Hoeken: niet alleen in de kleuterklas!

Hoeken: Niet alleen in de kleuterklas!

(Door Deveney) Eerder schreef ik in mijn reeks ‘De overgang van groep 2 naar groep 3’ al over het belang en de inzet van hoeken in groep 3. Maar waarom deze lijn alleen doortrekken naar groep 3 als hoeken overal ingezet kunnen worden? Vandaag vertel ik waarom hoeken ook heel goed in hogere groepen ingezet kunnen worden. 

Niet alleen hoeken in de kleuterklas

In eerdere blogs vertelde ik dat hoeken in groep 3 van belang zijn, omdat de spelontwikkeling van kinderen tot ongeveer acht jaar loopt. Waar in groep 2 de focus in hoeken nog zal liggen op het aanleren van nieuwe vaardigheden zal in groep 3 de focus liggen op het wendbaar maken van zaken die leerlingen eerder leerden. Hierdoor kunnen vaardigheden die leerlingen methodisch krijgen aangeboden spelenderwijs worden toegepast en verwerkt (Eichhorn, 2014).

Hoekenwerk moet in groep 3 in het verlengde liggen van het hoekenwerk in groep 1 en 2, zodat er een doorgaande lijn aanwezig is. Deze kinderen hebben nog veel behoefte aan spelen en spelend leren en hebben een grote drang naar exploratie. Ook kan er in de hoeken worden aangesloten op de reken- en taalmethode, waardoor leerlingen vaardigheden kunnen toepassen die zij in de lessen hebben geleerd (Pinkse, Smits & Kremer, 2007).

Lees ook: DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3 (DEEL 7): HET BELANG VAN HOEKEN

Waarom ook hoekenwerk in hogere groepen?

Pinkse, Smits & Kremer (2007) stellen dat ook oudere kinderen graag uitgedaagd worden in hoeken. Dit komt doordat ook bij oudere kinderen de individuele ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en creatief-expressieve ontwikkeling sterk uiteen kunnen lopen. Hoekenwerk biedt de gelegenheid om tegemoet te komen aan deze verschillen. Kinderen hebben dan een betere kans om in hun eigen tempo en op hun eigen niveau te werken aan leerstof waar ze zelf aan toe zijn.

Hoeken in alle groepen

Hoeken kunnen worden ingezet in groep 1 tot en met groep 8. In alle groepen leren zij in de hoeken om zelfstandig te werken, eigen initiatieven nemen en leren zij ontdekkend- en probleemoplossend denken. Ook zorgen hoeken voor differentiatie, natuurlijke taalgebruikssituaties, sociale ontwikkeling, actualiteit en sluiten de hoeken aan op de leerbehoeften van kinderen. Zo is het ene kind bijvoorbeeld meer auditief ingesteld, terwijl het andere kind meer motorisch is ingesteld. Tenslotte kunnen hoeken in de klas worden ingezet om de geleerde stof na de instructie te verwerken en te remediëren. In de bovenbouw worden hoeken vooral ingezet om individuele verschillen op te vangen. Door de grote tempo- en niveauverschillen tussen leerlingen hebben zij behoefte aan differentiatie. Daarbij sluit de stof in de hoeken aan op de lesmethodes die worden gebruikt in de klas (Pinkse, Smits & Kremer, 2007).

Lees ook: DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3 (DEEL 8): DE INZET VAN HOEKEN

Suggesties voor hoeken

Hieronder een aantal suggesties ter inspiratie voor hoeken in de klas. Deze staan gesorteerd per bouw.

Groep 3

Leeshoek, schrijfhoek, letterhoek, letter-klankhoek, meet- en weeghoek, boeken-maak-hoek, themahoek die aansluit bij reken- of taalmethode, expressiehoek, techniekhoek, bouwhoek, luister- en meeleeshoek, wereldoriëntatiehoek, postkantoor, verhaalhoek, verkeershoek, computerhoek, winkelhoek, doktershoek, zintuigenhoek, inpakhoek (rond Sinterklaas), verteltafel.

Middenbouw

Schrijvershoek, spelletjeshoek, getallenhoek, sloophoek, andere landenhoek, alfabethoek, expressiehoek, taalhoek, rekenhoek, tafelhoek, breukenhoek, spellinghoek, schatkaartenmakerhoek, dinosaurushoek, ridderhoek (of binnen ander geschiedenisthema), natuur-ontdekhoek, leeshoek, computerhoek, kleine-dierenhoek.

Bovenbouw

Elektrohoek, topografiehoek, werkstukhoek, luisterhoek (voor Engels), denksporthoek, onderzoekhoek of scheikundehoek, dramahoek, rekenhoek, constructiehoek, taalhoek, verkeershoek, geschiedenishoek in thema, videohoek, wereldoriëntatiehoek, kunsthoek, fotografiehoek, architectenhoek.

Meer lezen / gebruikte literatuur
  • Eichhorn, J. (2014).
  • Pinkse, F., Smits, B., & Kremer, T. (2007).

Lees ook: BUSY BOXES: WAT ZIJN HET EN HOE IN TE ZETTEN?

Uitgelichte foto: Shutterstock.