Een statafel in de klas

Een sta tafel in je klas!

Door Manon. Iedereen heeft ze wel in de klas, kinderen die maar niet stil kunnen zitten en meer willen bewegen. Maar wat doe je ermee? Een sta tafel in de klas. 

Friemelen

Je kent ze allemaal wel, de wiebelaars, de friemelaars, de wippers, de frunnikers en ga zo maar door. De kinderen die maar niet stil kunnen zitten en graag meer bewegen. Iedereen heeft wel kinderen in de klas waarbij je dit herkent. Maar wat doe je ermee?
Vaak worden er wel afspraken gemaakt met deze kinderen dat ze bijvoorbeeld een keertje extra mogen lopen, of ze krijgen een wiebelkussen of een tangle. Vaak werken deze dingen erg goed, maar soms is dat maar voor de korte termijn.

Lees ook: VOORLEZEN EN BEWEGEN

Meer bewegen

Ik ben er van overtuigd dat leerlingen die tijdens het werken kunnen bewegen zich beter kunnen focussen en dat de aangeboden stof beter blijft hangen.
Op het moment hoor je overal dat het belangrijk is om meer te bewegen in het onderwijs. Kinderen moeten te lang stil zitten en daardoor daalt hun concentratie en pikken ze de stof minder goed op. Je ziet dan vaak dat leerkrachten tussen de lessen door wat meer beweegmomenten in plannen. Ik wilde juist graag dat leerlingen ook tijdens het leren kunnen bewegen.

Actieve leerplek met een sta tafel

Praktisch betekent dat dat ik in de klas een actieve leerplek voor kinderen hebt gecreëerd. Ik heb daarvoor een werkplek met een sta tafel gemaakt, die op hoogte verstelbaar is, met daaronder drie balance boards. De balance boards zorgen er voor dat de kinderen kunnen bewegen, wiebelen op hun plaats. De sta tafel kan voor ieder kind op hoogte worden afgesteld zodat het goed is voor hun rug en houding.
Ook train je je balans als je staat op een balance board. Trainen van balans bevorderd de neuro motorische ontwikkeling (fijne en grove motoriek).

Statafel in de klas

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat kinderen die bewegen, sneller leren. Hun hersenen maken dan stoffen aan waardoor informatie sneller wordt opgeslagen. Ook kennis en vaardigheden automatiseren lukt vlotter omdat je het werkgeheugen van kinderen zwaar belast als je ze 2 taken tegelijkertijd geeft.
Als je het werkgeheugen belast, dan kan het kind moeilijker nadenken en leert het automatiseren. Zo leert het iets aan wat het nooit meer vergeet en automatisch toepast. Denk aan leren fietsen en zwemmen, maar ook aan onthoudwoorden, leesstrategieën, bewerkingen in wiskunde.

bewegend leren met de statafelkopie

Wat vinden de kinderen?

In de klas zijn de kinderen erg enthousiast. Ze willen het natuurlijk allemaal uitproberen. Het valt meteen op dat er erg rustig gewerkt wordt aan de sta tafel. Kinderen die de bewegingsbehoefte hebben vallen hier niet zo op, en worden niet steeds gecorrigeerd. Zit eens rechtop, hand onder je hoofd uit etc.
Vorig jaar heb ik ook een cursus reflex integratie gevolgd. Ook daar kwam het belang van bewegen, en balans houden naar voren. Maar daar vertel ik je graag de volgende keer over.

Als je mij vraagt, is je plan geslaagd? Dan antwoord ik met een volmondig JA! Ik gun iedereen een sta tafel in de klas, alle meesters en juffen, maar zeker alle kinderen!

Lees ook: HULP BIJ HET BUITENSPELEN

BewarenBewarenBewarenBewaren