Kerstviering op school: 5 activiteiten

Kerstviering op school: 5 activiteiten

Door Jamie Lee. De kerstviering op school komt er weer aan en elk jaar is het weer een feest om te bedenken wat er, naast het kerstdiner, aan invulling voor de avond wordt gegeven. Veel scholen hebben een meerjarig plan zodat niet ieder jaar hetzelfde wordt gedaan. Ik wil jullie graag vertellen welke activiteiten ik tot nu toe allemaal gezien en gehoord heb. Wellicht nog handig voor dit jaar en anders voor volgend jaar!

Kerstviering op school: 5 activiteiten

Kerstopvoering

Op veel scholen wordt er maandelijks of een aantal keren per jaar een middag uitgetrokken om met de kinderen voor de rest van de klassen en ouders een optreden te verzorgen per klas tijdens kerst. Het is natuurlijk heel goed mogelijk om de avond van het kerstdiner dit te doen voor de maaltijd. Ook kan het worden verdeeld in onderbouw/bovenbouw als dat beter in de ruimte past.

Kerstmusical/-toneel

Aan de hand van een boek/verhaal of een zelfgeschreven stuk door de bovenbouw zou er door een aantal klassen (of nog leuker, alle klassen!) een toneelstuk worden opgevoerd die samenhangt met de kerstgedachte. Dit wordt dan op de avond van het kerstdiner tijdens de kerstviering op school opgevoerd door de kinderen voor de ouders en andere belangstellenden (je zou ook het plaatselijke verzorgingstehuis kunnen uitnodigen). Daarnaast is het natuurlijk ook goed mogelijk om een kerstmusical op te voeren a.h.v. het Bijbelse kerstverhaal.
Tip: je zou het ook op een eerder moment kunnen opvoeren en dit door een ouder of kinderen uit de bovenbouw laten filmen. De film kan dan ’s avonds worden afgespeeld.

Kerstmarkt

Dit heb ik vorig jaar meegemaakt op de school waar ik zelf lesgeef. Tijdens de kerstviering op school had iedere klas een eigen kerstmarktkraam en had hier ook de verantwoordelijkheid over. Bij de kleutergroepen en groep 3 waren er ouders gevraagd die de leerkrachten hierbij ondersteunden. Voordat de kerstviering in de klas begon, was er eerst 45 minuten tijd om over de markt te lopen.

De marktkramen waren gevuld met nuttige knutsels uit de klassen, denk bijvoorbeeld aan; waxinelichtje houders, bollen met vogelvoer, kettingen met vogelvoer, kerstkaarten etc. Alle voorwerpen per kraam hadden 1 prijs (bijvoorbeeld 0,50 euro per stuk), in de midden- en bovenbouw werden er zelfs echte posters gemaakt met aanbiedingen (zoals 0,50 euro per stuk, 5 stuks voor 2 euro).

Naast de kramen van de klassen was er ook een kraam met drinken en zelfgemaakte koekjes die gekocht konden worden en deze werd bemand door de ambulante leerkrachten/IB. Ook hadden wij 1 kraam die van een ouder zelf was, waar patat werd verkocht. Deze kraam ging open toen de kinderen binnen aan het kerstdiner zaten en de ouders buiten van start gingen met de jaarlijkse kerstborrel (traditie op onze school onder het kerstdiner voor de kinderen, zo hoeven ouders niet op en neer). Dit zou je zowel binnen als buiten kunnen organiseren.
Alle opbrengsten van deze avond, inclusief de patatkraam, ging naar een goed doel.

Kerstveiling

Op de stageschool waar ik mijn eindstage (LIO) heb gelopen hielden ze een kerstveiling tijdens de kerstviering op school. Er stond in de weken na Sint tot de kerstvakantie een goed doel centraal. Hier werden dan ook o.a. wereldoriëntatielessen aan gekoppeld. Iedere klas zorgde voor 1 groot item en een aantal losse kleinere items.

Terwijl de kinderen in de klas genoten van het kerstdiner en de kerstsfeer in de klas, was in de hal een ware strijd aan de gang om de items van de kerstveiling te bemachtigen, dit allemaal onder leiding van de directrice.
Het jaar dat ik er was, was de veiling nog niet afgelopen terwijl de kinderen al klaar waren met eten, dus voor de liefhebbers werd de veiling daarna nog voortgezet met kinderen erbij. Alle opbrengsten hiervan gingen naar het goede doel dat de weken ervoor centraal had gestaan.

Kerstwandeling

Op de school waar ik mijn eerste eigen klas had, werd er een kerstwandeling georganiseerd tijdens de kerstviering op school. De kinderen van groep 7 en 8 speelden samen met ouders het kerstverhaal na die werd georganiseerd op en rondom het schoolplein. De ouders die hielpen bleven heel de avond staan, de kinderen van groep 7 en 8 wisselden elkaar af. Hierdoor was je 1 helft van de avond aan het ‘spelen’ en de andere helft was er gewoon het kerstdiner in de klas.

De andere klassen werden ook verdeeld in 2 helften, oudere en jongere kinderen werden gemengd zodat je groepsdoorbroken samen met een groepjes langs het verhaal liep. Er waren ouders om met de kinderen dit rondje te lopen en de leerkrachten liepen mee met het 1e groepje en gingen daarna naar de klas om de kinderen op te vangen. De groepjes die nog niet aan de beurt waren, konden in de speelzaal  van de kleuters een kerstfilmpje kijken of een kersttekening maken. Hier was toezicht op door de ambulante leerkrachten en IB.

Hoe vieren jullie kerst op school? 

Afbeelding: Christmas Green Tree, Candlelight And Blurred Silhouette Of School Boy Door Julija Ogrodowsk

Kerstviering op school: 5 activiteiten