Gynzy iPads in mijn groep 6

Rekenen op iPads bovenbouw

Rekenen op iPads bovenbouw door Jildau. In mijn groep 6 werken de kinderen tijdens de rekenles op Gynzy iPads. We volgen de structuur van de rekenmethode Wereld in Getallen maar in plaats van boeken en werkboeken gebruiken we de iPads bij de instructie en de verwerking van de lesstof. 

We zijn tevreden met deze manier van werken maar blijven ons graag door ontwikkelen en lopen regelmatig tegen zaken aan die we willen verbeteren. Zo ook de motivatie van de leerlingen om te werken in de ‘Werelden’. We hebben met vallen en opstaan een goede manier gevonden. 

Rekenen op iPads bovenbouw

Gynzy met rekenmethode Wereld in Getallen

Vier dagen in de week is er een les met instructie, de vijfde dag wordt er herhaald en werken de leerlingen aan de ‘Taken’. Deze vijfde dag heeft een korte instructie en is een vrij zelfstandige les waarbij er voor de leerkracht extra veel tijd is voor herhaling en instructie in kleine groepjes.

Lesdoelen

Bij de lesinstructie op het digibord zit een mooi overzicht met alle lesdoelen. Je ziet per doel hoe je groep en elke individuele leerling ervoor staat. Je ziet ook meteen of het gaat om doelen voor de huidige groep, herhaling van groep 5 doelen of een introductie van groep 7 doelen. Je kunt hiermee meteen maatwerk leveren want niet ieder kind heeft bijvoorbeeld herhaling van groep 5 doelen nodig of heeft bij het groep 6 doel al een score van 80% behaald en heeft op dat onderdeel dus geen instructie nodig.

Na een korte, visuele instructie met daarbij voor iedere leerling verplicht een kladschrift gaan de kinderen zelfstandig op de iPad aan de slag. Ook tijdens de verwerking hameren we op het gebruik van het kladschrift omdat er anders met name bij de meerkeuzesommen veel gegokt wordt. Je krijgt bij de opdrachten een tweede kans als je een fout maakt. Dit lokt uit dat kinderen eerst gaan gokken en dan pas gaan rekenen. Met het kladschrift en de bijbehorende aangeleerde attitude hopen we dit te ondervangen.

Maatwerk rekenen op iPads

Omdat niet iedereen op hetzelfde niveau en tempo werkt en de leerlingen alleen aan de doelen werken die voor hen belangrijk zijn, zijn ze op verschillende momenten klaar met de les. Kinderen die klaar zijn met de les werken in de ‘Werelden’. De ‘Werelden’ zijn de verschillende rekenonderdelen zoals Getalbegrip, Vermenigvuldigen & Delen, Tijd & Datum, Meten, etc. De ‘Werelden’ worden verdeeld in ‘Eilanden’ en deze worden weer verdeeld in ‘Dorpen’.

Een voorbeeldje: Getalbegrip -> Getallen afronden -> afronden tot 10.000

Er kan oneindig in de ‘Werelden’ van Gynzy gewerkt worden, daarnaast werken de ‘Werelden’ ook adaptief en werkt dus ieder kind op zijn eigen niveau. Het idee binnen de ‘Werelden’ is dat je doelen gaat halen en toegang krijgt tot nieuwe (complexere) ‘Dorpen’. Zo kan het zijn dat je bepaalde onderdelen nog niet kunt maken omdat je nog niet aan alle voorwaarden voldoet. Is dit het geval dan krijgt de leerling een duidelijk overzicht van de ‘Dorpen’ waar hij eerst een hogere score zal moeten halen. Je kunt ook als leerkracht de regie in handen nemen en bepaalde ‘Werelden’ nog even dicht laten.

Motivatie rekenen op iPads

De leerlingen in mijn groep 6 zijn aan het begin van jaar enthousiast aan het werken in de ‘Werelden’ begonnen. Deze motivatie verdween helaas even snel als het kwam. Om een doel te halen moet je flink veel opgaven maken en daar is doorzettingsvermogen en discipline voor nodig. We zijn daarom rond de herfst begonnen met een sticker poster. Voor elk doel dat de kinderen haalden kregen ze een sticker. De kinderen gingen aan de slag, en hoe!

De stroken van tien stickers waren bij velen zo vol en dus begon de tweede ronde. De kinderen werkten hard en hadden plezier in het uitzoeken van hun beloning, de sticker. Rond Kerst ontstond echter een vreemd beeld. De harde werkers zatten al rond de 30 stickers maar kinderen die over het algemeen al moeilijk te motiveren zijn en moeite hebben met rekenen kwam niet verder dan vier stickers en dat begon te frustreren. Deze laatste groep was aan het zwemmen en had meer structuur nodig.

Het ‘aha moment’!

Een collega had een ‘aha momentje’ en kwam met een mooi overzicht van de doelen uit de toets behorende bij het blok waarin gewerkt wordt. Bij ons op school worden de bloktoetsen niet gemaakt. Hier hebben wij voor gekozen omdat Gynzy n.a.v. de lessen al ontzettend veel informatie geeft. Een toets heeft voor ons geen meerwaarde. Wat wel een enorme meerwaarde heeft is het overzicht van de doelen die centraal staan in het blok.

Aan het begin van het blok krijgen de kinderen allemaal het overzicht van de doelen waar aan gewerkt gaat worden. Ze vullen in de eerste week per ‘Dorp’ in welk percentage ze tot nu toe al gehaald hebben. Dit kan iedere leerlingen op z’n eigen iPad eenvoudig aflezen. Met een score van 76% of hoger is een doel behaald. Zodra dit het geval is wordt dit genoteerd op het blad en kan deze leerling een volgend doel uitkiezen. Voor de sterke rekenaars houden we een score van 100% aan.

In plaats van dat de leerlingen na de les hap snap in elk ‘Dorp’ een beetje werken zijn ze door dit schema heel doelgericht bezig en behalen het ene doel na het andere. Het doelenblad geeft de leerlingen de nodige motivatie en voldoening want ze kunnen van een lijstje van zo’n 10 doelen letterlijk afvinken wat gehaald is.

Classdojo

Om de leerlingen toch nog extra te motiveren hebben we er ook voor gekozen om per behaald doel een Classdojo punt  te geven. Het idee achter Classdojo is het verzamelen van punten, bekijk het hier, die je kunt verdienen door goed je best te doen gedurende de schooldag. Zo kun je punten verdienen voor het netjes werken, geconcentreerd aan een taak werken, opruimen van de klas, lief spelen tijdens de pauze, naar de juf luisteren, doelgericht werken etc.

We hebben aan het begin van het schooljaar individuele- en groepsbeloningen bedacht met de kinderen. Zo sparen ze samen voor bijvoorbeeld een extra lange pauze, 30 minuten vrij tekenen en cakejes bakken. Door onze nieuwe aanpak rond rekenen hebben de kinderen tijdens de rekenles een extra kans om hun puntensaldo op te hogen. Dit resulteert weer in gezellige momentje met elkaar. Kortom winwin!

Werk je ook met Gynzy en heb je nog tips voor mij? Ik hoor ze graag!

 

Gynzy iPads; Rekenen op iPads voor bovenbouw