Help de ontwikkeling van de kinderen verder. Samen ICT-beleid maken?

Bijna elke school heeft een ICT-coördinator. Iemand die het gehele gebruik van ICT organiseert binnen dat onderwijs. Kunnen we onze kennis delen, zodat de ontwikkeling van de leerlingen nog meer vooruit gaat?

Vandaag ben ik aan de slag gegaan met het ICT-beleidsplan voor mijn opleiding en tegelijk ook voor mijn school.
Een pittige, maar ook zeker een inspirerende en uitdagende klus.

Nadenken over de taken van de directie, van jezelf als ICT-coordinator en van een eventuele ICT-stagiair en ICT-werkgroep.

Heel belangrijk: het opstellen van doelen. Ik wil graag een plan dat past binnen de groei van de school naar opbrengstgericht en handelingsgericht werken. ICT als onderdeel van het schoolplan, in plaats van een los stuk papier. Dus ICT-doelen gekoppeld aan het schoolplan. ICT als onderdeel van de groepsplannen. Want hoe zet je ICT in bij het differentiëren?
De ontwikkeling van de leerlingen, daar gaat het om!

In gesprek met mijn directie kwam ik tot het volgende:

ICT inzetten om het leerrendement van de leerlingen te vergroten. Om differentiatie te
ondersteunen. De opbrengsten te analyseren en te beïnvloeden. Differentieren, remediëren en analyseren.
Mede door de inzet van ICT is er een verbetering van de onderwijskwaliteit.

Een prachtig streven. Een pittige klus om er goede doelen uit te halen. Veel in gesprek met allerlei collega’s en de leerlingen is het devies.

Maar, dacht ik ook: Moeten we allemaal zelf het wiel uitvinden? Kunnen we meer met elkaar organiseren? Kunnen we samen onze schouders zetten onder het ICT-beleid in het algemeen? Kunnen we onze ideeën en kennis op het gebied van ontwikkeling van kinderen met ICT delen? Hoe zetten we ICT in om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren?

Sommige stichtingen werken met Bovenschoolse ICT-coordinatoren. Zij ontwikkelen het beleid voor de stichting. Ik ben benieuwd naar hun ervaringen. Hoe doe je dat, beleid ontwikkelen voor de gehele stichting?

ICT als middel voor kwalitatief goed onderwijs. Zetten we er onze schouders samen onder?