De eerste schoolweek: rekenen in groep 3

Rekenen in groep 3 begin schooljaar

De eerste schoolweek: rekenen in groep 3 begin schooljaar door Petra. Komend schooljaar is het derde jaar dat ik zonder rekenmethode werk in groep 3. In dit blog geef ik jullie een inkijkje in het rekenen van de eerste week na de zomervakantie. Het geeft je misschien een idee hoe je het rekenen in groep 3 vorm kunt geven zonder methode.

Rekenen in groep 3 begin schooljaar

Rekendoelen eerste schoolweek

De eerste schoolweek werk ik aan de volgende doelen voor rekenen:

  • De buren benoemen tot 20.
  • Getallen tot 20 ordenen op een getallenlijn.
  • Het getal 5 splitsen

Aangezien ik bijna geen gebruik maak van een rekenmethode (alleen de didactiek) maak ik de digibordsoftware zelf. Afgelopen jaar heb ik dankbaar gebruik gemaakt van Gynzy. Zoals je hier kunt lezen staan er veel kant-en-klare instructielessen die je zo kunt gebruiken. Bekijk ook het boek Met rekenogen bekeken. 

Bekijk ook Groep 3 Kleuren op code Naar school waarin deze doelen verwerkt zijn.

Getalkaarten

Voor de activiteiten in de eerste schoolweek gebruik ik voor rekenen diverse keren getalkaarten. In onderstaand document vind je getalkaarten tot 20 in vijf verschillende kleuren. Zelf print ik de getalkaarten altijd op verschillende kleuren papier. Ik zorg ervoor dat de kinderen die naast elkaar zitten een andere kleur krijgen.

De eerste schoolweek: rekenen in groep 3

Hier vind je de getalkaarten tot 20.

Dag 1: buurgetallen tot 20

Op de eerste schooldag begin ik de rekenles altijd met tellen. Bij het tellen lopen we door de klas. Elke stap is één tel. Ook tellen we terug (en dan lopen we terug). Bij een vooraf afgesproken getal staan we weer bij de stoel. Gelijk een goede oefening om te zien wie goed naar opdrachten kan luisteren en wie getalbesef heeft.

Na de warming-up beginnen we met de uitleg van buurgetallen. Hiervoor gebruik ik vaak een plaatje van Buurman & Buurman. Je hebt kleine buur en grote buur. Na de instructie verwerken we het doel spelenderwijs. Door gebruik te maken van getalkaarten. De coöperatieve werkvorm Mix en Ruil is daar heel geschikt voor. De kinderen lopen door de klas, zoeken iemand op en laten om de beurt hun kaart zien en benoemen de buren van beide getalkaarten. Klaar? Wisselen van kaart en op zoek naar een nieuw maatje.

Dag 2: getallen ordenen

Wederom beginnen we de les met tellen en herhalen we de buurgetallen met een spel. Geef bijvoorbeeld ieder kind getalkaarten tot 20. Noem een getal en vraag de kinderen om de kleine buur of grote buur omhoog te houden. Laat ze de getalkaarten goed bewaren want hier kan je nog veel meer leuke activiteiten mee doen. Denk aan het op volgorde leggen van klein naar groot of een spel met een maatje (grootste of kleinste getal).

Voor het aanleren van het ordenen op de getallenlijn leg ik eerst uit hoe een getallenlijn werkt. Hierbij betrek ik ook de buurgetallen. Als 10 al op de getallenlijn staat, weet je dat 9 ervoor zit en 11 erna. Een leuk spel is ‘raad mijn getal’.  Kinderen proberen een getal te raden door vragen te stellen. Ondertussen schrijf je mee op de getallenlijn op het bord.

Dag 3: splitsen van 5

Mijn favoriete les van de week. We spelen verstoppertje! Er komen vijf kinderen voor de klas. Ze willen allemaal verstoppertje spelen. Hoeveel zijn er nu verstopt? 0. Hoeveel kinderen gaan het spel spelen? 5. Dus 5 en 0. Daarna gaat één iemand zoeken en de rest verstoppen. Hoeveel moeten er nu gezocht worden? Is er weer iemand gevonden dan gaan er twee zoeken. Hoeveel moeten ze nu nog vinden? We behandelen op deze manier elke splitsing van 5. Iedereen mag natuurlijk een keer verstoppen in de groep.

Uiteindelijk spelen de kinderen dit in tweetallen uit met poppetjes en/of fiches. Op een leeg blad proberen ze het na te tekenen op eigen wijze. Vaak merken de kinderen helemaal niet dat ze met rekenen bezig zijn en dat is ideaal tijdens zo’n eerste schoolweek. Er moet al zoveel!

De overige rekentijd

Is een rekenles afgerond, dan gaan de kinderen verder met andere rekenactiviteiten. Dit kan zijn kiezen van het kiesbord (bekend vanuit de kleuters) of rekenen in een circuit. Hiervoor maak ik gebruik van bekende rekenspellen vanuit groep 2, zo pak je gelijk een stukje herhaling.

Daarnaast hebben wij op school voor ieder kind een iPad (vanaf groep 3). De eerste week probeer ik de kinderen wegwijs te maken in de rekenprogramma’s die wij hebben. Wij maken o.a. gebruik van Squla, Ambrasoft en Gynzy. Op dag 4 en 5 herhalen we de lesstof spelenderwijs.

Wil je lezen hoe ik een circuit inzet in de rekenles? Lees dan hier verder.

Beweging in de rekenles

Beweging is een belangrijk onderdeel bij het rekenen. Zo reken ik graag buiten, bewegen we door de klas of zijn we in het speellokaal. Vooral in zo’n eerste schoolweek is het fijn om buiten te rekenen. Daarna (of daarvoor) laat ik ze vaak vrij buiten spelen.

Hieronder een aantal rekenactiviteiten die passen bij bovenstaande doelen.

Buurgetallen

Op het plein liggen de getallen van 1 tot 20. De kinderen brengen een getalkaart naar de kleine buur of grote buur. Dit spreek je van tevoren af. Speel een rond kleine buur en een ronde grote buur.

Groot naar klein

Je kunt iedereen een getalkaart geven en van klein naar groot laten staan. Eventueel in twee teams. Het oefenen met de getallen tot 20 kan ook goed buiten. Noem een getal en laat de kinderen zo vaak springen (bijvoorbeeld één sprong is één tegel). Komt iedereen op dezelfde plek uit?

Estafette

Je tekent net zoveel getallenlijnen als teams. Ieder team staat op de startplek. Ze pakken een kaartje en rennen naar de getallenlijn. Ze leggen de kaart op de goede plek en rennen terug. De volgende mag en die legt zijn kaart ook op de goede plek. Als alle kaarten op zijn, dan controleren of de getallen op de goede plek liggen. Vaak laat ik het hele team naar de getallenlijn rennen als de kaartjes op zijn of de tijd om. Dan hebben ze nog even de kans om te controleren of het klopt.

Wil je andere reken tussendoortjes? Lees dan rekenen tussendoortjes.

Heel veel succes de eerste schoolweek met rekenen. Gebruik je wel de methode? Probeer dan ook eens de rekenles op een spelenderwijs aan te pakken. Zeker de eerste schoolweek!

Afbeelding van Pressmaster/Shutterstock