Grej of the day

Grej of the Day in groep 3

Door Suzanne. Grej of the day is helemaal hot in onderwijsland. De Facebookgroep  ‘Grej of the day – Hollandheeft in een week tijd ruim 5000 leden verzameld.  Maar wat is het nou eigenlijk en hoe zet ik het in groep 3 in?

Grej of the day

Het principe van ‘Grej of the day’ komt oorspronkelijk uit Zweden en is bedacht door Micael Hermansson. Letterlijk betekent het ‘Ding van de dag’.
In Zweden en Finland is ‘Grej of the day’ inmiddels een bekend begrip en zetten vele leerkrachten dit dagelijks in.
Micael heeft zelf jaren voor de klas gestaan en gewerkt met deze methode. Inmiddels heeft hij ook een aantal boeken over ‘Grej of the day’ op zijn naam staan. Jammer genoeg zijn deze boeken nog niet vertaald in het Nederlands.

Bekijk ook de Grej of the day raadsels

Hoe werkt het?

Je geeft de kinderen een raadsel mee naar huis om over na te denken en samen met ouders te bespreken. De oplossing van dat raadsel is het onderwerp van je microles de volgende dag.
Kinderen komen de volgende dag op school met een antwoord. Vervolgens geef je als leerkracht een korte les van 8 tot 10 minuten. In die tijd vertel je met behulp van een powerpoint of ProWise presentatie een heleboel interessante weetjes over het onderwerp. Na afloop krijgen de kinderen tijd om vragen te stellen en aantekeningen te maken.

Bekijk het boekGrej of the day

Uitgangspunten

Stap 1:
Je kiest je onderwerp uit, waarbij je varieert tussen personen, plaatsen, gebeurtenissen of overige onderwerpen.

Stap 2:
Bereid een presentatie voor met veel plaatjes en weinig tekst op het digibord. Zorg ervoor dat je zelf wel genoeg weet te vertellen over het onderwerp. Maak eventueel een praatpapier.

Stap 3:
Geef de leerlingen het raadsel of de clue mee naar huis. Spreek met ze af dat ze twee dingen moeten doen:
– Ze moeten het raadsel met ouders bespreken.
– Ze moeten de dag erna vertellen wat ze hebben geleerd.

Stap 4:
Geef je les. Ga daarbij uit van de volgende punten:
– houd het kort
– gebruik weinig tekst in je Powerpoint, maar veel plaatjes
– eindig met een bijzonder of grappig weetje

Grej of the day

Ouderbetrokkenheid

Veel ouders geven tijdens gesprekken aan dat hun kind weinig tot niks vertelt over school. Ze hebben vaak geen idee waar we op school aan werken.
Door het werken met het ‘ding van de dag’ breng je het gesprek tussen ouders en kinderen op gang. Kinderen komen namelijk thuis met een raadsel dat ze graag willen bespreken met ouders. Het is de bedoeling dat ze samen op zoek gaan naar de oplossing van het raadsel.
De dag erna, als je in de klas de microles hebt gegeven, kunnen de kinderen thuis aan ouders vertellen of ze het juist hadden en daarbij hopelijk ook wat interessante feitjes over het onderwerp noemen.

Grej of the day in groep 3

Natuurlijk heb ik ‘Grej of the day’ ook in mijn klas uitgeprobeerd. Roostertechnisch gezien lukt het me niet om het elke dag in te zetten en het vraagt ook nog wel wat voorbereiding.
Daarom heb ik ervoor gekozen om het één keer per week te doen.

Inleiding

Ik heb het geïntroduceerd als  ‘Het raadsel van de week’ en dat (plus een ‘tatataa…’ en jazz-handjes) trok gelijk de aandacht.
De kinderen wilden het raadsel gelijk opschrijven en kwamen de volgende dag razend enthousiast met hun antwoorden.

De les

Ik heb alle kinderen hun antwoord op hun wisbordje laten schrijven. Niet iedereen had het juiste antwoord gevonden, maar dat vond niemand erg. De nieuwsgierigheid naar het onderwerp was veel belangrijker.

Vervolgens heb ik alle kinderen een papier gegeven waarop ik het raadsel en een paar aantekeningen al had voorgeschreven. Het was tenslotte de eerste keer en we moeten nog leren hoe dat werkt met aantekeningen maken.

Ik heb de les gegeven en daarna aan de kinderen gevraagd om nog 2 dingen op te schrijven die ze hebben onthouden. Geweldig om te zien dat ze dan precies de dingen opschrijven die ik heb verteld, maar die niet op het digibord stonden.
Kinderen die eerder klaar waren, konden nog een tekening maken.

De pluspunten

De kinderen waren ontzettend gemotiveerd om ‘Het raadsel van de week’ op te lossen. Ouders werden er direct in betrokken en alle kinderen hebben er thuis over gepraat.

Naast de interessante feitjes die de leerlingen oppikken, leren ze ook om de belangrijke punten uit een les te filteren. Ze maken aantekeningen bij het onderwerp en daardoor onthouden ze ook beter wat er is verteld.

Ik probeer de onderwerpen van het raadsel wel te koppelen aan het thema dat in de klas centraal staat, maar daarin kun je zelf heel goed bepalen wat je wilt vertellen. Je kunt je les helemaal aanpassen aan je eigen groep.

Het kost wat voorbereiding, maar het levert dus ook veel op. Ik ben erg enthousiast!
Hebben jullie ‘Grej of the day’ al geprobeerd in de klas?

Op de Facebookgroep ‘Grej of the day – Holland’ vind je een heleboel kant en klare Powerpoints die je direct in de klas kunt gebruiken.

Bekijk het boek

Er staan affiliate links in dit blog.

Grej of the day in groep 3