Spelend leren tellen met de app ‘Zoek en tel’

De zoek en tel app van Heutink Primair Onderwijs BV is een mooie app voor de iPad om kinderen te leren tellen.

De app is geschikt voor kinderen vanaf vier jaar. Ze leren tellen tot tien.
De app hoort bij het ontwikkelingsmateriaal ‘Zoek en tel’. 

 

 

Wat leert het kind van de app

 • vanuit verschillende getallen tot 20 kunnen verder tellen en vanuit getallen tot 10 kunnen terugtellen
 • hoeveelheden tot tenminste 12 (resultatief) globaal kunnen schatten en tellen (resultatief)
 • hoeveelheden tot en met tenminste 10 kunnen representeren met bijvoorbeeld vingers, streepjes, stippen
 • getalsymbolen kunnen herkennen van 0 tot en met 10

Start van de app

Als je de app opent, heb je de keuze uit verschillende platen: een circus, een dierentuin, een oversteekplaats, een kinderfeestje, een camping en een winkel. Je kunt kiezen uit de platen door de doos te openen door een swipe (vegende beweging van je vinger).

Als je een plaat gekozen hebt, heet de presenterende stem je welkom. Je hoort wat omgevingsgeluiden, zoals een olifant van de dierentuin. Het tellen kan beginnen.

Start met praten over de plaat

Dierentuin

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt met de kinderen praten over de plaat. Goed voor de woordenschat en het vertellen van verhalen.
Kijkvragen:

Wat is er allemaal te zien?

Waar is het?

Ben je er zelf wel eens geweest?

Wat zag je?

Wat heb je daar gedaan?

Het tellen

De kinderen kunnen de plaatjes tellen. Ze kunnen rondjes afschieten en die op het plaatje leggen. Het plaatje brengt de rondjes naar het telraam. Er wordt goed verteld hoeveel rondjes er op het telraam zitten. De voorwerpen worden ook steeds weer genoemd: ‘twee giraffen’, etc. Dit is goed voor de woordenschat en het getalbegrip.

Bij het vinkje kunnen de kinderen zelf nakijken of ze het goed hebben geteld. Het is dus een zelfcorrigerende app.

Cijfers

Wat vind ik

Ik vind de app mooi vormgegeven en duidelijk. De plaatjes en de cijfers zijn heel scherp, dus goed te zien voor de kinderen.
De kinderen weten door de uitleg meteen wat ze moeten doen. Het werkt zelf controlerend, dus de kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag. De woordenschat wordt geoefend en het tellen, wat beiden heel belangrijk is voor het jonge kind. Je kunt er veel mee, zowel in de klas, als thuis. De kinderen willen praten over de platen, dus het is ook goed voor de communicatie. De plaatjes en de cijfers zijn duidelijk en overzichtelijk. De kinderen zijn enthousiast. Het schieten van de rondjes is leuk, ze kunnen de rondjes alle kanten op bewegen en moeten ervoor zorgen dat het in het goede hokje terecht komt. Het is echt een spel voor ze. De kinderen zullen spelenderwijs veel leren van deze app.

Toepassing

Thuis

 • Kijk op school aan welk thema wordt gewerkt. Ga samen met je kind zitten voor deze app. Praat over de platen en het tellen.
 • Praat met de kinderen over de verschillende voorwerpen: waar zijn de meeste van? En waar de minste? Waar zijn er weinig van en waar veel?
 • Gooi met de dobbelsteen en laat het kind tellen er van welk voorwerp net zoveel zijn als de ogen op de dobbelsteen. Dit is goed voor het getalbegrip.
 • Laat de kinderen een tekening maken van een omgeving. Help bij het tekenen van voorwerpen die in de omgeving staan. Kunnen jullie samen de voorwerpen tellen? Maak of teken rondjes die je bij de voorwerpen kunt leggen.
 • Zoek om beurten een voorwerp. Zorg ervoor dat je hardop en duidelijk telt. Maak ook eens een fout. Je kind zal de fout willen herstellen.
 • Ga met je kind naar de omgeving van de platen. Neem de iPad mee. Zien ze dezelfde dingen als op de plaat? En hoeveel zijn er dan van? Zijn er ook andere dingen te zien? Hoeveel zien ze er daar van? Neem voorwerpen mee waarmee ze kunnen tellen, zoals steentjes of knikkers. Neem ook stoepkrijt mee en laat de kinderen het cijfer schrijven. Ga ook naar andere omgevingen en tel daar verschillende voorwerpen. Kan je kind ook al verder tellen dan tien?
 • Tel zoveel mogelijk met je kind. Ga naar buiten en tel de bomen, de auto’s, de dieren, etc. Hoever komt je kind al? Maak het autoritje leuker door alle auto’s die je tegenkomt te tellen. Tellen is heel belangrijk om later te kunnen leren rekenen.

