellen en getalbegrip bijvoorbeeld aandacht besteed aan resultatief tellen, turven, staafdiagrammen, verkort tellen, de getallenlijn en eerlijk delen. Ten tweede komen binnen het rekendomein meten onder andere de doelen omtrek, referentiematen voor geldbedragen, meten met natuurlijke maten en de maanden van het jaar (kalender) aan bod. Als laatste wordt er binnen het rekendomein meetkunde aandacht besteed aan aanzichten, perspectiefwisselingen, patronen, plattegronden, spiegelbeelden en nog veel meer.

Op zoek naar prentenboeken over  faalangst? Maike schreef hier een blog over.

Bekijk het boek hier

Een uitgewerkte rekenactiviteit

Een kijkje in het boek

Iedere uitgewerkte activiteit begint met een kijkje in het prentenboek. Op deze manier lees je in een notendop de inhoud van het prentenboek. Je vindt hieronder een voorbeeld bij het prentenboek ‘1…2…3… schapen’.

Met rekenogen bekeken

Met rekenogen bekeken

Het prentenboek wordt vervolgens gekoppeld aan het rekenonderwijs. Er worden ondersteunende vragen beschreven die je de kinderen zou kunnen stellen. Zo daagt het prentenboek ‘1…2…3… schapen’ kinderen uit om te tellen. Er komen verschillende dieren voorbij die geturfd kunnen worden in een staafdiagram. Telkens wanneer er een dier voorbij komt, leggen de kinderen een houten blokje bij het goede dier. Je zou snelle schetsjes kunnen maken van de verschillende dieren of je plakt de beginletters van de dieren naast elkaar.

Tevens wordt er stil gestaan bij de rekentaal die van belang is. Bepaalde rekenbegrippen waarvan het goed is dat deze genoemd worden tijdens de rekenactiviteit, om de kinderen kennis te laten maken met rekentaal.

Met rekenogen bekeken

Rekenvervolg

Als laatste wordt er een rekenvervolg aangeboden, passend bij de voorgaande rekenactiviteit. Met hetzelfde doel, aanvullend op wat er zojuist besproken is. Na de rekenactiviteit bij het prentenboek ‘1…2…3… schapen’ zou je met kinderen nog een staafdiagram kunnen maken over hun knuffeldieren. Welke knuffeldieren hebben de kinderen zoal? Wanneer het staafdiagram af is, eindigt de activiteit nog niet. Je kunt nu met de kinderen praten over het staafdiagram met vragen zoals: Van welke soort knuffeldieren zijn er het meest? Wie heeft de meeste knuffels? Hoeveel knuffeldieren hebben alle kinderen samen? enzovoort.

Met rekenogen bekeken

Mijn mening

Ondanks dat ik zelf lesgeef in de bovenbouw, heb ik na het lezen van dit boek meteen zin om aan de slag te gaan met prentenboeken. Ik ben van mijzelf niet zo creatief, waardoor een dergelijke rekenactiviteit niet zo snel in mij op komt. Dit boek is dan ideaal, omdat je bij ieder rekendomein en ieder rekendoel een prentenboek met bijpassende rekenactiviteiten kunt opzoeken. De beschrijvingen van rekenactiviteiten laten je veel ruimte om ze vanuit je eigen vakmanschap vorm te geven.

De materialen die je nodig hebt om de rekenactiviteiten uit te voeren, zijn op iedere school aanwezig. Het vorige boek,  Met rekenogen gelezen, bevatte vooral rekenactiviteiten voor kinderen van vier tot zes jaar. Dit vervolg,  Met rekenogen bekeken, bevat daarentegen meer activiteiten die zich specifiek richten op kinderen van zeven en acht jaar.

Met rekenogen bekeken leg je niet weg op de boekenplank om vervolgens niet meer aan te raken. Het is juist erg waardevol om het regelmatig open te slaan om inspiratie op te doen voor je rekenonderwijs aan het jonge kind. Concluderend kan ik zeggen dat dit een grote meerwaarde is voor iedereen die zich interesseert in rekenonderwijs met prentenboeken. Inspiratie volop!

Bekijk het boek hier

Er staan affiliate links in dit blog.