Het belang van thema's

De overgang van groep 2 naar groep 3 (deel 5): Het belang van thema’s

(Door Deveney) Vandaag deel 5 uit de serie ‘De overgang van groep 2 naar groep 3’: Het belang van thema’s. Ik bespreek waarom thema’s zo belangrijk zijn. Niet alleen in de kleuterklas, maar ook in groep 3.

Thematische activiteiten

Thematische activiteiten zijn activiteiten die met een bepaald thema of onderwerp verbonden zijn (Janssen-Vos & Pompert, 2003). Dit thema is vaak op de werkelijkheid van de kinderen geïnspireerd. Bij het gebruik van thema’s ligt de nadruk op het thematische proces waar de initiatieven en de vragen van de kinderen net zo goed kunnen worden betrokken als de plannen en bedoelingen van de leerkracht. Het onderwerp wordt samen ingevuld en er wordt samen nagedacht over ideeën voor mogelijke activiteiten (Janssen-Vos, 2009). In groep 1/2 wordt veelal gebruik gemaakt van thema’s. Door deze ook toe te passen in groep 3 ontstaat er continuïteit in de manier van lesgeven (Beets Kessens, Caminada & Galama-Koolen, 2017).

Lees ook: DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3 (DEEL 4): DE INZET VAN SPEL

Het belang van thema’s

Waarom thematische activiteiten?

+ Samenhang

Janssen-Vos & Pompert (2003) hebben een sterke voorkeur voor thematisch aanbod, omdat een thema de activiteiten over een langere periode inhoud geeft en er samenhang te vinden is tussen de verschillende activiteiten waar kinderen op een dag mee bezig zijn. Die samenhang bevordert dat kinderen een gezamenlijk kader opbouwen waar zij over kunnen spelen, praten, denken en werken. Het gaat hierbij om een praktische overweging, waarin activiteiten samenkomen (Janssen-Vos, 2008).

Lees ook: DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3 (DEEL 3): HET BELANG VAN SPEL

+ Taalontwikkeling

Ten tweede worden naast de opbouw van dit kader ook de taalontwikkeling en woordenschat positief beïnvloed door thema’s. Nieuwe woorden worden beter onthouden wanneer er langere tijd een thema centraal staat waarin deze nieuwe woorden geplaatst kunnen worden. Hierdoor krijgen de woorden betekenis en kunnen zij meteen worden toegepast in de praktijk. Er kan dus beter langer en intensiever met thema’s worden gewerkt dan kort en oppervlakkig (Janssen-Vos & Pompert, 2003).

Lees ook: DE TRANSITIE VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3 BEÏNVLOEDEN

+ Sociaal-culturele werkelijkheid

Tenslotte zijn thema’s belangrijk om de sociaal-culturele werkelijkheid de school in te brengen. Deze helpen kinderen om de wereld te verkennen en om steeds beter aan de samenleving te kunnen deelnemen. Dit sluit aan bij de theorie van Vygotsky die zegt dat kinderen zich ontwikkelen, omdat ze meedoen in leefsituaties van mensen in hun omgeving. Sociaal-culturele activiteiten zorgen hierbij voor context. Ook leren kinderen aan deze activiteiten deelnemen en daardoor een sociale en persoonlijke identiteit opbouwen (Janssen-Vos, 2008).

Lees ook: DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3

De volgende keer

De volgende keer zal ik bespreken hoe de thema’s kunnen worden ingezet.

Meer lezen / gebruikte literatuur
Beets Kessens, A., Caminada, G., & Galama-Koolen, H. (2017).
Janssen-Vos, F. (2008).
Janssen-Vos, F. (2009).
Janssen-Vos, F., & Pompert, B. (2003).