In de klas

 • Maak een staafdiagram met de kinderen. Hoeveel zijn er van elk voorwerp? Teken het voorwerp en de staafdiagram erbij. Betrek de begrippen erbij. Waar zijn er veel van en waar weinig? Wat
 • Laat de kinderen zelf een plaat tekenen van de omgeving. Zoals een tekening van de dierentuin. Laat de kinderen zelf welke en hoeveel dieren ze tekenen. De kinderen kunnen deze dieren dan door elkaar laten tellen. Laat ze er ook rondjes bij leggen.
 • Praat met de kinderen over de verschillende voorwerpen: waar zijn de meeste van? En waar de minste? Waar zijn er weinig van en waar veel?
 • Gooi met de dobbelsteen en laat het kind tellen er van welk voorwerp net zoveel zijn als de ogen op de dobbelsteen. Dit is goed voor het getalbegrip.
 • Ga met een groepje kinderen naar de omgeving van de platen. Neem de iPad mee. Zien ze dezelfde dingen als op de plaat? En hoeveel zijn er dan van? Zijn er ook andere dingen te zien? Hoeveel zien ze er daar van? Neem voorwerpen mee waarmee ze kunnen tellen, zoals steentjes of knikkers. Neem ook stoepkrijt mee en laat de kinderen het cijfer schrijven. Ga ook naar andere omgevingen en tel daar verschillende voorwerpen. Kan je kind ook al verder tellen dan tien?
 • Wat zien de kinderen op het schoolplein? Kunnen ze dit ook tellen? Laat ze met stoepkrijt het voorwerp tekenen en laat ze er dan het juiste aantal rondjes bij tekenen. Kinderen die de cijfers goed kennen, kunnen ze natuurlijk ook erbij schrijven.

Met het ontwikkelingsmateriaal ‘Zoek en tel’

ipad en materiaal

 • Laat een tweetal samen werken. Een leerling op de iPad, de ander met het ontwikkelingsmateriaal zelf. Laat ze de plaatjes tegelijkertijd zoeken. Hoeveel zien ze er? Zijn het er evenveel? Laat de kinderen elkaar controleren. Wissel ze ook om.
 • Laat de kinderen met allebei spelen. Welke vinden ze makkelijker en waarom? Kijk goed naar de leerlingen. Voor de een is het makkelijker om het materiaal echt te voelen, voor de ander is het makkelijker in het platte vlak.
 • Maak met een groepje kinderen de overgang van materiaal naar het platte vlak. Kinderen vinden het fijn om het materiaal te voelen. Voor de overgang naar groep 3, is het belangrijk dat ze ook in het platte vlak leren werken. De app is een mooi instrument om de overgang makkelijker te maken.
 • Wat kun je nog meer tellen op de plaat, waar is geen plaatje van? Kunnen de kinderen dat ook neerleggen met rondjes van het ontwikkelingsmateriaal? De kinderen kunnen dit voorwerp zelf tekenen en de rondjes erbij leggen. Je kunt ook de plaat kopiëren en het voorwerp op de plaat uitknippen.
 • Kunnen de kinderen ook verder tellen dan tien? Laat ze beginnen bij de app. Tel eerst een voorwerp daarop. Laat ze nu verder tellen met het ontwikkelingsmateriaal. Hoeveel is het bij elkaar? Laat ze de rondjes neerleggen, zoveel als ze het voorwerp bij beiden kunnen tellen. Controleer het als leerkracht.

Tips voor de makers

 • Het zou fijn zijn als het kind bij het tellen van het telraam, ook al het cijfer zou kunnen zien. Dit is goed voor het getalbegrip.
 • Een mooie toevoeging zou het benoemen van het eerste, tweede, derde, etc. voorwerp zijn. De kinderen leren dan deze begrippen ook goed kennen.
 • Geef de kinderen een beloning, door een geluidje of plaatje, als ze alles goed hebben geteld.