Ventje zoekt een vriendje

Ventje zoekt een vriendje Kerntitel

Ventje zoekt een vriendje is een van de kerntitels van de Kinderboekenweek 2018 voor groep 1 en 2. Een review met lestips voor bij de kleuters en groep 3. 

Ventje zoekt een vriendje

Ted van Lieshout en Ingrid en Dieter Schubert studeerden 35 jaar geleden tegelijkertijd aan de Rietveld Academie. Daarom maakten ze speciaal dit boek samen, drie grote namen uit de jeugdliteratuur.
Ventje zoekt een vriendje, hij speelt altijd alleen. Hij vindt wel een hele grote vriend waar zijn moeder niet zo blij mee is. Uiteindelijk is er een andere grote vriend die de reus zoekt, het is zijn vriend! Is Ventje dan zijn vriend kwijt?

Ventje zoekt een vriendje

Wat vind ik van Ventje zoekt een vriendje?

Ingrid en Dieter Schubert maken prachtige illustraties en hun stijl is in dit boek meteen te herkennen. Ventje doet me denken aan het jongetje in Monkie. Ted van Lieshout staat bekend om zijn boeken op rijm, zoals de fantastische Boer Boris boeken. Ook dit boek rijmt goed en loop prachtig qua tekst, een pareltje. Ik was benieuwd of het voor kleuters niet te moeilijk of enigszins te literair geschreven was. Je moet soms best tussen de regels doorlezen om te begrijpen wat er staat, daarom vind ik het zeker ook voor groep 3 geschikt. Maar onze kleuter thuis vindt het ook een leuk boek en wil het graag vaker horen.

Lestips

Taal en sociaal-emotioneel

 • Praat met de kinderen over het maken van vriendjes.
  – Wat zoeken ze in een vriendje?
  – Wanneer noem je iemand je vriend?
  – En wie is hun vriend en wat doen ze graag samen?
 • Dit boek leent zich er goed voor om het fenomeen “Dan ben je mijn vriend niet meer” te bespreken. Hoe voelen ze zich als ze dat horen? Wat kunnen ze ook tegen de ander zeggen als ze het ergens niet mee eens zijn? Laat een paar kinderen dit uitspelen in de kring.

Rekenen

 • Ventje vindt een vriendje. Die grote vriend zet reuzensprongen. Kunnen de kinderen dat ook? Laat ze in het speellokaal of op de plek springen en tel daarbij hardop samen in sprongen van 2.
 • Leg de begrippen groot en klein uit. Wie is de grootste van de klas? En wie de kleinste? Laat de kinderen zelf een rij maken van groot naar klein of van klein naar groot.
 • Vriendje verstopt zich in het huis van ventje. Maak een plattegrond van de klas en kopieer de reus. Zorg voor een aantal plattegronden. Verstop de reus als de kinderen de ogen dicht hebben in de klas en zet een kruis op de plek. Laat de kinderen met behulp van de plattegrond naar de reus zoeken. Doe dit een aantal keer. Je kunt ook de kinderen in tweetallen een plattegrond en een reus geven. De een verstopt, de ander zoekt met behulp van de plattegrond.

Bestel ook het lespakket vol lessen Kinderboekenweek 2018 en leuke bijlagen voor de hele basisschool. 

Koop het boek in de plaatselijke boekwinkel of hier.