Taalactiviteiten bovenbouw Kinderboekenweek 2020

Taalactiviteiten bovenbouw Kinderboekenweek 2020

Door Shanon. Naast de zelfleesboeken KBW 2020 zijn er tal van taalactiviteiten bij het thema uit de Kinderboekenweek te verzinnen. Onderstaande activiteiten zijn aan te passen aan het eigen thema of onderwerp wat in de klas centraal staat.

Taalactiviteiten bovenbouw Kinderboekenweek 2020

Bekijk ook de taalopdrachten: Brieven van…

Maak je eigen woordkaarten:

Als leerkracht kan je verschillende woorden centraal stellen binnen het thema. Samen met de leerlingen maak je hier een lijst van. Aan de hand van deze lijst gaan de leerlingen op zoek  naar afbeeldingen/plaatjes die het themawoord ondersteunen. De leerlingen maken vervolgens volgens een format woordkaarten.  Plakken of tekenen een afbeelding die het woord ondersteunt en schrijven het woord onder de afbeelding.

Aan de hand van het thema gaan de leerlingen op zoek naar woorden die zij binnen het thema nog lastig vinden. De leerlingen maken vervolgens gezamenlijk een lijst met woorden die nog lastig zijn. Vervolgens zoeken zij hier afbeeldingen/plaatjes bij. De leerlingen maken volgens format woordkaarten, plakken of tekenen een afbeelding die het woord ondersteunt en schrijven het woord onder de afbeelding.

Woordenboek Kinderboekenweek

Maak je eigen woordenboek:

Aan de hand van de woordkaarten of de lijst met lastige woorden maken de leerlingen zelfstandig een woordenboek. De leerlingen zoeken de woorden die zij nog lastig vinden op het in het woordenboek en schrijven de betekenis op. Als de leerlingen een bladzijde uit het woordenboek gemaakt hebben. Vormen de verschillende pagina’s te samen een woordenboek betreft het thema.

Schrijf je eigen verhaal:

Aan de hand van informatieve boeken schrijft de leerling zijn eigen fictieve of non-fictieve verhaal over het thema waaraan gewerkt wordt. De leerlingen zetten het verhaal uiteen en zorgen ervoor dat er sprake is van een inleiding, kern en afsluiting.

Maak je eigen stripverhaal:

De leerlingen maken een eigen stripverhaal binnen het thema wat speelt in de klas.

Maak je eigen woordzoeker:

De leerlingen maken aan de hand van de woordkaarten en de woorden vermeld in het woordenboek zelf een woordzoeker. De leerlingen zorgen ervoor dat alle woorden gebruikt worden. De woordzoekers worden uitgewisseld met klasgenoten waarna de leerlingen elkaars woordzoekers oplossen.

Woordzoeker

Spreekwoorden en gezegden:

De leerlingen zoeken op internet of in het spreekwoordenboek spreekwoorden en gezegden op. Deze spreekwoorden en gezegden sluiten aan bij het thema. Wat betekenen deze spreekwoorden of gezegden?

Bekijk ook de taalopdrachten: Brieven van…

Meer taalactiviteiten bovenbouw Kinderboekenweek 2020: